Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Ostatnia wieczerza - Muzeum Śląskie w Görlitz 

Wydarzenia w Muzeum Śląskim w kwietniu

Piątek, 11 kwietnia 2014, o godz. 19.00 otwarcie stałej prezentacji zbioru
„Obrazy na szkle z terenu Hrabstwa Kłodzkiego. Kolekcja Heidi u Fritza Helle”.

Kawa & kultura – oczywiście po śląsku
środa, 7.05.2014, godz. 15.00

Stulecie Hali Miejskiej w Görlitz – część historii kultury Śląska
Hala Miejska w Görlitz miała wpływ na kształt życia kulturalnego nie tylko miasta, lecz całego Dolnego Śląska. Wolf-Dieter Fiedler wspomina historię tej niegdyś największej hali rozrywkowej pomiędzy Wrocławiem a Dreznem. Wpływowym mecenasem Hali był hrabia Bolko von Hochberg, który zapoczątkował także Śląski Festiwal Muzyczny. W Hali odbywały się festiwale piosenek, zawody sportowe, konferencje i uroczystości.
Nazwiska takie jak: Wilhelm Furtwängler, Gerhart Hauptmann oraz Hermann Stehr związane są z tymi wydarzeniami.

Wstęp: 10 Euro (wykład, kawa i ciasto, bilet wstępu uprawniający do zwiedzania muzeum)

Rezerwacja: Telefon +49 3581 8791 0

SZLACHTA NA ŚLĄSKU

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dużą polsko-niemiecką wystawę „Szlachta na Śląsku”, która prezentowana będzie w terminie od 23 maja do 9 listopada w Görlitz, Legnicy i we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo w języku polskim na:  http://szlachtanaslasku.uni.wroc.pl/

W 2014 roku Śląsk i Górne Łużyce pokażą swoje „szlacheckie” oblicze. Po raz pierwszy muzea z Polski, Niemiec i Czech wykorzystają swoje bogate zasoby do przygotowania kompleksowej ekspozycji, poświęconej jednemu z ważniejszych tematów wspólnej śląskiej historii. Wystawy we Wrocławiu, Legnicy, Görlitz i Opawie pokażą dzieła sztuki powstałe w ciągu siedmiu stuleci: klejnoty i cenne sprzęty kościelne, księgi i rękopisy, broń i wyposażenie szlacheckich dworów. Pokazane zostanie życie codzienne szlachty, jej działalność gospodarcza, służba na książęcych dworach, wojny, polowania i święta. Pojawią się także pytania o losy szlachty w obliczu wyzwań, jakie od końca XVIII wieku niósł rozwój kultury mieszczańskiej, a także w obliczu tragicznych wydarzeń XX wieku.
Sieć transgranicznych powiązań, łączących szlacheckie rody, była ważnym czynnikiem na drodze do współczesnej zjednoczonej Europy. Podkreśliły to mocno badania naukowe kilkudziesięciu ostatnich lat, a w szczególności dorobek dużego polsko-niemieckiego projektu badawczego „Szlachta na Śląsku”. Planowane wystawy odwołują się do tego dorobku. Trud ich organizacji podjęły: Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Śląskie w Görlitz, Muzeum Kultury i Historii Miasta Görlitz oraz Muzeum Ziemi Śląskiej z Opawy, które w 2015 roku przedstawi skróconą wersję ekspozycji z roku 2014. Planowany jest dwujęzyczny katalog w dwóch tomach.

Miejsca i tematy wystaw:

Muzeum Miedzi w Legnicy
RYCERZE WOLNOŚCI STRAŻNICY PRAW

Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych (XII – XVIII w.)

