Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

                                                                                                     GLIWICE / GLEIWITZ

MUZEUM W GLIWICACH / MUSEUM IN GLEIWITZ

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

„Słusznie słyną dziś Gliwice”- przestrzenna aranżacja, dzięki której zwiedzający mogą aktywnie poznawać nie tylko historię odlewnictwa artystycznego w Gliwicach, ale również dzieje tutejszego przemysłu oraz samego regionu i miasta. Jedna z pierwszych nowoczesnych, interaktywnych i multimedialnych
ekspozycji muzealnych na Śląsku. (
od 1.10.2012 - Muzeum w Gliwicach – Oddział Odlewnictwa Artystycznego ,  Gliwice ul. Bojkowska 37, Centrum Edukacji i Biznesu/
"Gleiwitz ist zu Recht bekannt" - ein räumliches Arrangement, wo die Besucher nicht nur die Geschichte des Eisenkunstgusses in Gleiwitz, sondern auch die Geschichte der hiesigen Industrie sowie der Region und Stadt selbst erkunden können. Eine der ersten modernen, interaktiven und multimedialen Ausstellungen in Schlesien (ab 1.10.2012 - Museum in Gleiwitz, Abteilung Eisenkunstguss, Gliwice ul. Bojkowska 37, Zentrum für Bildung und Business)

Gliwice miasto wielu kultur - Wystawa ukazuje historię miasta poprzez chronologicznie ułożony wybór zagadnień: Historia Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej,
Od średniowiecza po czasy nowożytne
/
Gleiwitz - eine Stadt vieler Kulturen – die Ausstellung zeigt die Geschichte der Stadt durch eine chronologische Übersicht von Ereignissen und Fragen: Die Geschichte von Gleiwitz und die Urgeschichte des Gleiwitzer Landes, Vom Mittelalter bis hin zur Neuzeit

Radiostacja Gliwice/ Der Sender Gleiwitz

Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców / Wohnräume der Villa eines Oberschlesischen Industriellen aus dem 19. Jh.
(Willa Caro/ Villa Caro)

 

Willa Caro / Villa Caro
ul. Dolnych Wałów 8a 
44-100 Gliwice
 www.muzeum.gliwice.pl
(wt: 9.00–15.00, śr: 9.00–16.00, czw, pt: 10.00–16.00, sob: 11.00–17.00 ndz: 11.00–16.00/ Di 9-15, Mi 9-16, Do, Fr 10-16, Sa 11-17, So 11-16 Uhr)

Zamek Piastkowski / Piastenschloss
ul. Pod Murami 2
PL 44-100 Gliwice
(wt: 9.00–15.00, śr: 9.00–16.00, czw, pt: 10.00–16.00, sob: 11.00–17.00 ndz: 11.00–16.00/ Di 9-15, Mi 9-16, Do, Fr 10-16, Sa 11-17, So 11-16 Uhr)

Oddział Odlewnictwa Artystycznego / Abteilung Eisenkunstguss
ul. Robotnicza 2
PL 44-100 Gliwice
(wt: 9.00–15.00, śr: 9.00–15.00, czw, pt: 10.00–16.00, sob: 11.00–17.00 ndz: 11.00–16.00/ Di 9-15, Mi 9-15, Do, Fr 10-16, Sa 11-16, So 11-16 Uhr)

Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gliwice / Museum der Rundfunkgeschichte und der Medienkunst, Radiosender Gleiwitz
ul. Tarnogórska 129
PL 44-100 Gliwice
(wt: 10.00–16.00, śr: 9.00–15.00, czw, pt: 10.00–16.00, sob: 11.00–17.00 ndz: 11.00–16.00/ Di 10-16, Mi 10-16, Do, Fr 10-16, Sa 11-16, So 11-16 Uhr)

Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastowskim / Zentrum für kulturelle Information und regionale Bildung im Piastenschloss
(Di 11-16, Mi 9-15, Do 10-16, Fr 12-18, Sa 12-17, So 11-17 Uhr)

GŁOGÓW /GLOGAU

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE-HISTORYCZNE / ARCHÄOLOGISCH HISTORISCHES MUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

"Woda w życiu miasta" - główną atrakcją wystawy jest łódź dłubanka,
prawdopodobnie z przełomu XVIII-XIX wieku., którą znaleziono w 2000 roku na brzegu Odry; Blask złota; Schody do historii; Obrona Głogowa; Detale architektoniczne/
"Wasser im Leben der Stadt" - die Hauptattraktion der Ausstellung ist ein Boot, ein Einbaum, wahrscheinlich aus der Wende des 18. und 19. Jhrs., gefunden am Oderufer im Jahre 2000 (ab 23.02. 2012); Goldglanz; Treppe ins Himmel; Die Verteidigung Glogaus; Architektonische Details

