Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Publikacja:
Marek Hałub, Mattias Weber (red.): Mein Schlesien - meine Schlesier. Zugänge und Sichtweisen (Teil 2)/ Mój Śląsk - moi Ślązacy. Eksploracje i obserwacje (część 2) 392 S., Hardcover, Wendebuch, ISBN 978-3-86583-834-6. 32,00 EUR

W piątek, 14 marca 2014 podczas Lipskich Targów Książki, zaprezentowano publikację: Mój Śląsk - moi Ślązacy. Eksploracje i obserwacje (część 2), w której prominentne osobowości z Polski i z Niemiec wypowiadają się na temat swojej śląskiej małej ojczyzny.
Autorzy tego tomu to: Norbert Conrads, Marek Czapliński, Norbert Heisig, Arno Herzig, Maciej Łagiewski, Kurt Masur, Joachim Kardinal Meisner, Ewa Michnik, Jan Miodek, Erzbischof Alfons Nossol, Fritz Stern, Monika Taubitz, Wolfgang Thierse, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Bogdan Zdrojewski.

Publikacja w wersji dwujęzycznej stanowi owoc współpracy wrocławskiego germanisty – pana prof. dr hab. Marka Hałuba (Uniwersytet Wrocławski) oraz historyka z Oldenburga – prof. dr Matthiasa  Webera (Federalny Instytut ds., Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej – BKGE Oldenburg).

W roku 2012 współpraca tych wybitnych naukowców została wyróżniona nagrodą specjalną w ramach Nagrody Leopoldina 2012 na Uniwersytecie Wrocławskim za wydanie pierwszej części  polsko-niemieckiego tomu Mein Schlesien - meine Schlesier. Mój Śląsk - moi Ślązacy.

Więcej na temat książki pod: 
http://www.univerlag-leipzig.de/article.html;article_id,1524


Jahrbuch Polen 2014 Männer
Deutsches Polen-Institut (Hrsg.)

Rocznik Polska 2014 Mężczyźni
Deutsches Polen-Institut (red.)
Publikacja ukazała się tylko w języku niemieckim

źródło: notatka prasowa  http://www.deutsches-polen-institut.de/publikationen/jahrbuch-polen/jahrbuch-polen-2014/

W roku Rocznik Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt zwraca się ku polskiemu mężczyźnie.  Autorki i autorzy w sumie 20 esejów, wywiadów oraz artykułów zgadzają się pod względem: „kryzys” (lub „przemiana”) tradycyjnego obrazy męskości jest wszechobecny: kariera, relacje z kobietami, rodzina, zdrowie – wszystko to i wiele innych rzeczy przyprawia dzisiejszego mężczyznę o ból głowy. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy leży w zasadzie w napięciach pomiędzy tradycyjnym podziałem ról a żądaniami emancypującego socjalnego środowiska. Różnią się między sobą natomiast analizy oraz sugestie na temat uzyskania nowej tożsamości, poszukiwanej pod postacią swoistej hybrydy pomiędzy nową świadomością odpowiedzialności a partnerstwem.

Autorzy tomu to m. in.: Tomasz Szlendak, Brigitta Helbig-Mischewski, Dariusz Muszer, Adam Leszczyński, Marek Rymsza, Andrzej Stasiuk, Janusz Głowacki, Mariusz Sieniewicz, Szczepan Twardoch, Hanna Samson oraz Miłka Malzahn.

Publikacja: Jahrbuch Polen 2014 Männer
Wydana przez: Deutschen Polen-Institut Darmstadt, Wiesbaden 2014, 240 S.,
Cena: 11,80 € (Abo 9 €) ISBN 9783447101431

 www.deutsches-polen-institut.de
Zamówienia:  verlag(at)harrassowitz.de lub   kaluza(at)dpi-da.de

 

 

Region, państwo, Europa. Tożsamości regionalne w warunkach dyktatury i demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej

Publikacja ukazała się tylko w języku niemieckim

Burkhard Olschowsky, Robert Traba, Matthias Weber, Andrea Huterer (red.): Region, państwo, Europa. Tożsamości regionalne w warunkach dyktatury i demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej
Z serii: Regiony Europy Wschodniej w XX wieku (2)
Zeszyty Federalnego Instytutu ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej, tom 50 2014, 262 stron, liczne ilustracje  ISBN 978-3-486-78146-5.  € 39.95

