Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Strategia współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji - międzynarodowa konferencja naukowa w Zgorzelcu

Biuro  Ziel3-Projekte w Görlitz zaprasza 12. i 13. lutego 2015 na międzynarodową konferencję "Zbliżenie poprzez współzależność. Strategia współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji między Saksonią a Dolnym Śląskiem." Celem konferencji jest prezentacja i podsumowanie wyników naukowych badań przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i administracji szkolnej na pograniczu saksońsko-dolnośląskim w ramach projektu SAO „Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji. Strategie kształcenia regionalnego i międzykulturowego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym w świetle badań historycznych i socjologicznych”. Ponadto podczas konferencji zostaną przedstawione wynikające z badań zalecenia, dotyczące kontynuacji strategii współpracy w dziedzinie edukacji na pograniczu niemiecko-polskim. 

Projekt EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej „Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji” realizowany jest we współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz z Urzędem Miasta Görlitz i Gminą Miejską Zgorzelec.

 www.bildung.sachsen.de/ziel3