Ausstellung Unheimisch | Nieswojość

Galerie Brüderstraße 9 in Görlitz
06.02.2020 bis 30.06.2020
Fotografien aus Niederschlesien
von Agata Pankiewicz und Marcin Przybyłko (wersja polska poniżej)

Die Fotoausstellung über Niederschlesien nach 1945 thematisiert das Phänomen der Region Polens, in der es einen beinahe vollständigen Bevölkerungswechsel gab, und veranlasst erneut über die kulturellen Folgen dieses Prozesses nachzudenken. Die neuere Geschichte hat ihre teilweise brutalen Spuren in der Architektur und Landschaft Niederschlesiens hinterlassen, die in der Ausstellung dokumentiert werden. 

Die Fotografien von Agata Pankiewicz und Marcin Przybyłko wecken Gefühle des Unbehagens, der Verwunderung und auch des Mitleids mit der alten Bausubstanz. Es entsteht eine Ahnung, wie unheimisch sich die neuen Bewohner Niederschlesiens in der neuen Heimat gefühlt haben mussten, wo sie den Propagandaparolen von den „wiedergewonnenen Gebieten“ folgten, aber mit dem Vorgefundenen wenig anfangen konnten, wo sie den Boden als ihr Terrain, aber die Bauten nicht als Zuhause empfanden.

Der Ausstellung liegt eine gleichnamige polnische Publikation zugrunde, die im Dezember 2019 von der Kunstakademie Krakau (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) und dem Verlag Wydawnictwo Warstwy am Breslauer Literaturhaus (Wrocławski Dom Literatury) gemeinsam herausgegeben wurde. Als Foto-Essay-Band verbindet sie die Bereiche Fotografie und Literatur. Die 12 Autorinnen und Autoren von Fotos und Texten (hier unter anderem Olga Tokarczuk, Ziemowit Szczerek, Ilona Witkowska) hatten sich eine vertiefte Reflexion über die kulturellen Folgen des Bevölkerungsaustausches nach 1945 in der geistigen und sichtbaren Landschaft Niederschlesiens zum Ziel gesetzt. 

Die Ausstellung in der Galerie Brüderstraße (Brüderstraße 9 in Görlitz) wird vom Kulturreferat am Schlesischen Museum zu Görlitz in Kooperation mit der Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH organisiert. 

Öffnungszeiten der Galerie:
Montag - Freitag 11 - 18 Uhr 
Samstag 13 - 18 Uhr 
Eintritt frei

WERSJA POLSKA
Nieswojość | Unheimisch
6.02. - 2.05.2020, Galerie Brüderstraße 9 w Görlitz 

Wystawa jest częścią polsko-niemieckiego projektu fotograficzno-literackiego, obejmującego jeszcze publikację o tym samym tytule, koedycję Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy. 

Publikacja to esej fotograficzny, tzw. fotobook, z fotografiami Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłki i tekstami dziesięciu polskich autorów, pisarzy, publicystów, kulturoznawców (m.in. Olgi Tokarczuk, Ziemowita Szczerka, Karola Maliszewskiego, Leszka Koczanowicza). Tematem zarówno zdjęć jak i tekstów jest Dolny Śląsk widziany przez pryzmat historycznych zmian po drugiej wojnie światowej. Autorki i autorzy za główny cel postawili sobie przeprowadzenie pogłębionej refleksji nad krajobrazem mentalnym Polaków na tle burzliwej historii Dolnego Śląska. A wszystko po to, by lepiej zrozumieć fenomen regionu Polski, w którym po wojnie dokonała się niemal całkowita wymiana ludności, i na nowo zastanowić się nad kulturowymi konsekwencjami tego wydarzenia. Kluczem do zrozumienia przesłania wystawy jest jej podtytuł, cytyt z Henryka Worcella: „Pole to już od wieków nasze, ale te domy to nie“. Poczucie „nieswojości“ towarzyszące powojennym polskim osadnikom jest wyrazem sukcesu komunistycznej propagandy „ziem odzyskanych“, dającej nowym mieszkańcom przyzwolenie na często wręcz barbarzyńskie traktowanie niemieckiej spuścizny architektonicznej, jako ciała obcego na własnej ziemi. 

Fotografie uwidaczniają w sposób bezkompromisowy blizny w krajobrazie powstałe na skutek gwałtownych zmian kulturowych na obszarze Dolnego Śląska. Absurdalne połączenia stylów architektonicznych i egzystujące obok siebie wytwory dwóch odmiennych kultur, zdegradowany pejzaż miast i wsi, do dziś są tutaj rzeczywistością. „Fotograficzne weduty Dolnego Śląska ujawniają dwoistą naturę tutejszego pejzażu architektonicznego: jako konstrukcji złożonej z pozostałości dawnej niemieckiej kultury i nałożonej na nią warstwy kultury przyniesionej, która w odwiecznym geście zdobywców bezwzględnie manifestuje tu swoją obecność, odmienność i dominację.“ (Marta Leśniakowska, „Taki pejzaż. Fenomenologia fotograficznej weduty“, w: „Nieswojość“).

Wystawa „Nieswojość“ jest prezentowana w Galerii Brüderstraße w Görlitz przez Muzeum Śląskie w Görlitz oraz Kulturservice Görlitz. Godziny otwarcia: pon-pt 11-18, sob 13-18, wstęp wolny.