Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

NOWA SÓL / NEUSALZ

MUZEUM MIEJSKIE / STADTMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Militaria; Wnętrza mieszczańskie; Przyroda doliny Odry; Nowa Sól - powstanie miasta; Historia wynalazków /
Militär; Bürgerliche Räume; Die Natur der unteren Oder; Neusalz - Entstehung der Stadt; Geschichte der Erfindungen

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20
Pl 67-100 Nowa Sól
 www.muzeum.nowasol.net
(wt- sob godz. 9-16, ndz godz. 11-15/ Di-Sa 9-16, So 11-15 Uhr)

NYSA / NEISSE

MUZEUM W NYSIE / MUSEUM IN NEISSE

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Za drzwiami domu mieszczańskiego w Nysie 1860-1960; Pradzieje Ziemi Nyskiej; Kultura materialna Ziemi Nyskiej; Nyskie rzemiosło artystyczne i pamiątki miejskie; Militaria; Galeria malarstwa obcego XV–XIX w.; Sztuka i rzemiosło artystyczne XVI–XIX w.; Procesy czarownic na pograniczu nysko-jessenickim/
Hinter den Türen eines bürgerlichen Hauses in Neisse 1860-1960; Urgeschichte des Neisse-Landes; Materielle Kultur des Neis.ser-Landes; Neisser Kunsthandwerk und städtische Erinnerungsstücke; Militaria; Galerie der fremden Malerei 15.-19. Jhr.; Kunst und Kunsthandwerk 16.-19. Jhr.; Hexenverfolgungen in der Grenzregion Neisse-Jesenice (Aßling)

Muzeum w Nysie
ul. bpa Jarosława 11
Pl 48-300 Nysa
 www.muzeum.nysa.pl
Di-Fr/Wt.-Pi. 9-15

Sa-So/Sob.-Nie. 10-15 Uhr

OCHLA / OCHELHERMSDORF

MUZEUM ETNOGRAFICZNE / ETHNOGRAFISCHES MUSEUM

Wystawa stała / Dauerausstellung

Obiekty Budownictwa Ludowego (Skansen); Kultura łowiecka; Pracownia rzeźbiarza
/Objekte der Volksbauweise (Freilichtmuseum)

Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
ul. Muzealna 5
PL 66-006 Ochla
 http://www.muzeumochla.pl                                                                           
październik-kwiecień/ Oktober-April: 10.00 – 15.00

maj-wrzesień/ Mai-September: 10.00 – 17.00 

OPOLE / OPPELN

MUZEUM DIECEZJALNE / DIÖZESANMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Rzemiosło artystyczne Śląska; Rzeźba gotycka na Śląsku Opolskim /
Schlesisches Kunsthandwerk; Gotische Plastik im Oppelner Schlesien

Muzeum Diecezjalne
ul. Kardynała B. Kominka 1a
PL 45-032 Opole
 http://muzeum.diecezja.opole.pl/
(Di/Do 10-12 u. 14-17, 1. So im Monat 14-17 Uhr)

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO / MUSEUM DES OPPELNER SCHLESIENS

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Etnografia Opolszczyzny - tradycja i zmiana; Opole - gród, miasto, stolica regionu; Pradzieje i wczesne średniowiecze Opolszczyzny; Jan Cybis - malarstwo; Kamienica czynszowa przy ul. św. Wojciecha 9 w Opolu; W kręgu farmacji; Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku; Porcelana tułowicka - dar Antoniego Bilońskiego; Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku; Makieta Opola z poł. XVIII w. - część stałej wystawy historycznej/
Ethnografie des Oppelner Landes - Tradition und Wandel; Oppeln - Burg, Stadt, regionale Hauptstadt; Die Urgeschichte und das Frühmittelalter des Oppelner Schlesiens; Werke von Jan Cybis - Malerei; Das Mietshaus an der Adalbertstrasse 9 Oppeln; Ringsum Pharmazie; Galerie der polnischen Malerei des 19. und 20. Jhrs.; Tillowitzer Porzellan - die Schenkung von Antoni Biloński; Die Kunst des Oppelner Milieus nach 1945; Das Modell von Oppeln aus der Hälfte des 18. Jhrs. - Teil der historischen Dauerausstellung

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Mały Rynek 7
PL 45-023 Opole
 www.muzeum.opole.pl
(wt- pt godz. 9-16, sob - ndz godz. 11-17/ sob Di-Fr 9-16, Sa-So 11-17 Uhr)

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Ozimska 10
PL 45-057 Opole
(wt godz. 9-16/ Di 9-16)

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ / MUSEUM DES OPPELNER DORFES

Wystawa stała / Dauerausstellung

Wystawa: "Zabytkowa architektura wsi  Śląska opolskiego", na którą składają się zdjęcia uczestników konkursu fotograficznego
Termin: od 30 października 2013 r./
Ausstellung: „Alte Architektur des Dorfes des Oppelner Schlesiens“, die aus Fotos der Teilnehmer des Fotowettbewerbes besteht.
Termin: ab 30. Oktober 2013