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1
PL 67-200 Głogów
www.muzeum.glogow.pl
(śr- ndz - godz. 10-17/Mi-So 10-17)

GŁUBCZYCE / LEOBSCHÜTZ

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ / MUSEUM LEOBSCHÜTZER LAND

Wystawa stała / Dauerausstellung

Ekspozycja historiczna i etnograficzna / Historische und ethnografische Ausstellung

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
ul. Rynek 1
PL 48-100 Głubczyce
 www.muzeum.powiatglubczycki.pl
(wt-pt - godz. 9.30-15.30, druga i czwarta niedziela miesiąca godz. 12-15.30/ Di-Fr 9.30-15.30, jd. 2. u. 4. So. im Monat 12-15.30 Uhr)

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY / ST. ANNABERG

MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO / MUSEUM DER SCHLESISCHEN AUFSTÄNDE

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Wystawa historyczna "Opole. Gród - miasto - stolica regionu";Na granicy Górnego Śląska. Panorama powstań śląskich; Historia Leśnicy i Góry Św. Anny/
Historische Ausstellung "Oppeln. Ansiedlung - Stadt - Region-Hauptstadt";  An der Grenze Oberschlesiens. Panorama der Schlesischen Aufstände; Die Geschichte von Leschnitz und des St. Annabergs 

Muzeum Czynu Powstańczego
Oddział Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Leśnicka 28
PL 47-154 Góra św. Anny
 www.muzeum.opole.pl
(wt-pt - godz. 9-15, sob-ndz - godz. 10-16/ Di-Fr 9-15 Uhr, Sa-So 10-16 Uhr)

GÖRLITZ

MUSEUM DER FOTOGRAFIE/ MUZEUM FOTOGRAFII

Dauerausstellung/ Wystawa stała

Fotografietechnik und Fotografiegeschichte in Görlitz/
Technika fotografii i historia fotografii w Görlitz

Museum der Fotografie Görlitz e.V.
Löbauer Straße 7
02826 Görlitz
 www.fotomuseum-goerlitz.de
(Di-So 12-18 Uhr/ wt-ndz godz. 12.00-18.00)

SCHLESISCHES MUSEUM ZU GÖRLITZ/ MUZEUM ŚLĄSKIE W GÖRLITZ

Dauerausstellung/ Wystawy stałe

Landschaften und Städte; Schlesien in der alten Zeit; Schlesien wird preußisch; Die Provinz im Umbruch; Der schwierige Weg zur Moderne; Vom Kaiserreich zur Republik; Schlesien im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg; Untergang und Neubeginn/
Pejzaże i miasta: Śląsk w dawnych czasach; Pruski Śląsk; Prowincja w okresie przełomu; Trudna droga do nowoczesności; Od cesarstwa do republiki; Śląsk w czasach narodowego socjalizmu i w okresie 2. wojny światowej; Upadek i nowy początek

Schlesisches Museum zu Görlitz

Brüderstr. 8
02826 Görlitz
 www.schlesisches-museum.de
(Di-So 10-17 Uhr/ wt-ndz godz. 10.00-17.00)

SENCKENBERG MUSEUM FÜR NATURKUNDE/ MUZEUM PRZYRODNICZE SENCKENBERG

Dauerausstellungen / Wystawy stałe

Vivarium; Erdgeschichte der Oberlausitz; Tiere und Pflanzen der Oberlausitz; Regenwald; Savanne; Bodensäule/
Terrarium; Geologia Łużyc Górnych; Fauna i flora Łużyc Górnych, Las tropikalny; Sawanna; Filar ziemi

Senckenberg Muzeum für Naturkunde    
Am Museum 1
02826 Görlitz
 http://www.senckenberg.de/
(Di-Fr 10-17, Sa-So 10-18 Uhr/ wt-pt godz. 10.00 -17.00, sob.-ndz godz. 10.00 - 18.00)

SPIELZEUGMUSEUM/MUZEUM ZABAWEK

Dauerausstellungen /Wystawa stała

Blech, Plaste und Holz – DDR-Spielzeug im Wandel der Zeit/
Blacha, plastik i drewno – zabawki z czasów NRD w zmieniających się czasach

Spielzeugmuseum
Rothenburger Str. 7
02826 Görlitz
 www.spielzeugmuseum-goerlitz.de
(Mi-Fr 10-13 u. 14-16 Uhr, Sa-So 14-17 Uhr/ śr-pt godz. 10.00-13.00 i 14.00-16.00, sob.-ndz godz. 14.00-17.00 )

 

