Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Nowa śląska powieść

Niemieckojęzyczna powieść Haralda Gesterkampa „Humboldtstraße Zwei” (Ulica Humbolda dwa) traktuje o losach rodziny sędziego grodzkiego w Jaworze tuż przed i w czasie wojny, ucieczce i wypędzeniu ze Śląska, poszukiwaniu nowej małej ojczyzny w Niemczech zachodnich, losach Ślązaków w NRD oraz odkrywaniu korzeni trzeciego pokolenia Ślązaków. „’Humboldtstraße Zwei’ nie jest autobiografią, ale są w niej analogie do życia mojej matki, która tak samo jak główna bohaterka powieści, Elise Plackwitz, urodziła się i wychowała w Jaworze na Dolnym Śląsku. Do tego dochodzi fakt, iż starałem się dokładnie zbadać sytuację, jaka miała miejsce na Śląsku zarówno przed wypędzeniem, jak i podczas jego trwania, aby przedstawiona historia była wiarygodna. Wiele różnych uwarunkowań, a także miejsca, w których toczy się akcja, są tożsame z realiami, w jakich żyła moja rodzina. Na przykład mój dziadek faktycznie był sędzią grodzkim na Śląsku. Zbierając materiały do książki, korzystałem też z dokumentów pochodzących z dobytku pozostawionego przez moją rodzinę”, podkreślił Harald Gesterkamp, dziennikarz radiowy, autor nowel oraz wielu publikacji publicystyczno-naukowych. Gesterkamp jest też współzałorzycielem galerii sztuki współczesnej w Bonn-Plittersdorf. 

 

Prezentacja ksiązki Christiana Henke:
Schöpse-Christel. Ein schlesischer Bekenntnis- und Entwicklungsroman von J. M. Avenarius

Christian Hanke wydał w wydawnictwie Dresden Neisse-Verlag jedyny Romans artysty Johann Maximilian Avenarius (1887-1954), który był znany przede wszystkim jako malarz i grafik. Prawie 13 lat pracował Avenarius nad swoją "Schöpse-Christel", troskliwego przyznania się do cnotliwości i niecnotliwości, o cechach i przyzwyczajeniach mieszkańców jego śląskiej ojczyzny a przede wszytskim jego miejsca urodzenia – Gryfów Śląski. Za czasów życia autora, książka nie mogła zostać wydana. Dlaczego tak się stało dowiecie się Państwo na spotkaniu z Christianem Hanke.

- Wydarzenie organizowane przez Referentkę Kultury i Wydawnictwo Neisse-Verlag
- Bilet wstępu 3 Euro

 

Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989” pod redakcją Adama Dziuroka, Piotra Madajczyka i Sebastiana Rosenbauma to publikacja powstała w ramach projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Katowicach dotyczącego aparatu bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Przemiany lat dziewięćdziesiątych XX w. otworzyły przed historykami nowe perspektywy, co zaowocowało wieloma opracowaniami poświęconymi różnym zagadnieniom z dziejów polskich Niemców. Publikacja jest swoistym podsumowaniem dwudziestopięcioletniego dorobku historiografii i ukazuje obecny stan badań dotyczących ludności niemieckiej, zamieszkującej Polskę w latach 1945–1989. W tomie zamieszczono referaty wygłoszone na konferencji „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”, która odbyła się w dniach 28–29 listopada 2013 r. w Gliwicach.