Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Interdyscyplinarna Konferencja na temat transgranicznej współpracy oświatowej w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza

W dniach 5.- 7. 06.2014r. w Bolesławieckim Ośrodku Kultury odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja „Zbliżenie poprzez współzależność - wspólna strategia edukacyjna polsko-niemieckiego pogranicza Saksonia – Dolny Śląsk” zorganizowana przez Biuro Koordynacyjne Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy edukacyjnej w regionie polsko-niemieckiego pogranicza Saksonia – Dolny Śląsk. Ponadto podczas konferencji zaprezentowano nowe rozwiązania i perspektywy rozwoju w dziedzinie edukacji na przykładzie następujących projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej:
 
- „Fachowa Sieć Nauczycieli“,
- „InterKulturManagement“,
- „Obywatele dla wolności“ i
- „Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji“.

Przedstawiciele instytucji oraz uczestnicy wszystkich projektów spotkali się, aby wspólnie posumować osiągnięte do tej pory cele oraz opracować koncepcje mające na celu ustalenie polsko-saksońskiej transgranicznej strategii edukacyjnej na kolejny okres.

Najnowsze publikacje zaprezentowane podczas konferencji:
Ein Jahr in Polen. – Selbstverständlich! Ratgeber für coole Gymnasiasten - czyli poradnik dla super gimnazjalistów to publikacja skierowana do 10-13-letnich uczniów niemieckich szkół. W interesujący, dostosowany do wieku odbiorców sposób, przekazuje ona podstawową wiedzę o Polsce, jej kulturze, obyczajach i języku.
Więcej na ten temat:
 http://cms.sn.schule.de/smkziel3/ziel3-sachsen-polen/publikationen-publikacje/ratgeber-fuer-gymnasiasten/

Informacje na temat działań Biura Koordynacyjnego oraz pracy Saksońskiej Agencji Oświatowej znajdują się pod:
 http://cms.sn.schule.de/smkziel3/ziel3-sachsen-polen/

SÄCHSISCHE BILDUNGSAGENTUR/ Saksońska Agencja Oświatowa
Koordinierungsbüro der Ziel3-Projekte/ Biuor Koordynacyjne
Konsulplatz 1 | 02826 Görlitz
Tel.: +49 3581 76469-6 | Fax: +49 3581 764-694  www.bildung.sachsen.de/ziel3
 http://www.bildung.sachsen.de/ziel3>

-----------------------------------------------

„HAUSbesuche – Spotkania DOMowe. Polska i niemiecka kultura w dialogu”;

Spotkanie z panią Melittą Sallai 

W dniu 24 czerwca 2014 w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Oratorium Marianum odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „HAUSbesuche – Spotkania DOMowe”, którego gościem specjalnym była p. Melitta Sallai. Przedstawiono współczesny obraz tradycji arystokratycznej na Śląsku, nawiązując do międzynarodowej wystawy pt. „Szlachta na Śląsku”.
 
Opowieść o życiu Melitty Sallai otwiera beztroskie dzieciństwo spędzone w dolnośląskim pałacu w Morawie/Muhrau. Wychowana w tradycji arystokratycznej przeżywa II Wojnę Światową i zmiany przez nią spowodowane.  Po ucieczce z Morawy na Zachód zaczyna się dla niej pełne przygód nowe życie m. in. we Francji i Portugali. Po dwudziestu ośmiu latach spędzonych w Angoli zmuszona jest przez rewolucję w 1981 r. do ucieczki i do rozpoczęcia nowego życia w Niemczech. Zmiany ustrojowe w Europie Wschodniej otwierają nowe perspektywy. Melitta Sallai, już na emeryturze powraca do domu swojego dzieciństwa, do Morawy i angażuje się w tworzenie polsko-niemieckiej wspólnoty.
 
Spotkanie na temat: Jak dzisiaj wygląda życie szlachty na Śląsku? moderował prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

W ramach spotkania przedstawiono także wystawę „Szlachta na Śląsku”, która jest efektem polsko-niemieckiego projektu badawczego i „stanowi pierwszą taką wielką prezentacje śląskiej kultury" (prof. dr hab. Jan Harasimowicz).
Przedstawienie wystawy „Szlachta na Śląsku”: Urszula Bończuk-Dawidziuk
 
Melitta Sallai, urodziła się w 1927 w dolnośląskiej Morawie jako córka właściciela ziemskiego. Od 1992 roku mieszka znów w domu swojego dzieciństwa w Morawie i angażuje się z pełnym poświeceniem na rzecz polsko-niemieckiej Fundacji "Św. Jadwigi“.
W 1999 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Polski.

Kontakt: Edyta Lisson, ifa-manager ds. kultury w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel. 32 461 20 70, faks: 32 461 20 71, e-mail: edyta.lisson(at)haus.pl,44-100 Gliwice
Tel. (+48) 32 461 20 70
Fax: (+48) 32 461 20 71
 e, dyta.lisson@haus.pl,
www.ifa.
dewww.haus.pl

---------------------------------------

Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen
Termin: 29 – 31 października


W ramach 14 interdyscyplinarnego sympozjum dla doktorantów zapraszamy studentów i doktorantów z kraju i zagranicy przygotowujących pracę dyplomową z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych na temat historii kultury i stosunków Niemców z krajami sąsiednimi w Europie Wschodniej do zaprezentowania swoich projektów oraz dyskusji.

Centralną rolę winny odegrać zagadnienia dotyczące wzajemnych oddziaływań etycznych, religijnych i językowych oraz podejście interdyscyplinarne. Akcent geograficzny dotyczy tych obszarów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, na których w ciągu wieków istnieją lub istniały niemieckojęzyczne społeczności, znajdujące się w różnorodnych interakcjach ze swoimi sąsiadami.

Program konferencji oraz wskazówki organizacyjne zostaną podane do wiadomości w drugiej połowie października.

Zgłoszenia oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:
Gustav Binder,
Akademie Mitteleuropa e.V.,
Alte Euerdorfer Straße 1,
97688 Bad Kissingen, Deutschland,
Telefon 0049/971/714 714,

E-Mail:  studienleiter(at)heiligenhof.de.