Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

www.mnwr.art.pl 

Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej

Muzeum Narodowe we Wrocławiu prezentuje do 24 września ekspozycję bezcennych zabytków złotnictwa sakralnego, wypożyczonych z katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Skarbiec tej świątyni pozostaje w dalszym ciągu zarówno jednym z najbogatszych zasobów dawnego złotnictwa sakralnego w naszej części Europy, jak i najmniej rozpoznanym przez naukę materiałem zabytkowym, który ma wszelkie prawo tworzyć podwaliny wiedzy na temat historii rzemiosła artystycznego Wrocławia. Na wystawie zobaczyć można m.in. relikwiarze, monstrancje, figury, pastorały, kielichy, lampy wieczne i kadzielnice. Dodatkowo zaprezentowane będą przykłady liturgicznych strojów  ceremonialnych i akcesoriów. Jednym z jej najważniejszych elementów będzie pełnowymiarowa rekonstrukcja słynnego srebrnego ołtarza głównego katedry z 1591 r.  www.mnwr.art.pl

http://muzeum.wschowa.pl 

Wschowa i Leszno - dwa centra Protestantyzmu w Wielkopolsce

Wystawa czasowa Muzeum Ziemi Wschowskiej „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” wpisuje się w obchody jubileuszu 500-lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce.

Zgromadzone w przestrzeni muzealnej zabytki poprowadzą widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy Wschowy. Po raz pierwszy, we wschowskim muzeum zaprezentowane zostaną liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów, z Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta; prywatnego ośrodka miejskiego Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych będzie blisko 300 obiektów z ponad 20 instytucji.

Wystawa czasowa „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” kwotą 149.000 zł. Wystawę dofinansowała także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 30.000 zł oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury Byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji kwotą 4.000 euro.

W 2017 roku przypada 500-lecie reformacji. Muzeum Okręgowe w Lesznie z tej okazji przygotowało wystawę, która przedstawia protestanckie dziedzictwo Leszna i Śmigla.

Obydwa ośrodki mają interesującą i bogatą historię, na którą wielki wpływ wywarli zwolennicy reformy Kościoła katolickiego. Materialne ślady ich kilkuwiekowej obecności towarzyszą nam do dziś i stanowią o pięknie i wyjątkowości obydwu miast. Wiele cennych dzieł kultury umysłowej wytworzonych przez naszych poprzedników – tych wielkich i tych niesłusznie zapomnianych - przechowywane jest w archiwach, bibliotekach i muzeach. Często nie zdajemy sobie sprawy, kto współtworzył miejsca, które są naszym domem.
Poprzez ponad 160 obiektów: rękopiśmienne dokumenty, książki, korespondencję, przedmioty będące dawniej wyposażeniem świątyń protestanckich, wizerunki duchownych i przedstawicieli wspólnot religijnych oraz widoki miejsc chcemy ukazać rolę i pozycję Leszna i Śmigla w dziejach protestantyzmu na ziemiach polskich oraz ich związki międzynarodowe. W miastach tych występowały najważniejsze nurty chrześcijaństwa doby reform: bracia czescy (Leszno), luteranie (Śmigiel, Leszno wraz z Zaborowem), kalwiniści (Leszno) i arianie (Śmigiel).

Na wystawie zostały zaprezentowane nie tylko te wspólnoty religijne oraz ich dzieje w poszczególnych miastach, ale i ukazane zostały wzajemne powiązania, zależności i konflikty, nade wszystko ich fenomen, który wyraża się w odmienności kulturowej tych ośrodków.

Foto:dom.muzeum.gliwice.pl 

Wystawa ekslibrisów w Gliwicach

Misifrei – z mojej książki to tytuł wystawy w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach zadedykowanej ekslibrisom, czyli małym karteczkom przyklejanych do wewnętrznej strony okładki książki. Ekslibrisy prezentowane na wystawie pokazują ilustracje związane z judaizmem i tradycjami Izraelitów. Wystawa prezentuje zbiory artystów żydowskich, którzy kreatywnie przekształcili elementy znanego im, tradycyjnego świata w formie ekslibrisów. Na wystawie pokazane są też zbiory bibliofilów osobistości związanych z regionem Górnego Śląska. Przykładem jest księgoznak Maxa Pinkusa (ur. 1857 r., zm. 1934 r.) z Prudnika, współwłaściciela znamienitej fabryki tekstylnej, mecenas kultury i sztuki śląskiej, twórca biblioteki śląskiej, wydawcą publikacji o śląsku, przyjaciel noblisty Gerharta Hauptmanna. Do 30 sierpnia w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich będzie można zobaczyć kolekcję ok. 150 ekslibrisów o tematyce żydowskiej. Prezentowany zbiór jest własnością Jo Kohna, kolekcjonera międzykulturowego z Luksemburga.

www.dom.muzeum.gliwice.pl

 

www.muzeum-miedzi.art.pl  

Walter Bayer (1883-1946). Życie i twórczość

Wystawa jest pierwszą, po 1945 roku prezentacją twórczości Waltera Bayera w jego rodzinnym mieście. Walter Bayer, nauczyciel rysunków, malarz i ilustrator. Urodził się w Legnicy, tutaj także przez większą część życia mieszkał, pracował i tworzył. Zgodnie z rodzinną tradycją najpierw ukończył seminarium nauczycielskie, później studiował we Wrocławiu, Düsseldorfie i Berlinie. Od 1919 r. uczył w gimnazjum, później w liceum w Legnicy. W latach trzydziestych pełnił funkcję sekretarza stowarzyszenia Liegnitzer Kunstverein. W swojej twórczości chętnie sięgał po tematy baśniowe, sceny rodzajowe umieszczał w realiach epoki biedermaieru,  podejmował tematy historyczne takie jak bitwa pod Legnicą z 1241 roku, utrwalał urodę współczesnej sobie Legnicy. Pracował jako ilustrator książek, wydawnictw muzycznych i druków reklamowych. Projektował plakaty oraz karty pocztowe. Rysunki i karykatury zamieszczał także w lokalnej prasie.
Trzon ekspozycji, ponad 50 prac, stanowią obrazy z kolekcji rodziny Hinke, spadkobierców artysty. Pokaz uzupełniają obrazy, grafiki i druki ze zbiorów Haus Schlesien w Königswinter, Liegnitzer Sammlung Wuppertal, Muzeum Miedzi w Legnicy, Archiwum Państwowego w Legnicy, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz prywatnych kolekcji z Legnicy, Chojnowa i Bolkowa. www.muzeum-miedzi.art.pl