Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Matthias Luft: Kulturbollwerk im Osten. Breslauer Bühnen 1930-1936

Breslau był metropolią kulturalną, podłożem dla nauki i sztuki na słabym ekonomicznie wschodzie Niemieckiej Rzeszy. To właśnie z powodu położenia na peryferiach kraju miasto uchodziło wtedy za niegościnne miejsce, którego rzekome zacofanie wyśmiewano w Berlinie czy Monachium. Ta relatywizacja urazę przez rozwój polityczny po 1918 roku: w obliczu strat terytorialnych Niemiec na terenach wschodnich i powstały przez to strach przed utratą tożsamości narodowej, państwo pruskie proklamowało hasło „bastionu kulturowego na wschodzie”, które dla autora tworzy narrację opowiadania, gdzie przekracza kosmos wrocławskiego życia scenicznego za czasów Republiki Weimarskiej i narodowosocjalistycznego państwa z uwzględnieniem ekonomicznych, politycznych i społecznych warunków ramowych. Stawia przy tym w centrum lata rozpadu republikańskiego i narodowosocjalistyczną konsolidację władzy.

Opisując rozwój „Teatru kulturowego” i jego ludowej przemiany udaje się Matthiasowi Luftowi w wielu płaszczyznach wzorcowy opis kulturalno-politycznych kłopotów reżimu narodowo-socjalistycznego, które pozyskały sobie nie tylko fachową publiczność, ale też zainteresowanych laików.

Luft, Matthias
„Kulturbollwerk im Osten“ Breslauer Bühnen 1930-1936.
Wissenschaftliche Schriften des Vereins für Geschichte Schlesiens 8
Verein für Geschichte Schlesiens 2014
ISBN 978-3-931889-09-8
189 Seiten, Abb.
22,50 €

 

Wolfgang Kessler (Bearb.): Schlesien. Systematisches Gesamtinhaltsverzeichnis für die Jahrgänge 1 (1956) – 41 (1996)

W latach 1956 – 1996 rokrocznie ukazywał się kwartalnik „Śląsk”, ostatnio jako „Organ der Freunde und Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien e.V.“ . Żeby pokazać jego treść wszystkim zainteresowanym Śląskiem jak i nauce i badaniom naukowym a przez to uczynić go bardziej użytecznym, Wolfgang Kessler, ówczesny kierownik Biblioteki Martina Opitza w Herne, opracował spis treści tego czasopisma. Ten spis treści zawiera ponad 4100 pozycji i systematyzuje także ukazane w czasopiśmie ilustracje. Autor opisał do tego rozwój czasopisma kulturalnego. Ten spis treści uczyni treść ponad 10 000 stron kwartalnika użytecznymi i przedstawi klucz czasopisma.

Kessler, Wolfgang (Bearb.)
Schlesien. Systematisches Gesamtinhaltsverzeichnis für die Jahrgänge 1 (1956) – 41 (1996)
Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2014
ISBN 978-3-87057-334-8
506 S., Abb.
25,00 €

 

Norbert Conrads: Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego – reprezentacyjna sala na chwałe̜ Maryi i sztuk pie̜knych: dzieje wne̜trza i odtworzenia malarstwa sufitowego w 2014 roku

Norbert Conrads opisuje w swojej książce Oratorim Marianum – salę barokową Uniwersytetu Wrocławskiego z XVIIIw. W sali muzycznej, którą jest Oratorium, występowały takie sławy jak Franz Liszt czy Johannes Brahms. Autor przedstawia jej historię od powstania uniwersytetu aż do renowacji w 2014 roku.

Conrads, Norbert
Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego – reprezentacyjna sala na chwałe̜ Maryi i sztuk pie̜knych: dzieje wne̜trza i odtworzenia malarstwa sufitowego w 2014 roku
Tyt. oryg. Das Oratorium Marianum der Universität Breslau – ein Festsaal des Marienlobs und der Künste: seine Geschichte bis zur Wiederherstellung der Deckenmalerei im Jahr 2014
Tłum. Edward Białek
Eine Publikation der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wroclaw (Breslau)
Wrocław, Via Nova, 2014
ISBN 978-83-64025-11-2
155 S

 

 

 

Kalendarz imprez na pograniczu Dolnego Śląska i Saksonii

W ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” powstał kalendarz przedstawiający wszystkie znany imprezy stałe o znaczeniu regionalnym w regionie przygranicznym. Celem projektu jest rozwój silniejszej świadomości regionalnej. Ten kalendarz powinien przybliżyć ten nieznany ale cudowny, różnorodny i ukształtowany przez wspólną polsko-niemiecką historię regionu oraz zachęcić do odwiedzenia opisanych imprez i uroczystości.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

 www.razemdlapogranicza.pl

 

Czasypismo

„Czasypismo” to półrocznik o historii Górnego Śląska, który od dwóch lat jest wydawany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Celem czasopisma jest popularyzacja badań nad historią Górnego Śląska, a także kultury, nauki i gospodarki regionu. Redaktorami czasopisma są Adam Dziurok, Robert Ciupa, Adam Dziuba, Sebastian Rosenbaum, Andrzej Sznajder i Boguslaw Tracz, natomiast partnerem Muzeum w Gliwicach.

Pierwszy tegoroczny numer (opublikowany na początku września) jest poświęcony setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej i jej znaczeniu dla Górnego Śląska. Część opublikowanych artykułów stanowią wykłady wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w 2013 roku przez Muzeum w Gliwicach, Państwowy Instytut Śląski w Opolu i Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Tematami artykułów jest także muzyka i jej historia na Górnym Śląsku.

 www.facebook.com/CzasyPismo

CzasyPismo. O historii Górnego Śląska
Instytut Pamięci Narodowej
ISNN 2299-2812
Cena: 11zł