KULTURHISTORISCHES MUSEUM GÖRLITZ / MUZEUM HISTORII KULTURY W GÖRLITZ
Das Kulturhistorische Museum Görlitz präsentiert seine Kostbarkeiten in drei denkmalgeschützten Gebäuden: Barockhaus Neißstraße 30, Kaisertrutz, Reichenbacher Turm

Dauerausstellungen/ Wystawy stałe, Barockhaus Neißstraße 30:
Die repräsentativen Räume im ersten Obergeschoss des Vorderhauses führen als ehemalige Wohnräume des Hausherrn mit Interieur-Inszenierungen, original erhaltenen, farbigen Stuckdecken und ausgewählten Exponaten die Vielfalt barocker Lebenswelten des 18. Jahrhunderts in Görlitz und der Oberlausitz eindrucksvoll vor Augen. In den Sammlungskabinetten werden bedeutende Gemälde und Skulpturen des 17. und 18. Jahrhunderts, Gold- und Silberschmiedearbeiten, geschnittene Gläser, Porzellan- und Fayencegefäße, Prunktextilien sowie Kunstwerke auf Papier präsentiert. In diesem Geschoss befindet sich auch die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften mit ihren berühmten historischen Räumen und herausragenden Buchbeständen.
Die zweite Etage widmet sich ganz den Sammlungen und der Arbeit der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, die hier ab 1804 residierte. Einzigartig ist das Physikalische Kabinett des Adolf Traugott von Gersdorf, einem der bedeutendsten Mitbegründer der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften./

Na pierwszym piętrze znajdują się reprezentatywne pomieszczenia, w których  zainscenizowano wnętrza byłych pomieszczeń mieszkalnych. Oryginalnie utrzymane, barwne sufity stiukowe i wybrane eksponaty w imponujący sposób uzmysławiają różnorodność barokowych światów życia  XVIII w. w Görlitz i Łużycach Górnych.
W gablotach prezentowane są znaczące malowidła i rzeźby z VII i VIII w., wyroby jubilerskie ze złota i srebra, szkło cięte, naczynia z porcelany i fajansu, luksusowe materiały oraz dzieła sztuki na papierze. Na tym piętrze znajduje się także Górnołużycka Biblioteka Naukowa w słynnych historycznych pomieszczeniach, w których prezentowane są wybitne zgromadzone tam dzieła. 
Drugie piętro poświęcone jest w całości zbiorom oraz pracy Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego, które rezydowało tutaj od roku 1804. Jedyny w swoim rodzaju jest gabinet fizyki Adolfa Traugutta von Gersdorf, jednego z współzałożycieli Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego.

Dauerausstellung/ Wystawa stała, Reichenbacher Turm:
165 Stufen führen nach oben, bevor man die Aussicht auf die Stadt genießen kann. Auf dem Weg dahin erfährt man einprägsam Stadtgeschichte – von der Stadtbefestigung und der -verteidigung, der Schützengesellschaft, Turmuhren sowie den Görlitzer Türmern./
165 schodów prowadzi na samą górę, skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto. Po drodze na górę zwiedzający poznają w łatwy do zapamiętania sposób historię miasta – o czasach fortyfikacji i obrony miasta, o towarzystwie strzeleckim, zegarach na wieży oraz wieżach w Görlitz.

Dauerausstellungen/ Wystawy stałe, Kaisertrutz:

