Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Transformacje Europy w późnym średniowieczu - Letnia Akademia Instytutu Herdera

Instytut Herdera w dniach 21.08-4.09 zaprasza do Marburga na międzynarodową i międzydyscyplinarną Letnią Akademię „Transformacja Europy w późnym średniowieczu. Władza, stany, kościoły i kultura duchowa Europy Środkowo-wschodniej na tle ogólnoeuropejskich procesów wymiany, transferu i adaptacji”.

W późnym średniowieczu, czyli mniej więcej od połowy XIII w., w Europie Środkowo-wschodniej dało się zauważyć procesy transformacyjne dotykające wszystkich dziedzin życia społecznego: zmierzch dynastii Piastów, Arpadów czy Przemyślidów, powstawanie unii czy kształtowanie się nowych stanów i klas społecznych. Właśnie tymi tematami będą zajmować się uczestnicy akademii.

Planowane wykłady:

Anna Adamska, Utrecht: Towns - Literacy - Cultural Exchange in East Central Europe

Dániel Bagi, Pécs: Träger und Verbreitungsformen der Schriftkultur

Gisela Drossbach, Augsburg: Kirchliche Raumorganisation im Spätmittelalter

Rimvydas Petrauskas, Vilnius: Der Adel Ostmitteleuropas als Träger von Transformationsprozessen

Thomas Wünsch, Passau: Transformation Europas im Spätmittelalter

Juriy Zazuliak, Lviv: Noble Lordship, Violence and the Origin of the Peasant Serfdom in Late Medieval Kingdom of Poland

Die Sommerakademie wird geleitet von Prof. Dr. Thomas Wünsch (Universität Passau) und Dr. Norbert Kersken (Herder-Institut).

  www.herder-institut.de

Johann Worbs, pierwszy superindendent Łużyc Górnych 

Doroczna konferencja Związku na rzecz Historii Śląskiego Kościoła

Związek na rzecz Historii Śląskiego Kościoła w dniach 7-10 września b.r. w Jauernicku-Buschbachu organizuje doroczną konferencję pt. „Przyłączenie wschodnich Łużyc Górnych do pruskiej prowincji Śląska”.

Podczas wykładów zostanie omówione polityczne tło Kongresu Wiedeńskiego i jego wpływ na Saksonię i całe Łużyce, a także polityczna sytuacja Łużyc Górnych przed 200 latami i zmiany struktur religijnych w tym regionie, który został nazwany Generalną Superintendenturą „Pruskie Łużyce Górne”. Jeden z wykładów będzie poświęcony także Johannesowi Worbsowi, pierwszemu superintendentowi górnołużyckiemu.

Referentami podczas konferencji będą m.in. Dietrich Meyer, dr Steffen Menzel (Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften) oraz prof. Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski). W programie przewidziana jest również wizyta w Muzeum Śląskim i Naukowej Bibliotece Górnołużyckiej, a także wycieczka do Przewozu i Kościoła Granicznego.

Język konferencji: niemiecki
Kontakt i informacje
Verein für Schlesische Kirchengeschichte
Dr. Thomas Koppehl
Bautzener Straße 4
02906 Niesky

  www.gesev.de

Pocztówka z Gęsińca, fot.: @ mietok, dolny-slask.org.pl  

4 Konferencja Gęsiniec/Strzelin

2 października 2015 roku w Strzelinie zostanie otwarte Muzeum Miejskie, w którym jednq z izb pamięci będzie poświęcona także Czechom. Projekt w dużej mierze jest wspierany przez ziomkostwo strzelińskie (Bundesheimatgruppe Stadt und Landkreis Strehlen e.V. - BHG).

W dwóch następnych dniach, 3 i 4 października, w Gęsińcu odbędzie się konferencja poświęcona ochronie zabytków w Strzelinie i okolicy. Organizatorami konferencji są Urząd Miejski w Strzelinie i BHG. Burmistrz Strzelina na podstawie przykładów przedstawi, jak wygląda ochrona zabytków w okolicy. Innymi tematami konferencji będzie projekt Parku Kulturowego, czesko-niemiecka architektura, polska architektura współczesna, historyczna struktura wsi i jej nowoczesna forma. W programie przewidziane są również wycieczki.

 www.bhg-strehlen.de 
Kontakt:
dr Hans-Dieter Langer   langer(at)drhdl.de

Retrospekcje

Jak poprzez kulturę pokazać historię? Premiera filmu "Dzwony pojednania"

Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 2 czerwca 2015 r. zorganizowały debatę „Jak poprzez kulturę pokazać historię?”.

O tym, jaką rolę pełnią kultura i sztuka w przekazywaniu i utrwalaniu narracji o historii 70 lat po zakończeniu II wojny światowej, dyskutowali dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek, muzykolog Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wystawy „Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945”, prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor FWPN oraz Grzegorz Gajewski, autor filmu „Dzwony Pojednania”, dokumentalista. Dyskusję poprowadziła Monika Białek, dziennikarka TVP Historia.

Debata została poprzedzona projekcją filmu „Dzwony Pojednania” autorstwa Grzegorza Gajewskiego, produkcji Bluemax i Fundacji Konrada Adenauera.

Film opowiada o losach polskich dzwonów kościelnych, które zarekwirowane wskutek akcji przeprowadzonej przez Niemców w 1941 r. na ziemiach polskich, trafiły do hamburskiej huty w celu przetopienia, a następnie zostały ocalone z pożogi wojennej i przekazane niemieckim kościołom. Dokument ukazuje historię powrotów niektórych z nich do macierzystych świątyń, co stało się możliwe dzięki wspólnym działaniom ludzi z parafii polskich i niemieckich.

 www.fwpn.org.pl

Międzynarodowa konferencja naukowa o Ziemi Kłodzkiej

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego między 30 czerwca a 1 lipca organizował razem z Federalnym Instytutem ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Hradec Kralove konferencję naukową „Życie kulturalne Ziemi Kłodzkiej”.

Konferencja została otwarta przez prof. Adama Jezierskiego, Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Christiane Botschen, przedstawicielkę Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Swoje referaty wygłosili naukowcy, pisarze, historycy oraz muzeolodzy z Polski, Niemiec, Czech i Francji. Obok wykładów odbyły się również spotkania autorskie z Moniką Taubitz i Karolem Maliszewskim. Konferencję prowadzili Jan Pacholski, Matthias Weber, Wojciech Browarny i Martin Sandera.

Program konferencji:  www.fwpn.org.pl