Muzeum Wsi Opolskiej
ul. Wrocławska 174
PL 45-835 Opole
 www.muzeumwsiopolskiej.pl
(pn - pt godz. 10-15/ Mo-Fr 10-15 Uhr)

PACZKÓW / PATSCHKAU

MUZEUM GAZOWNICTWA / GASWERK-MUZEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Gazomierze; Lampy i kinkiety; Sprzęt domowy; Urządzenia przemysłowe; Dokumentacja; Gaz w reklamie / Gasometer; Lampen und Wandleuchten; Haushaltsgeräte; Industriegeräte

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
ul. Pocztowa 6
PL 48-370 Paczków
 www.muzeumgazownictwa.pl
(Di-Sa 9-17 Uhr)

 

PRASZKA / PRASCHKAU

MUZEUM W PRASZCE / MUSEUM IN PRASCHKAU

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Prof. dr hab. Konrad Jażdżewski; W dawnej aptece; Przyroda okolic Praszki; Pradzieje Praszki; Praszka w dokumencie historycznym; Praszka w plebiscycie i III powstaniu śląskim; Kultura ludowa okolic Praszki; Przemysł Praszki przeszłość i teraźniejszość/

Prof. Dr. habil. Konrad Jażdżewski; In einer alten Apotheke; Die Natur in der Praschkauer Umgebung; Praschkauer Urgeschichte; Praschkau in historischen Dokumenten; Praschkau während der Volksabstimmung und des Dritten Schlesischen Aufstands; Die Volkskultur in der Praschkauer Umgebung; Die Praschkauer Industrie - Vergangenheit und Gegenwart

Muzeum w Praszce
pl. Grunwaldzki 15
PL 46-320 Praszka
www.muzeum.praszka.pl
(wt – pt godz. 9.00 - 15.00, śr. do 17.00, sob 9.00-13.00, niedz 9.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu/ Di-Fr 9-15, Mi bis 17, Sa 9-13, So 9-13 Uhr nach vorheriger telefonischer Anmeldung)

PRUDNIK / NEUSTADT

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ / MUSEUM DES NEUSTÄDTER LANDES

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

13 września 2013 r. otwarta została wystawa stała na temat historii Prudnika pt. „Trzy źródła – jedno miasto”. /
Am 13. September 2013 wurde eine neue Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt Neustadt „Drei Quellen – eine Stadt“ eröffnet.

Prudnicka fabryka tekstylna; Etnografia; Przesiedlenia; Ginące zawody; Militaria; Jak to było z lnem; Hanna Bakuła/
Textilfabrik in Neustadt O.S. Ethnografie; Umsiedlungen; Aussterbende Handwerksberufe; Militaria; Wie es mal mit Leinen war; Hanna Bakuła - polnische Künstlerin

Muzeum Ziemi Prudnickiej                                                                                 
ul. B. Chrobrego 5
PL 48-200 Prudnik
 http://www.muzeumprudnik.pl/ 

wtorek-piątek/Dienstag-Freitag 8.00 - 16.00

w drugą sobotę miesiąca/ II Samstag 10.00 - 16.00

RACIBÓRZ / RATIBOR

MUZEUM W RACIBORZU / MUSEUM RATIBOR

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Odkrycia w kościele ss. dominikanek; W Domu Ozyrysa;  Sztuka dawna; Cyna śląska; Rok obrzędowy nad Górną Odrą; Dawne techniki dentystyczne; Śladami człowieka prahistorycznego; Racibórz w średniowieczu; Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Samborowicach 1200 - 400 p.n.e/
Entdeckungen in der Dominikanerinnenkirche; Im Hause des Osiris; Alte Kunst; Schlesisches Zinn; Festtagsbrauchtum im Jahreskreis an der Oberen Oder; Frühe Zahntechnik; Die Wege des Urzeitmenschen; Ratibor im Mittelalter; Gräberfelder von Feuerbestattungen der Lausitzer Kultur in Schammerwitz 

Muzeum w Raciborzu
ul. Rzeźnicza 15 (Hauptverwaltung)
ul. Gimnazjalna 1 (Ausstellungen)
ul. Chopina 12 (Ausstellungen)
PL 47-400 Racibórz
 www.muzeum.raciborz.pl
Wtorek - piątek/ Dienstag-Freitag 8:30 - 16:00
Sobota/Samstag 7:30 - 15:30
Niedziela/Sonntag 10:00 - 14:00

RATINGEN-HÖSEL

OBERSCHLESISCHES LANDESMUSEUM/ MUZEUM ZIEMI GÓRNOŚLĄSKIEJ

Dauerausstellungen / Wystawy stałe

Oberschlesien vor der Industrialisierung; Oberschlesien und die Industrie; Oberschlesien in der Politik des 20. Jahrhunderts; Joseph von Eichendorff/
Górny Śląsk przed industrializacją; Górny Śląsk a przemysł; Górny Śląsk w polityce XX w.; Joseph von Eichendorff