Wie lange braucht man für eine Zeitreise durch fast 14.000 Jahre?
Im Kaisertrutz präsentiert das Kulturhistorische Museum Görlitz auf drei Etagen die kulturgeschichtliche Entwicklung von Stadt und Region von etwa 12.000 v.Chr. bis zur friedlichen Revolution und den Anfängen der Stadtsanierung 1990, deren Erfolge heute gut sichtbar sind.
Bei der Neukonzeption der Dauerausstellungen wurden insbesondere unverwechselbare regionale und lokale Besonderheiten herausgearbeitet, die in der Umsetzung museal dargestellt bzw. inszeniert wurden.
Der im Sommer 2012 zuerst eröffnete Ausstellungsbereich zeigt im Untergeschoss des Kaisertrutzes die Entwicklung der Region von der Altsteinzeit bis zum Biedermeier. Bedeutende Exponate aus Stein, Bronze- und Eisenzeit sowie dem Mittelalter dokumentieren dies eindrucksvoll. Funde und Fundorte geben Zeugnis von der wechselvollen Geschichte der Region.
Das jüngst eröffnete Ausstellungskapitel bildet die Zeit von den Befreiungskriegen 1815 bis zu den Anfängen der Stadtsanierung 1990 ab. Erinnert wird an Blütezeiten der Stadt im 19. Jahrhundert, menschliche Schicksale, aber auch den Nationalsozialismus, Krieg, Vertreibung und Teilung der Stadt sowie die DDR-Zeit.
2014 wird die Galerie der Moderne in der 3. Etage den kostbaren Bestand des Museums an Gemälden, Grafiken und Plastiken des 20. und 21. Jahrhunderts präsentieren./
Jak długo trwa podróż w czasie przez prawie 14.000 lat? W barbakanie Kaisertrutz Muzeum Historii Kultury w Görlitz prezentuje na trzech piętrach historyczno kulturowy rozwój miasta i regionu od ok. 12.000 p.n.e aż do czasów pokojowej rewolucji i początków renowacji miasta w roku 1990, której wyniki są dzisiaj widoczne jak na dłoni.
Podczas projektowania nowej koncepcji dotyczącej wyglądu wystawy stałej w szczególny sposób ujęto jedyne w swoim rodzaju osobliwości regionalne i lokalne, które podczas realizacji pomysłu zostały przystosowane do potrzeb muzeum lub tam zainscenizowane.
Otwarta latem 2012r. po raz pierwszy wystawa w piwnicy barbakanu ukazuje rozwój regionu od epoki paleolitu aż do czasów Biedermeiera.
Wartościowe eksponaty z czasów kamienia, brązu oraz epoki lodowcowej, jak również ze średniowiecza dokumentują to w sposób dobitny. Odkrycia oraz miejsca ich znalezienia świadczą o zmiennych losach i historii regionu. 
Otwarty niedawno rozdział wystawy odzwierciedla czasy od wojen wyzwoleńczych w roku 1815 do początków renowacji miasta w roku 1990. Wystawa upamiętnia okres świetności miasta w XIX w., ludzkie losy, lecz także nacjonalizm, wojnę, wypędzenie i podział miasta oraz okres enerdowski.
W roku 2014 galeria epoki nowożytnej zaprezentuje na 3 piętrze kosztowne zasoby Muzeum w postaci obrazów, grafik i rzeźby z XX i XXI wieku.

Kulturhistorisches Museum
Kaisertrutz, Platz des 17. Juni 1
02826 Görlitz
 www.museum-goerlitz.de

Barockhaus Neißstraße 30
Dienstag bis Sonntag  10:00 -17:00 Uhr/ wtorek – niedziela godz. 10.00-17.00
Kaisertrutz
Dienstag bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr / wtorek – niedziela godz. 10.00-17.00
Reichenbacher Turm
Dienstag bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr/ wtorek – niedziela godz. 10.00-17.00
von April bis Oktober geöffnet/ otwarte od kwietnia do października
Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei! W każdą pierwszą niedzielę w miesiącu wejście za darmo!

HIDDENSEE/ WYSPA HIDDENSEE

GERHART HAUPTMANN HAUS / DOM GERHARTA HAUPTMANNA

Dauerausstellung / Wystawa stała

Lebens- und Arbeitsstätte Gerhart Hauptmanns auf Hiddensee/
Mieszkanie i gabinet Gerharta Hauptmanna na wyspie Hiddensee

Gerhart Hauptmann Haus
Kirchweg 13
18565 Kloster/Hiddensee
 www.gerhart-hauptmann.org
(Mai-Okt. täglich 10-17 Uhr, Nov. -März Di/Sa 11-14 Uhr, April Mo/Sa11-16 Uhr, Dez.-Feb. 11-14 Uhr/ maj-październik codziennie godz. 10.00-17.00, listopad-marzec wt-sob. godz. 11.00-14.00, kwiecień pon.-sob. godz. 11.00-16.00, grudzień-luty godz. 11.00-14.00)

JAGNIĄTKÓW / AGNETENDORF

DOM GERHARTA HAUPTMANNA / GERHART-HAUPTMANN-HAUS

Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" 

ul. Michałowicka 32
PL 58-570 Jelenia Góra-Jagniątków
 www.muzeum-dgh.pl
(X-IV Di-So wt-ndz 9-16, V-IX wt-ndz Di-So 9-17 Uhr)

JAWOR / JAUER

MUZEUM REGIONALNE / REGIONALMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej; Izba Dolnośląska; Dawne Rzemiosło; Skarbiec Sudetów; Przekraczanie Niemożliwego; Ziemia Jaworska w pradziejach; Warczą karabiny; Jaworskie pierniki; Z dziejów więziennictwa/
Galerie schlesischer Sakralkunst; Niederschlesische Stube; Altes Handwerk; Schatzkammer der Sudeten; Das Überschreiten des Unmöglichen; Das Jauer Land in Urzeiten; Das Knattern der Gewehre; Pfefferkuchen aus Jauer; Aus der Geschichte des Strafvollzuges

