Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Publikacja pokonferencyjna jest w przygotowaniu i ma się okazać zimą 2016/2017!

 

Konferencja w dniach 1-3 października 2015 w Wałbrzychu

Zapełnić białe karty historii

Niemcy i Polacy na Dolnym Śląsku po 1945  - między wykluczeniem, asymilacją i pojednaniem

W lipcu 2014 roku na zaproszenie Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego w Königswinter-Heisterbacherrott (Haus Schlesien) oraz innych partnerów odbyła się konferencja dotycząca rozwoju Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1945-1958. Właśnie tutaj prawie 30 000 Niemców pozostało, gdyż rząd komunistyczny zmusił górników i specjalistów do dalszej pracy w hutach i zakładach przemysłowych. Inaczej niż na Górnym Śląsku, gdzie również zostało wielu Niemców, ci, którzy nie wyjechali z okręgu wałbrzyskiego, otrzymali ograniczoną autonomię kulturalną. Poza tym podtrzymanie życia religijnego odgrywało tu szczególną rolę. Konferencja pokazała, że ta część historii regionu wymaga dalszych badań i cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w Wałbrzychu.

Z tego powodu organizatorzy, pod przewodnictwem Referenta ds. Kultury przy Muzeum Śląskim w Görlitz, przygotowują kolejną, niemiecko-polską, konferencję, która odbędzie się w dniach 1-3 października 2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa (PWSZ). Podczas ubiegłorocznego seminarium w Haus Schlesien omawiano przede wszystkim ekumeniczne stosunki między protestantami a katolikami z mniejszości niemieckiej, natomiast planowana konferencja będzie poświęcona współżyciu Niemców i Polaków w okresie powojennym.

Organizatorzy:

Referent ds. Kultury przy Muzeum Śląskim w Görlitz

Centrum Dokumentacji i Informacji w Haus Schlesien w Königswinter

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

 

Program (stan 16.09.2015)

 

Czwartek, 1 października 2015

15.00 Przyjazd i zarejestrowanie uczestników w PWSZ w Wałbrzychu

15.30 Powitanie uczestników przez organizatorów oraz przedstawicieli miasta

16.00 Dolny Śląsk po zakończeniu II wojny światowej. Wykład wprowadzający.
Prof. dr Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, Uniwersytet Wrocławski

17.00 Górnictwo w Okręgu Wałbrzyskim w latach powojennych. Wymuszona współpraca polsko-niemiecka.
dr Jerzy Kosmaty, Wałbrzych

18.00 Kolacja

19.00 Życie religijne niemieckich ewangelików. Kościoły i parafie w Wałbrzychu i Kamiennej Górze w latach powojennych.
Margrit Kempgen, Fundacja Kirchliche Stiftung Evangelisches Schlesien w Görlitz

Następnie: otwarcie wystawy „HeimatKirche – Kościół moim domem” młodzieżowego polsko-niemieckiego projektu fundacji Stiftung Evangelisches Schlesien i Referatu ds. Kultury przy Muzeum Śląskim w Görlitz

 

Piątek, 2 października 2015

9.30 Niemiecka wspólnota katolicka i duszpasterstwo ekumeniczne na przykładzie działalności ojca Nikolausa von Lutterotti, opactwo w Krzeszowie.
dr Inge Steinsträßer, Bonn

11.00 Werner Schmauch – ewangelicki duszpasterz na krętych ścieżkach.

Ks. Ulrich Hutter-Wolandt, Berlin

12.00 Wyjazd do Kopalni Julia, Centrum Nauki i Kultury „Stara Kopalnia”

Otwarcie wystawy „Nie chcemy być zapomniani”
Wprowadzenie: Manfred Richter, kurator

Wznowienie obrad w PWSZ

15.00 Forum wspomnień i relacji świadków wydarzeń o współpracy ekumenicznej i polsko-niemieckiej
Bernhard Grund (Rheinbach); prof. em. dr. Joachim Köhler, Tübingen (wcześniej Wałbrzych); Edgar Kraus (Cottbus); Karl-Heinz Wehner, Oldenburg (wcześniej Kamienna Góra); przedstawicielki polskich i niemieckich dolnośląskich parafii ewangelickich, Doris Stempowska, Książ

16.30 Współpraca kościołów na Dolnym Śląsku z perspektywy Kościoła Ewangelicko-augsburskiego w Polsce po 1945 i dzisiaj.
Ks. Płk. Andrzej Fober, Wrocław

18.30 Impreza kulturalna w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju

z uczniami i chórem Niemieckiego Towarzystwa Społeczeno-Kulturalnego w Wałbrzychu

Sobota, 3 października 2015

9.30 Wykłady młodych polskich naukowców

Przejęcie wałbrzyskich kościołów ewangelickich przez Państwo Polskie i Kościół
dr Tomasz Nochowicza

Kościół Ewangelicki w Górcach w latach powojennych
Natalii Południak

-Dyskusja-

10.45 Spotkanie autorskie oraz przedstawienie książki „Geteilte Erinnerungen. Polen, Deutsche und der Krieg“

Bruni Adler, Wangen w Allgäu

11.45 Podsumowanie konferencji
Moderacja: dr Inge Steinsträßer i Annemarie Franke

12.30 Wycieczka do Kamiennej Góry (Kościół Łaski, stare miasto), Opactwo Cystersów w Krzeszowie, Boguszów

18.00 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Trójcy w Boguszowie

19.00 Powrót do Wałbrzycha

 

 Program w formacie PDF


 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Annemarie Franke
Schlesisches Museum zu Görlitz
Untermarkt 4
02826 Görlitz
Tel. 0049 3581 8791 116
Fax: 0049 3581 8791 200
afranke@schlesisches-museum.de