Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Zapełnić białe karty historii - konferencja naukowa w Wałbrzychu

Niemcy i Polacy na Dolnym Śląsku po 1945 -  między wykluczeniem, asymilacją i pojednaniem

W lipcu 2014 roku na zaproszenie Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego w Königswinter-Heisterbacherrott (Haus Schlesien) oraz innych partnerów odbyła się konferencja dotycząca rozwoju Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1945-1958. Właśnie tutaj prawie 30 000 Niemców pozostało, gdyż rząd komunistyczny zmusił górników i specjalistów do dalszej pracy w hutach i zakładach przemysłowych. Inaczej niż na Górnym Śląsku, gdzie również zostało wielu Niemców, ci, którzy nie wyjechali z okręgu wałbrzyskiego, otrzymali ograniczoną autonomię kulturalną. Poza tym podtrzymanie życia religijnego odgrywało tu szczególną rolę. Konferencja pokazała, że ta część historii regionu wymaga dalszych badań i cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w Wałbrzychu.

Z tego powodu organizatorzy, pod przewodnictwem Referenta ds. Kultury przy Muzeum Śląskim w Görlitz, przygotowują kolejną, niemiecko-polską, konferencję, która odbędzie się w dniach 1-3 października 2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa (PWSZ). Podczas ubiegłorocznego seminarium w Haus Schlesien omawiano przede wszystkim ekumeniczne stosunki między protestantami a katolikami z mniejszości niemieckiej, natomiast planowana konferencja będzie poświęcona współżyciu Niemców i Polaków w okresie powojennym.

Języki konferencji: niemiecki i polski (tłumaczenie symultaniczne)

Program i więcej informacji
 www.schlesisches-museum.de

 

Mniejszości barometrem rozwoju regionów?

Debata „Mniejszości barometrem rozwoju regionów?” z okazji 25lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim odbyła się  22 czerwca 2015 r., w Opolu.

Debata jest pierwszym podsumowaniem realnego wpływu „ilościowego” (wymiar ekonomiczny, gospodarczy) i „jakościowego” (wymiar kulturowy i kulturalny) mniejszości niemieckiej na współczesne Woj. Opolskie, dokonanym na arenie regionalnej i przy aktywnym współudziale przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Węgier i Rumunii.

Gośćmi debaty byli m.in.: Astrid Fodor, Mer Miasta Sybina/Hermannstadt z Rumunii, Olivia Schubert, Zastępca Przewodniczącego Krajowego Samorządu Niemców na Węgrzech, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego (tbc), prof. dr hab. Romuald Jonczy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rafał Bartek, Przewodniczący Zarządu TSKNu na Śląsku Opolskim.

W „Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł dotyczący minionej debaty, który jest dostępny także pod adresem

 wyborcza.pl/1,91446,18219625,Opolszczyzna_skorzystala_dzieki_
mniejszosci_niemieckiej_.html