Muzeum Regionalne w Jaworze 
ul. Klasztorna 6
PL 59-400 Jawor
 www.muzeumjawor.pl
(okres zimowy śr-ndz godz. 10-16/ Winterzeit Mi-So 10-16 Uhr, okres letni
śr -ndz. godz. 10-17/ Sommerzeit Mi-So 10 - 17 Uhr)

JELENIA GÓRA / HIRSCHBERG

MUZEUM KARKONOSKIE / RIESENGEBIRGSMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Wystawa szkła artystycznego/ Kunstglasausstellung

Model Kościoła Łaski w Jeleniej Górze - drewniany model ewangelickiego kościoła Łaski w Jeleniej Górze wykonany przez jego architekta Martina Frantza. / Modell der Gnadenkirche in Jelenia Gora (Hirschberg) - Holzmodell der evangelischen Gnadenkirche, ausgeführt durch ihren Architekten Martin Frantz.

Wnętrze chałupy wiejskiej - Wystawa przedstawia chałupę wiejską o charakterystycznej  dla jeleniogórskiego regionu konstrukcji w XVIII/XIX wieku z wyposażonym wnętrzem, typowymi meblami i innymi przedmiotami  używanymi w gospodarstwie domowym w ubiegłych wiekach /
Innenräume einer Bauernhütte - die Ausstellung zeigt das Innere einer Bauernhütte mit der für die Hirschberger Region charakteristischen Konstruktion im 18./19. Jhr., mit typischer Einrichtung, typischen Möbeln und sonstigen in vergangenen Jahrhunderten gebräuchlichen Gegenständen

Z historii Jeleniej Góry i regionu/
Aus der Geschichte von Hirschberg und der Region

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Matejki 28
PL 58-500 Jelenia Góra
 www.muzeumkarkonoskie.pl
wtorek-niedziela 9:00-17:00/ Di-So 9.00 - 17.00 Uhr
Sonntag Eintritt frei, Montag geschlossen

MUZEUM PRZYRODNICZE / NATURKUNDEMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Motyle Karkonoszy i świata, Od gadów do ptaków, Ptaki mórz, Ptaki egzotyczne Starego i Nowego Świata, Ptaki Gór/
Die Schmetterlinge des Riesengebirges und der Welt, Von Reptilien bis Vögel, Vögel der Meere, Exotische Vögel der Alten und Neuen Welt,
Vögel des Gebirges

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
ul. Wolności 268
PL 58-560 Jelenia Góra
 www.muzeum-cieplice.pl
(wt-pt godz. 9-18, sob-ndz godz 9-17, okres zimowy: wt-ndz godz 9-16 /
Di-Fr 9-18, Sa/So 9-17 Uhr, Winterzeit: Di-So 9-16 Uhr)

SKANSEN UZBROJENIA WOJSKA POLSKIEGO / FREILICHTMUSEUM DER POLNISCHEN ARMEE

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Wystawa broni ciężkiej, Sprzęt radiolokacyjny/ Ausstellung schwerer Waffen; Radartechnisches Gerät

Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego
Oddział Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
ul. Sudeckiej 83
PL 58-500 Jelenia Góra
 www.militaria-muzeum.pl
V-IX 9:00-17:00 täglich/codziennie

X-IV 9:00-16:00 täglich/codziennie

KAMIENNA GÓRA / LANDESHUT

MUZEUM TKACTWA DOLNOŚLĄSLKIEGO / MUSEUM DER NIEDERSCHLESISCHEN WEBEREI

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów tkactwa ludowego; W izbie; Salon mieszczański/
Aus der Geschichte der Volkswebekunst; In der Stube; Kleinbürgerliches Wohnzimmer

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
pl. Wolności 11
PL 58-400 Kamienna Góra
 www.muzeumtkactwa.pl
1 maja - 30 września: środa 8:30-18:00

1. Mai - 30. September: Mittwoch 8:30-18:00

KARPACZ / KRUMMHÜBEL

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI / MUSEUM FÜR SPORT UND FREMDENVERKEHR

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Geneza i rozwój turystyki w Karkonoszach; Z dziejów sportów zimowych; Ochrona przyrody / Genese und Entwicklung der Touristik im Riesengebirge, Geschichte der Wintersportarten im Riesengebirge; Naturschutz

Museum für Sport und Tourismus in Karpacz                 
ul. Kopernika 2
PL 58-540 Karpacz
 www.muzeumsportu.dolnyslask.pl
(wt-ndz godz. 9-17, Di-So 9-17 Uhr)

KARPACZ GÓRNY/ BRÜCKENBERG

MUZEUM ZABAWEK / SPIELZEUGMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Lalki Cesarzowej i Cesarza; Lalki z biskwitu z Niemiec / Kaiserin- und Kaiserpuppen des 19. Jhrts.; Puppen aus Biskuit-Porzellan aus Deutschland 

Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3
PL 58-540 Karpacz
 www.muzeumzabawek.pl http://www.karpacz.org/?id=muzeum_zabawek
(wt-pt godz. 9-16.30, sob - ndz godz. 10-17.30/ Di - Fr 9-16.30, Sa/So 10-17.30 Uhr)

KATOWICE / KATTOWITZ

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH / SCHLESISCHES MUSEUM ZU KATTOWITZ

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Galeria Malarstwa Polskiego 1800-1945; Galeria Malarstwa Polskiego po 1945; Sztuka przez dotyk. Scieżki zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego; Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku; W drukarni Jana Eichhorna
/Galerie der polnischen Malerei 1800-1945; Galerie der polnischen Malerei nach 1945; Kunst durch Berührung. Wege der Besichtigung der Galerie der polnischen Malerei; Die schlesische Industrie in der Rüstungsproduktion im 19. und 20. Jahrhundert; In der Drukerei von Jan Eichhorn

Muzeum Śląskie
Al. W. Korfantego 3
PL 40-005 Katowice
 www.muzeumslaskie.pl 
wtorek–niedziela: 10.00–20.00 

Dienstag-Sonntag 10.00-20.00

MUZEUM HISTORII KATOWIC / MUSEUM FÜR DIE GESCHICHTE DER STADT KATTOWITZ

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów Katowic 1299 - 1990; Wnętrza mieszczańskie; Kościół pw. św. Michała Archanioła, Lapidarium, Mistrzowie Grupy Janowskiej; Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków; Paweł Steller - katowiczanin z wyboru; U nos w doma na Nikiszu; Woda i mydło najlepsze bielidło/
Aus der Geschichte von Kattowitz 1299 - 1990; Kleinbürgerliche Innenräume; die Erzengel-Michael-Kirche; Lapidarium; Meister der Janowska-Gruppe; Barbara und Stanisław Ptak- Museum, Paweł Steller - Wahlheimat Kattowitz; Bei uns zu Haus zu Nikischschacht; Wasser und Seife sind die besten Bleichmittel

Muzeum Historii Katowic
ul. Ks. J. Szafranka 9
PL 40-025 Katowice
 www.mhk.katowice.pl
(wt-czw godz. 10-15, śr-pt godz. 10-17.30, sob-ndz godz. 11-14/
Di/Do 10-15, Mi/Fr 10-17.30, Sa/So 11-14 Uhr)

KĘDZIERZYN-KOŹLE / KANDRZIN-COSEL

MUZEUM TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ / MUSEUM DER GESELLSCHAFT DES COSELER LANDES
Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Koźle średniowieczne, Twierdza Kozielska, Wystawa etnograficzna, Technika XX wieku, Kolekcja obrazów, starych mebli i zegarów /
Das mittelalterliche Cosel, Die Coseler Festung, Ethnografische Ausstellung, Technik des 20. Jhs., Sammlungen von Gemälden, alter Möbel und Uhren

Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej
ul. J.I. Kraszewskiego 5a
PL 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 www.tzk.alfsoft.net/tzk/news.php  
Montag/poniedziałek, Mittwoch/środa  10:00 - 17:00

III Samstag/ trzecia sobota miesiąca 10:00 - 14:00

KLUCZBORK / KREUZBURG

MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA / JAN-DZIERŻON-MUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Historia, etnografia i archeologia regionu, Pszczelarstwo dawne i nowe, Ule / Geschichte, Ethnografie und Archäologie der Region, Imkerei einst und heute, Bienenstöcke

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku    
ul. Zamkowa 10
PL 46-200 Kluczbork
 www.muzeum.kluczbork.pl
(wt-pt godz. 10-15.30, ndz godz. 10-13.30/ Di-Fr 10-15.30, So 10-13.30 Uhr)

KŁODZKO / GLATZ

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ / MUSEUM DES GLATZER LANDES

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej;Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i XX w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej/
Glatzer Glaskunst der Gegenwart vor dem Hintergrund der Glashandwerkstradition im Glatzer Land; Mechanische Uhren aus dem Schlesien des 19. und 20. Jhs.

Muzeum Ziemi Kłodziej w Kłodzku                      
ul. Łukasiewicza 4
PL 57-300 Kłodzko
 www.muzeum.klodzko.pl
(wt-pt godz. 10-17, sob - ndz godz. 11-17/ Di-Fr 10-17, Sa/So 11-17 Uhr)

KÖNIGSWINTER-HEISTERBACHERROTT

MUSEUM FÜR SCHLESISCHE LANDESKUNDE IM HAUS SCHLESIEN/ MUZEUM KULTUROZNAWSTWA ŚLĄSKA W DOMU ŚLĄSKIM

Dauerausstellungen / Wystawy stałe

Der große Ausstellungsraum - Dieser Raum entstand neu Anfang der 1990er Jahre. Er nimmt die Form der vormaligen Zehntscheune auf, darum ist eine freiliegende Deckenkonstruktion sichtbar.  Hier werden in Wand- und Standvitrinen Kunstschätze aus fünf Jahrhunderten präsentiert.

