Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Konferencja w dniach 2-4.11.2014 w Opolu

Colloquium Opole 2014

Już po raz czwarty partner Muzeum Śląskiego przygotuje i przeprowadzi tradycyjną konferencję Colloquium Opole. Były prezydent Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek i dr Hans-Gert Pöttering wygłoszą wykłady inauguracyjne. W czterech sekcjach tematycznych wystąpią polscy, niemieccy i czescy referenci.

Colloquium Opole jest imprezą kooperacyjną Państwowego Instytutu Śląskiego w Opolu, Muzeum Śląskiego w Görlitz, Referenta ds. Kultury przy Muzeum Śląskim w Görlitz i Uniwersytetu w Ostrawie.

Więcej informacji: www.schöesisches-museum.de

25 lat upamiętnienia podzielonej Europy – konferencja Komisji merytorycznej ds. Etnologii niemieckiej i wschodnioeuropejskiej

Komisja merytoryczna ds. Etnologii niemieckiej i wschodnioeuropejskiej przy Niemieckim Towarzystwie ds. Etnologii organizuje w dniach 6-8 listopada konferencję „25 lat upamiętnienia podzielonej Europy – muzealizacja, medializacja, komercjalizacja”. Tematem konferencji jest miedializacja biograficznych doświadczeń Niemców, którzy zostali w Europie Wschodniej jako mniejszość narodowa i zostali oddzieleni od Zachodu po podziale Europy. Konferencja jest podzielona na trzy sekcje tematyczne: Mesializacja i Muezealizacja, Środkowoeuropejskie Miejsca Pamięci, Granica(granice) we wspomnieniach. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2014r.

Więcej informacji:  www.jkibw.de

Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i premier Polski Tadeusz Mazowiecki, Krzyżowa, 1989, fot. archiwum Fundacji "Krzyżowa" 

25 rocznica Mszy Pojednania - nabożeństwo ekumeniczne i konferencja międzynarodowa

12 listopada 2014 roku obchodzona jest 25 rocznica historycznej Mszy Pojednania. 12 listopada 1989 opolski Biskup Alfons Nossol na historycznym dworze rodziny von Moltke celebrował mszę świętą w obecności tysiąca osób, przede wszystkim przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier Polski, przekazali sobie znak pokoju, dokonując tym samym pojednania. Obraz, który stał się symbolem pojednania polsko-niemieckiego.

Z okazji 25-lecia Mszy Pojednania odbędzie się nabożeństwo celebrowane przez arcybiskupa Alfonsa Nossola i biskupa Ryszarda Bogusza. Muzeum Historii Polski w Warszawie otwiera w Krzyżowej wystawę plenerową „Odwaga i pojednanie”. W dniach 12-13 listopada Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego we współpracy z Fundacją „Polsko-niemieckie pojednanie” organizuje konferencję „25 lat polsko-niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata”.

Więcej informacji:  www.mszapojednania.pl

50 Dzień Historyka „Zwycięzcy i przegrani”

W dniach 23-26 września 2014 odbył się 50. Historikertag (Dzień Historyka). Tegoroczne motto wydarzenia brzmiało „Zwycięzcy i przegrani”. Dzień Historyka jest organizowany co dwa lata w rożnych miejscach i jest jedna z największych konferencji w Europie.

Niemal 3000 historyków z całego świata zebrało się tego roku w Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, by dyskutować o zwycięstwach i porażkach na przestrzeni wieków. „Blok tematyczny: Europa Środkowa i Wschodnia” to szereg wykładów zorganizowanych przez osiem instytucji, które zajmują się tematyką Europy Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej bądź posiadają zbiory z tych regionów. A były to: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Berlinie, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS/ESPS) w Warszawie, Bawarska Biblioteka Państwowa (BSB) w Monachium, Centrum Badawcze Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) w Lipsku, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (IOS) w Ratyzbonie, Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej (BKGE) w Oldenburgu, Instytut im. Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią – Instytut Wspólnoty Leibniza w Marburgu, Instytut Północno-Wschodni (IKGN) w Lüneburgu. W trakcie trzech dni konferencji miały miejsce prezentacje projektów instytucji. Przeważająca część wykładów dotyczyła historii I wojny światowej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej. Dr Heinke Kalinke z BKGE wygłosił referat na temat „Subiektywne spojrzenie na XX wiek. Kultura i Historia Niemców w Europie Wschodniej w sprawozdaniach świadków tamtych czasów.

Program:  http://www.historikertag.de/Goettingen2014/themenraum-ostmitteleuropa

Dom Carla I Gerharta Hauptmannów, fot. archiwum SMG 

Konferencja Domu Carla i Gerharta Hauptmanów "Carl Hauptmann i krąg jego przyjaciół"

W dniach 25-26 września 2014 roku odbyło się sympozjum „Carl Hauptmann i krąg jego przyjaciół”, organizowane przez Dom Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie. Tematem sympozjum były kolonie artystyczne w Szklarskiej Porębie działające w XXw. Bohaterem sympozjum był Carl Hauptmann – inicjator i członek szklarskoporębskiej kolonii artystów, który mimo wielu zasług dla kulturowego dziedzictwa regionu pozostaje w cieniu swojego słynnego brata – noblisty Gerharta Hauptmanna. Wygłaszanym pierwszego dnia konferencji referatom towarzyszyła dyskusja panelowa oraz prezentacja książek o Carlu Hauptmannie. Wieczorem został wyświetlony niedawno odkryty film z epizodyczną rolą Carla Hauptmanna "Rübezahls Hochzeit" (1916). Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka „Śladami kolonii artystów w Szklarskiej Porębie”.

Program sympozjum:  http://www.szklarskaporeba.pl/pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen.html?task=view_detail&agid=1298

Germanizacja w okupowanym Górnym Śląsku podczas II wojny światowej – fakty i wspomnienia

W dniach 8-10 października Instytut Etnologii Niemców Europy Wschodniej we Freiburgu zorganizował doroczną konferencję „Germanizacja w okupowanym Górnym Śląsku podczas II wojny światowej – fakty i wspomnienia”. Referenci z wielu krajów i dyscyplin naukowych omawiali wpływ germanizacji na życie codzienne równych grup etnicznych. Uczestnicy konferencji konfrontowali fakty historyczne ze wspomnieniami.

Więcej informacji:  www.jkibw.de