Muzeum Historii Kultury i Muzeum Śląskie w Görlitz

Kaisertrutz
TRWANIE WŚRÓD PRZEMIAN

Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach od XVIII wieku

Schönhof
Rycerze, junkrzy, szlachcice.
Szlachta na Górnych Łużycach w średniowieczu i wczesnej modernie

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
OPIEKUNKA KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
Działalność hrabiny Friederike von Reden

szlachtanaslasku.uni.wroc.pl

Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstr. 8 / Untermarkt 4
02826 Görlitz
tel 03581 / 8791-0
fax 03581 / 8791-200
 www.schlesisches-museum.de

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

We współpracy Gminy Radzionków koło Bytomia z katowickim oddziałem IPN w Radzionkowie powstaje Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

W historycznym budynku dworca w Radzionkowie koło Bytomia powstaje z inicjatywy Gminy Radzionków na podstawie badań oraz wystawy katowickiego oddziału IPN Centrum na stałe dokumentujące tzw. „Górnośląską tragedię” po wejściu Armii Czerwonej w roku 1945 – deportację polskich i niemieckich Górnoślązaków do ZSRR, przede wszystkim górników – specjalistów. Zadaniem Centrum będzie przede wszystkim realizacja oferty edukacyjnej dla młodych ludzi. Informacje na temat wydarzeń w roku 1945 prezentowane są już teraz na portalu internetowym katowickiego oddziału IPN.
Budynek dworca został odrestaurowany ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Funduszu Województwa Śląskiego w latach 2013-2014. Już teraz odbywają się tam różne imprezy. I tak 7 kwietnia miała miejsce prezentacja książki poświęconej tematowi deportacji. Otwarcie Centrum zaplanowano na luty 2015r.

Poszukujemy pamiątek do naszych zbiorów i na wystawę stałą. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej :  http://www.deportacje45.pl/

Kontakt:
Urząd Miasta Radzionków (Stadtverwaltung Radziokow)
ul. Męczenników Oświęcimia 42,
41-922 Radzionków

mail:  kontakt(at)deportacje45.pl

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Görlitz

26 kwietnia 2014r. – Wspólnota Ewangelików ze Śląska odsłoni tablicę pamiątkową w Görlitz

Stowarzyszenie Wspólnoty Ewangelików ze Śląska odsłoni w dniu 26 kwietnia przy ulicy Jochmannstraße 4 w Görlitz tablicę pamiątkową, która odtąd upamiętniać będzie fakt, że w tym domu w latach 1946/47 mieściła się administracja diecezji śląskiej Kościoła Ewangelickiego.

Uroczysta ceremonia rozpocznie się nabożeństwem w kościele Marcina Lutra o godz. 10.00

Imprezy związane z uczczeniem Dekady Lutra w roku 2017

Na Zamku Krobnitz w Reichenbach (Łużyce Górne) otwarta została po raz pierwszy wystawa „Oblicza Reformacji w Łużycach Górnych, Czechach i na Śląsku”, która w przyszłości ma mieć charakter wystawy wędrownej. Ekspozycja stanowi preludium i perspektywę szeregu imprez organizowanych na temat reformacji na terenie trójstyku granic Niemiec, Polski i Czech.
Wystawa Śląsko –Górnołużyckiego Związku Muzeów została w całości zaprojektowana jako wystawa wielojęzyczna (w języku niemieckim, górnołużyckim, polskim i czeskim). W skład wystawy wchodzi 16 przenośnych plansz wystawienniczych oraz trzy filmy, które w sposób nastrojowy zgłębiają tematy krajobrazu, człowieka i wyznania. Ekspozycja została zaprojektowana jako wystawa wędrowna i będzie można ją wypożyczać.
Została zrealizowana za pomocą środków pochodzących od Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz organizacji Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien (Obszar kulturowy Łużyce Górne- Dolny Śląsk).

Szczegółowe informacje znajdują się w języku niemieckim pod:  http://www.luther2017.de/25802/grenzueberschreitend-ausstellung-zur-reformation-im-dreilaendereck-deutschland-polen-tschechie

Praktyka w Stowarzyszeniu im. Adalberta Stiftera w Monachium

Termin: 12 maja – do 20 czerwca 2014r.

Stowarzyszenie im. Adalberta Stiftera w Monachium (Adalbert Stifter Verein) jest placówką  wpieraną instytucjonalnie przez rząd federalny. Jest to instytut kultury zajmujący się badaniem niemieckojęzycznej kultury oraz literatury Czech, Moraw i Śląska Czeskiego obejmującym wzajemne przenikanie czeskiej kultury i literatury oraz wspieraniem czesko-niemieckiej wymiany kultury. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na organizowaniu wystaw, naukowych wykładów, kolokwiów, odczytów autorskich oraz spotkań z artystami.