Volkskunde - Im kleinen Ausstellungsraumsraum wird die Geschichte Schlesiens lebendig. Dazu werden Münzen und Medaillen präsentiert, sind Karten und Gemälde mit Ansichten des Riesengebirges zu sehen. Trachten und Textilien stehen für  die ländliche Lebensweise.

Kunst, Kultur und Geschichte im großen Ausstellungsraum - Im vorderen Bereich des Ausstellungsraums werden wechselnde Sonderausstellungen gezeigt. Herausragende Themen der letzten Jahre waren: Käthe-Kruse-Puppen, der Literat Joseph Freiherr von Eichendorf, der Baumeister Carl Gotthard Langhans und Porzellane schlesischer Manufakturen./
Duża pomieszczenie wystawiennicze – w gablotach ściennych i stojących zaprezentowane są dzieła sztuki z pięciu stuleci.
Etnologia – w małym pomieszczeniu wystawienniczym ożywa historia Śląska. Prezentowane są monety i medale, kartki i obrazy z widokiem Karkonoszy. Stroje ludowe i tkaniny przedstawiają wiejski sposób życia. 
Sztuka, kultura i historia w dużym pomieszczeniu wystawienniczym. Prezentowane są tu zmieniające się wystawy czasowe. Wybitne tematy ostatnich lat to: Lalki Käthe-Kruse, Literat Joseph Freiherr von Eichendorf, Budowniczy Carl Gotthard Langhans oraz Porcelana ze śląskich manufaktur.

Haus Schlesien
Dollendorfer Straße 412
D 53639 Königswinter-Heisterbacherrott
 www.hausschlesien.de
Dienstag - Freitag 10 – 17 Uhr/ wtorek-piątek 10-17
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 – 18 Uhr/ sobota, niedziela i dni wolne 11-18
montags geschlossen/ w poniedziałki zamknięte

KRZYŻOWA / KREISAU

FUNDACJA KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO / STIFTUNG KREISAU FÜR EUROPÄISCHE VERSTÄNDIGUNG

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Odwaga i Pojednanie; Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycjii antytotalitarnej w XX wieku. / Mut und Versöhnung; In der Wahrheit leben. Aus der Geschichte von Widerstand und Opposition im 20. Jahrhundert. Die Dauerausstellung verbindet das Gedenken an den Kreisauer Kreis mit der Erinnerung an den Kampf gegen totalitäre Diktaturen des 20. Jahrhunderts in anderen europäischen Ländern.

Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
PL 58-112 Grodziszcze
 www.krzyzowa.org.pl

LEGNICA / LIEGNITZ

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY / KUPFERMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Akademia Rycerska w Legnicy. Dzieje gmachu i instytucji; Legnica. In ictu oculi (Legnica. W mgnieniu oka) Wystawa pokazuje dzieje miasta i jego mieszkańców od średniowiecza po współczesność; Lapidarium; Kaplica zamkowa św. św. Benedykta i Wawrzyńca; Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu; Mauzoleum Piastów;/
Ritterakademie in Liegnitz. Geschichte des Gebäudes und der Institution
; Liegnitz  In ictu oculi (Liegnitz im Nu) - die Ausstellung zeigt die Geschichte der Stadt und ihrer Einwohner seit Mittelalter bis zur Gegenwart; Lapidarium; Schlosskapelle der hl. Benedikt und Laurentius; Museum der Liegnitzer Schlacht in Wahlstatt; Piasten-Mausoleum; 

Muzeum Miedzi w Legnicy

ul. Partyzantów 3
PL 59-200 Legnica
 www.muzeum-miedzi.art.pl

środa/Mittwoch 9-16

czwartek-sobota/Donnerstag-Samstag 11-18

niedziela/Sonntag 12-17

LUBIĄŻ / LEUBUS

FUNDACJA LUBIĄŻ / STIFTUNG LEUBUS

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Odra/ Die Oder

Drogi na i przez Śląsk/ Wege nach und durch Schlesien

Sama słodycz! 200 lat cukrownictwa na Śląsku/ Reichlich Süß! 200 Jahre Rübenzuckerproduktion in Schlesien

Na wieczną pamiątkę. Śląska sztuka nagrobna/ Zum ewigen Gedächtnis. Schlesische Grabkunst