W Europie w XX wieku kilkukrotnie w wyniku politycznych decyzji zmieniały się układy sił oraz granice. W szczególności regiony w Europie Wschodniej, doświadczyły zmiany przynależności państwowych i politycznych systemów, w wyniku których ludzie je zamieszkujący wykorzenieni zostali ze swojego kulturowego, etnicznego i społecznego środowiska. Publikacja niniejsza naświetla wpływ tych procesów na kształtowanie tożsamości regionalnej od czasów narodowego socjalizmu aż po najbliższą przeszłość.
Aktualności: lwowski historyk Jarosław Hrycak w swoim artykule szczegółowo przedstawia tło historyczne dotyczące tematu "Ukraina i Tożsamość"

Autorzy artykułów:

Olschowsky Burkhard, Matthias Weber, Robert Traba, Dieter Pohl, Ryszard Kaczmarek, Klaus Ziemer, Stephanie Zloch, Soňa Gabzdilová, Mediolan Olejnik Stanislava Kolková Roland Borchers, Paweł Czajkowski, Kornelia Szczerze, Justyna Pokojska, Jarosław Hrycak

Spis treści (fragmenty):

Matthias Weber / Burkhard Olschowsky: Wprowadzenie. Regiony Europy Wschodniej w XX wieku.

Robert Traba: "Region", "Regionalizm", "Tożsamość" i "Identyfikacja". Uwagi na temat terminologii i ich naukowej recepcji po 1989 roku.

Część 1: narodowy socjalizm a region

Dieter Pohl: Polityka narodowego socjalizmu i przemoc w regionach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej

Ryszard Kaczmarek: Polityka narodowego socjalizmu na Górnym Śląsku.

Część 2: Regiony w realnym socjalizmie - ciągłość i nieciągłość


Część 3: Renesans świadomości regionalnej po 1989 roku
Paweł Czajkowski: Przestrzeń i znaczenie w Breslau / Wrocław. (Re)konstrukcja nadawania znaczeń symbolicznych.

Kornelia Ehrlich: Sztuka, kultura i przestrzeń publiczna - instrumenty negocjacji tożsamości. Słoweńskie ruchy artystyczne i polityka kulturalna przed i po 1991 roku.

Justyna Pokojska: Język jako środek zachowania i reprodukowania tożsamości regionalnej. Dialekt mieszkańców polskiego Spiszu.

Jarosław Hrycak: Umiłowanie Galicji. Ukraińskie dyskusje na temat tożsamości galicyjskiej.

Zamówienia:
Publikację można zamówić w handlu specjalistycznym lub bezpośrednio w wydawnictwie: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Abt. History, Rosenheimer Str. 143, 81671 München
Fax: +49 (0) 89 76902-350
e-mail:  customerservice(at)degruyter.com

Odczyt z udziałem tłumaczki Pauliny Schulz powieści Marka Krajewskiego w Federalnym Instytucie BKGE  Oldenburg

Termin: 24 kwietnia 2014, godz. 19.00

Odczyt z udziałem tłumaczki Pauliny Schulz:
“Dekadentes und Kriminelles – ein Abend im alten Breslau“ (Dekadencja i przestępczość – wieczór w starym Wrocławiu“

Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej (BKGE) zaprasza na odczyt powieści o Wrocławiu autorstwa Marka Krajewskiego.

W czwartek, 24 kwietnia 2014 r. o godz. 19.00 tłumaczka Paulina Schulz zaprezentuje fragmenty różnych kryminałów zgodnie z hasłem: ” Dekadencja i przestępczość – wieczór w starym Wrocławiu” z głównym bohaterem komisarzem Eberhardem Mock w roli głównej. (Miejsce: BKGE - Johann-Justus-Weg 147A, 3 piętro).

Zgodnie  z tematem wieczoru literackiego BKGE zaprezentuje małą wystawę wybranych tytułów pochodzących z biblioteki Federalnego Instytutu.