Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Foto: W.Fiedler 

Kultura pamięci w perspektywie transnacjonalnej: Polsko-niemieckie historie granicy w czasach komunizmu – Zgorzelec i Görlitz (1945-1989)

W dniach 16 i 17 czerwca w Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Organizatorami sesji byli Katedra Historii Europejskiej XX w. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Instytut Zachodni w Poznaniu w kooperacji z Federalną Fundacją Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur i Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki.

Pierwszy panel poświęcony był kwestii różnorodnych form kultury pamięci w aspekcie narodowym, ponadnarodowym i europejskim. W drugim panelu omawiano  kwestię granicy między Görlitz i Zgorzelcem z subiektywnej perspektywy mieszkanców obu miast. Trzeci panel podejmował praktyczne kwestie perspektyw rozwoju, metod i tematów, jak również wyzwań, oczekiwań i możliwości prezencji obu miast w ramach polsko- niemieckich projektów wystawienniczych, na przykładzie ekspozycji realizowanychw  Görlitz i Zgorzelcu.

Konferencja jest integralną częścią polsko-niemieckiej wystawyGranica na Odrze i Nysie – Granicą Pokoju w kulturach pamięci miasta Zgorzelec-Görlitz” prezentowanej w Domu Kultury w Zgorzelcu od 7 grudnia 2016 r.

Informacje:  trutkowd(at)hu-berlin.de