Klasztor Cystersów w Lubiążu
Pl. Klasztorny
PL 56-110 Lubiąż
 www.fundacjalubiaz.org.pl o.  www.hausschlesien.de/leubus
(IV-IX: 9-18 Uhr, X-III: 10-15 Uhr)

ŁAMBINOWICE / LAMSDORF

MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU / ZENTRALES KRIEGSGEFANGENENMUSEUM IN LAMSDORF-OPPELN

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

„Bóg się rodzi, moc truchleje… Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”. Wystawa jest poświęcona świętom niezwykle ważnym w kręgu kultury chrześcijańskiej. Ich rodzinny charakter powodował, że w obozach jenieckich był to czas trudny, pełen tęsknoty, wspomnień, wzruszeń i oczekiwań/
„Gott steigt auf die Erde nieder… Das Weihnachtsfest in deutscher und sowjetischer Kriegsgefangenschaft während des zweiten Weltkrieges”
Die Ausstellung wird den im christlichen Kulturkreis besonders wichtigen Feiertagen gewidmet. Der familiäre Charakter dieses Festes trug dazu bei, dass diese Zeit für die Kriegsgefangenen äußerst schwierig war, voller Sehnsucht, Erinnerungen, Ergriffenheit und Erwartungen.

„Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Wczoraj i dziś”
Wystawa ma charakter jubileuszowy. W kilku działach pokazuje muzeum od momentu jego utworzenia./
„Zentrales Kriegsgefangenenmuseum in Łambinowice-Opole. Vergangenheit und Gegenwart”. Die Ausstellung hat Jubiläumscharakter. In mehreren Teilen präsentiert sie das Museum seit seiner Entstehung.

„Korespondencja polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej 1939–1945”
Ekspozycję tworzy bardzo interesujący i cenny zbiór ponad 400 kart pocztowych oraz listów, których nadawcami bądź adresatami byli polscy żołnierze przetrzymywani w niemieckiej niewoli./
„Die Korrespondenz polnischer Kriegsgefangenen in deutscher Gefangenschaft in den Jahren 1939-1945". Die Ausstellung präsentiert eine sehr interessante und wertvolle Sammlung von über 400 Postkarten und Briefe, deren Absender oder Empfänger polnische Soldaten in deutscher Gefangenschaft waren.

"Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe" / Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Porträt-Skizzen"

„Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945)”/ „Zur Bedeutung des Buchs in den Kriegsgefangenenlagern im Dritten Reich und in den besetzten Ländern (1939-1945)”

„Łambinowice ołówkiem i pędzlem dzieci”/ „Łambinowice, von Kindern mit Bleistift und Pinsel festgehalten”

„Malarstwo jeńców wojennych” /„Die Malerei von Kriegsgefangenen”

„Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”/ „Auf einer unmenschlichen Erde. Polnische Kriegsgefangene in UdSSR”

„Polski teatr w obozach jenieckich Wehrmachtu (1939–1945)”/
„Das polnische Theaterschaffen in den Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht (1939-1945)”

„W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu”/
„Im Zerrspiegel. Kriegsgefangene in den Wehrmachtlagern”

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

W niewoli niemieckiej; Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945; Jeńcy polscy w ZSRR; Po wojnie. Obóz pracy w Łambianowicach
/ In deutscher Gefangenschaft; Gefangenenlager in Lamsdorf/Łambinowice 1870-1945; Polnische Gefangene in der UdSRR; Nach dem Krieg. Arbeitslager in Lamsdorf

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
ul. Muzealna 4
48-316 Łambinowice
 www.cmjw.pl
1 października - 30 kwietnia/ 1. Oktober - 30. April
wtorek - piątek/ Dienstag - Freitag 9.00 - 16.00
w soboty, niedziele i święta państwowe/Samstag, Sonntag und Feiertags 10.00 - 17.00 

1 maja - 30 września/ 1. Mai - 30. September
wtorek - piątek/ Dienstag - Freitag 9.00 - 17.00
w soboty, niedziele i święta państwowe/Samstag, Sonntag und Feiertags 10.00 - 17.00

ŁOMNICA / LOMNITZ

PAŁAC ŁOMNICA / SCHLOSS LOMNITZ

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Das Tal der Schlösser und Gärten - Das Hirschberger Tal in Schlesien - Ein gemeinsames Kulturerbe; Geschichte der Gutsherrschaft und Gutshöfe im Hirschberger Tal; Der Gutshof Lomnitz im Wandel der Jahrhunderte

Pałac Łomnica    
ul. Karpnicka 3
PL 58-508 Jelenia Góra 14
 www.schloss-lomnitz.pl
01.04.- 31.10., 22.12. – 03.01: 10.00 – 18.00

04. 01. – 31.03., 01.11. – 21. 12: 11.00 – 17.00.