Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Workshop „Miejsca pamięci na pograniczu” Niemcy -Polska-Czechy

W dniach 20-22.11 fundacja Brücke-Most wraz z Instytutem Historii Saksonii organizuje interdyscyplinarne warsztaty „Verordnete Nachbarschaften. Procesy transformacyjne w regionie przygranicznym Niemcy-Polska-Czechy po II wojnie światowej”. W centrum warsztatów znajdują się formy pamięci kulturowej, które powstały wskutek przełomu w latach 1989/90, i ich skutek na stosunki sąsiadujących krajów. Tematami warsztatów są między innymi Kultura pamięci, historyzacja, medializacia i muzealizacją pamięci czy nowe granice. Dyrektor Muzeum Śląskiego, dr Markus Bauer, wygłosi wykład na temat „Muzeum dla Ślązaków? Historia i rozwój Muzeum Śląskiego i jego otoczenie polityczne".

Konferencja Saksońskiego centrum Edukacji Politycznej „Koniec starej Europy”

W dniach 27-28 listopada 2014 organizuje konferencję „1914-1918: Koniec starej Europy i początek europejskiego kryzysu obywatelskiego. I wojna światowa w historii i wspomnieniach regionów środkowoeuropejskich”. Tematem konferencji jest historia I wojny światowej w faktach i wspomnieniach narodów Europy Wschodniej i Środkowowschodniej.