Oberschlesisches Landesmuseum (OSLM)
Bahnhofstr. 62
D-40883 Ratingen-Hösel
 www.oslm.de
(Di-So 11-17 Uhr/ wt-ndz godz. 11.00-17.00)

REICHENBACH

SCHLESISCH-OBERLAUSITZER MUSEUMSVERBUND/ ŚLĄSKO-GÓRNOŁUŻYCKI ZWIĄZEK MUZEÓW

DORFMUSEUM MARKERSDORF/ MUZEUM WIEJSKIE W MARKERSDORF

Dorfmuseum Markersdorf
Kirchstr. 2
D 02829 Markersdorf
(Di-Fr 10-16, Sa-So 10-17 Uhr/ wt-pt godz. 10.00-16.00, sob.-ndz godz. 10.00-17.00)
 http://oberlausitz-museum.de/dorfmuseum-markersdorf/

GRANITABBAUMUSEUM KÖNIGSHAIN/ MUZEUM WYDOBYCIA GRANITU W KÖNIGSHAIN

Dauerausstellung / Wystawa stała

Die Steinarbeiter in den Königshainer Bergen
ab 15.4.2012 im Granitabbaumuseum Königshainer Berge; Der Steinstock in Schloss Königshein/
Robotnicy pracujący w kamieniu w górach wokół Königshain
Wystawa czynna od 15.4.2012r.; Steinstock w Zamku Königshein

Granitabbaumuseum Königshain
02829 Königshain
22.05. - 31.10
Do - Fr/Czwartek/Piątek 10.00 14.30 
Sa - So/Sobota-Niedziela 14.00 - 17.00 
Winter geschlossen/ w okresie zimowym zamknięte
 http://oberlausitz-museum.de/granitabbaumuseum-koenigshain/

ACKERBÜRGERMUSEUM REICHENBACH /

Dauerausstellung/ Wystawa stała

Ausstellung im Ackerbürgermuseum Reichenbach "Malen - das war sein Leben"
Die Ausstellung widmet sich Fritz Haselbach, der 1910 in Reichenau bei Zittau geboren wurde -   ab 12.5.2012/
„Malowanie – to było jego życie”. Wystawa poświecona życiu i twórczości Fritza Haselbach, który urodził się w Żytawie (Zittau) w roku 1910. Wystawa czynna od: 12.5.2012 r.

Ackerbürgermuseum Reichenbach
Görlitzer Str. 25
D 02894 Reichenbach
(Di-So 13-17 Uhr/ wt-ndz godz. 13.00-17.00)
 http://oberlausitz-museum.de/ackerbuergermuseum-reichenbach-ol/

SCHLOSS KROBNITZ/ ZAMEK KROBNITZ

Schloss Krobnitz / Zamek Krobnitz

Am Friedenstal 5
D 02894 Krobnitz b. Reichenbach
 http://oberlausitz-museum.de/schloss-krobnitz/
Januar - März / Styczeń - Marzec
Di - So / wtorek - niedziela 10.00 – 16.00 
ab April / od kwietnia
Di - So / wtorek - niedziela 10.00 - 17.00 

ROGOŹNICA / GROSS-ROSEN

MUZEUM GROSS-ROSEN / MUSEUM GROSS-ROSEN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

„KL Gross-Rosen 1941 – 1945″; „AL Riese – filie KL Gross-Rosen w Górach Sowich”; „Zaginione człowieczeństwo”; Barak tzw. francuski; „Zostały rzeczy, pamięć, żal...”; „Barak nr 7/

„Das Konzentrationslager Gross-Rosen von 1941 bis 1945”; „AL Riese – Außenlager des KL Gross-Rosen im Eulengebrige“; „Verlorene Menschlichkeit”;
„Die sog. französische Baracke“; „Es blieben Gegenstände, Gedenken und Trauer…”; 
„Baracke Nr. 7

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Rogoźnica
PL 58-152 Goczałków

 www.gross-rosen.pl 

1 maja - 30 września/1. Mai - 30. September 8:00 – 19:00

1 października - 30 kwietnia/1. Oktober - 30 April 8:00 – 16:00

RYBNIK

MUZEUM W RYBNIKU / MUSEUM IN RYBNIK

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Rybnik nasze miasto; Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 r.;
Wyrobisko górnicze/

Unsere Stadt Rybnik; Handwerkerzünfte in den Städten Oberschlesiens bis 1939; Abbauraum im Bergbau

Muzeum w Rybniku
Rynek 18
PL 44-200 Rybnik
 www.muzeum.rybnik.pl

Wtorek/Dienstag 9:00-15:00

Środa/Mittwoch 9:00-18:00

Czwartek/Donnerstag 9:00-15:00

Piątek/Freitag 9:00-15:00

Sobota/Samstag 9:00-14:00

Niedziela/Sonntag 11:00-14:00