Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Źródło: www.museum-goerlitz.de 

Frapujące Görlitz- obrazy mojego miasta

Widoki miasta Görlitz powstałe na przestrzeni czterech stuleci prezentuje najnowsza wystawa Muzeum Historii i Kultury w Görlitz. Kurator Matthias Franke wybrał ponad 300 eksponatów z kolekcji muzeum- malowidła, rysunki, odbitki graficzne, fotografie, plany, pocztówki i pamiątki z odwzorowaniem Görlitz- co pozwala na rozległe i wielowymiarowe spojrzenie na miasto. Pogrupowano je na pięć kategorii: promienne spojrzenie (idealizujące przedstawienia miasta), szerokie spojrzenie (panoramy miasta z różnych perspektyw i ujęcia lotnicze), spojrzenie artysty (Görlitz w twórczości takich malarzy jak Johann Gottfried Schultz, Christoph Nathe, Johann Friedrich Thieme oraz na fotografiach Roberta Scholza, Alfreda Jäschke i in.), dominanty przestrzenne (kościół farny pw. Piotra i Pawła, wiadukt, Wzgórze Landeskrone), inne spojrzenie (pożary, oblężenia i powodzie). Wystawie towarzyszy bogaty program skierowany szczególnie do dzieci i młodzieży. Wystawa w Kaisertrutz czynna będzie do 23 października 2016 r.

 http://www.museum-goerlitz.de/blickfang-goerlitz-bilder-meiner-stadt/

Źródło: www.muzeum-miedzi.art.pl 

Benjamin Bilse i jego orkiestra

200 lat temu w Legnicy urodził się Benjamin Bilse, wybitny dyrygent, muzyk i kompozytor. Z tej okazji rok 2016 został ogłoszony w mieście Rokiem Benjamina Bilsego. Świętując tą szczególną rocznicę Muzeum Miedzi w Legnicy wraz z Benjamin Bilse Gesellschaft e.V. z Detmold przygotowuje wystawę przybliżającą życie i twórczość tego niezwykłego legniczanina. Na ekspozycji znajdzie się wiele archiwaliów, grafik, wydawnictw nutowych, instrumentów oraz osobistych pamiątek po Benjaminie Bilse ze zbiorów jego potomków.

Na ekspozycję złożą się bloki tematyczne opowiadające o młodości Benjamina Bilsego, działalności legnickiej orkiestry pod jego batutą, podróżach artystycznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcone zostanie warszawskim i berlińskim koncertom legnickich muzyków.

Ekspozycja prezentowana będzie w Akademii Rycerskiej od 19 maja do 30 października 2016 r

 http://muzeum-miedzi.art.pl

Źródło: www.zuvi-festival.de 

Wizje przyszłości 2016

14 maja rozpocznie się w Görlitz 10 edycja tygodniowego Festwalu Sztuki Współczesnej Zukunftvisionen 2016 [Wizje przyszłości]. Ideą tego niekomercyjnego projektu wystawienniczego skupiającego corocznie młodych twórców i kuratorów jest ożywianie niezamieszkanych i opuszczonych budynków i wypełnianie ich bogatą ofertą programową. Na potrzeby tegorocznego festiwalu zaadoptowano dawną restaurację i kawiarnię z punktem widokowym przy wiadukcie (tzw. Blockhaus). Ta budowla z czasów wilhelmińskich służyła po wojnie jako świetlica dla dzieci i od 2012 r. pozostaje nieużytkowana.

Szczegółowe informacje o kalendarzu imprez i warsztatach artystycznych:

 http://zuvi-festival.de/ZUKUNFTSVISIONEN2016-Programm.pdf