Czas trwania praktyki: 12 maja – 20 czerwca 2014r. ok. 18 godzin tygodniowo, możliwy równoważny czas pracy

Wynagrodzenie za praktykę wynosi 300 Euro. Niestety nie udzielamy pomocy w znalezieniu zakwaterowania w Monachium.

Podania prosimy składać najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2014 na adres:

Dr. Wolfgang Schwarz
Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein
Hochstr. 8; 81669 München
Tel: 089 622 716 35;  schwarz(at)stifterverein.de

 

 

Greifswalder Polonicum 8 –13 września 2014


Alfred Krupp Wissenschaftskolleg w Gryfii rozpisało program stypendialny dla uczestników Greifswalder Polonicum 2014

Greifswalder Polonicum to tygodniowa międzynarodowa szkoła letnia organizowana przez Alfred Krupp Wissenschaftskolleg w Gryfii poświęcona polskiej nauce i kulturze. Szkoła ta oferuje możliwość głębszego poznania Polski dzięki specjalistycznym seminariom prowadzonym przez uznanych w świecie naukowców w języku niemieckim, polskim i angielskim. Główny nacisk szkoły letniej położony został na współczesną tematykę kulturo- i literaturoznawczą.
W tym roku szczególnie dokładnie omawiane będą kwestie narodowości i interkulturowości w polskim społeczeństwie i ich odbicie we współczesnej literaturze. Alfred Krupp Wissenschaftskolleg w Gryfii ufundowało za udział w Greifswalder Polonicum 2014 około 20 stypendiów w wysokości od 100 do 200 Euro dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków.
 
Stypendia będą przyznawane indywidualnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 9 maja 2014r.
Warunki oraz szczegółowe informacje pod:  stefan.henkel(at)wiko-greifswald.de


Stefan Henkel M. A.
Wissenschaftlicher Koordinator
Schwerpunkt Mittel-/Osteuropa
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg
Greifswald
17487 Greifswald
Tel.: +49 (0) 3834 86-19026
Fax: +49 (0) 3834 86-19005
 stefan.henkel@wiko-greifswald.de
www.wiko-greifswald.de

 

3. Międzynarodowa Szkoła Letnia „Praga Szczecin 2014: Annus Mirabilis: Rok 1989 w Europie   Środkowo Wschodniej.  Przyczyny, przebieg , skutki”
 
Szczecin  Wrocław Praga, 24.08. 07.09.2014 Szkoła letnia „Annus Mirabilis: Rok 1989r. w Europie Środkowo Wschodniej“ to trzecia Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Karola w Pradze , wsparta finansowo przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) w ramach programu GoEast. Odbywa się we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkoła Letnia „AnnusMirabilis: Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej“ skierowana jest do studentów z Niemiec, Polski, Czech i innych państw. Omówione zostaną wydarzenia z 1989r., jak również ich geneza i skutki w Europie  Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem Polski i Czechosłowacji (Czech). Podczas wykładów i w rozmowach z postaciami transformacji i wybitnymi specjalistami (historykami, kulturoznawcami oraz socjologami), a także we własnych wystąpieniach, uczestnicy będą mieli możliwość uchwycenia i a analizowania najważniejszych problemów i aktualnych debat Istotnym punktem programu są wyjazdy oraz zwiedzania miejsc, gdzie odbywała się „rewolucja“, a które odbędą się wraz z aktorami i świadkami ówczesnych wydarzeń. Za Uczestnictwo w Szkole Letniej oraz przygotowanie eseju mogą zostać przyznane punkty ECTS.
Językiem kursu będzie język angielski.

Termin składania podań: 31.5.2014
 Warunki uczestnictwa, bliższe informacje pod:  https://goeast.daad.de/de/25457/index.html
oraz  szczegółowe informacje na tema programu wraz z formularzem zgłoszenia:
 http://www.joerghackmann.eu/summer_school_files/GoEast_2014_cfa_pl.pd

oraz u organizatorów:  joerg.hackmann(at)univ.szczecin.pl i  torsten.lorenz(at)ff.cuni.cz