Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Frank Vater: Görlitz. Eine Stadt mit vielen Gesichtern. Geschichte, Architektur, Kultur

Via Regia Buchhandlung 2015
ISBN: 978-3-9817562-0-3

Na okładce nowego wydania tej książki o historii Görlitz wita nas dach Schönhofu, siedziby Muzeum Śląskiego w Görlitz. Frank Vater, który prawie codziennie oprowadza po starym mieście, ujawnia w tej książce małą część swojej szerokiej wiedzy natemat architektury i historii tego miasta. Jednocześnie dzieło to zawiera niezwykle dobre zdjęcia wnętrz średniowiecznych domów– także te wykonane przez Franka Vatera – i porady dla turystów. 

 

Ogólne spojrzenie na historię Górnego Śląska autorstwa polskich, niemieckich i czeskich twórców zostało opublikowane w języku niemieckim:

Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek:  Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2015

ISBN 978-3-11-044182-6

Książka pod tytułem „Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu ” po czterech latach ukazała się rózwnież po niemiecku.  Niemieckie wydanie zostało uzupułenione o przedmowę profersora Thomas: „To że niemieckie osadnictwo w średniowieczu, podobnie jak germanizacja i nastroje narodowościowe Polaków w 19 wieku mogły zostać ukazane z niemieckiej i polskiej perspektywy jest zasługą przedstawionego tutaj zespołu .” Oprócz tego przedmowa wydania niemieckiego jest identyczna z tą z wydania polskiego sprzed czterech lat.

Dzieło międzynarodowych ekspertów obrazuje historię Górnego Śląska od czasów wczesnego osadnictwa aż do współczesności. Nie tylko pokazuje szeroki konktekst historii kultury, ale także po raz pierwszy przedstawia różne sposoby patrzenia na region. Dlatego na pierwszym planie nie znajdują się konflikty między sąsiadami, ale różnorodne procesy wymian. Ta zarówno bogata w informacje, jak i obrazowa praca zbiorowa, która jest bogato ilustrowanai napisana zrozumiałym językiem, pokazuje w imponujący sposób że Niemcy, Polacy i Czesi nadal stawiają nowe, wspólne pytania na temat historii Śląska i  że te pytania nie łączą, ale dzielą. 

 

Polecamy nową pozycję 

Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku.

Praca zbiorowa pod redakcją Bernarda Linka i Andrzeja Michalczyka

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2015