Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Projekt wystawienniczy Szlachta na Śląsku w Berlinie

Projekt wystawienniczy Szlachta na Śląsku w Berlinie

W dniu 20 maja 20 14 roku  w siedzibie Przedstawicielstwa Wolnego Państwa Saksonii w Berlinie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiony został  projekt wystawienniczy Szlachta na Śląsku.
Zaproszenie wystosowało Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie.

W 2014 roku Śląski i Łużyce Górne prezentują swoje szlacheckie pejzaże. Po raz pierwszy muzea z Polski, z Czech i z Niemiec łączą swoje eksponaty tworząc wspólną przestrzeń wystawienniczą, skoncentrowaną wokół centralnego tematu jakim jest wspólna historia Śląska. Dzięki ścisłej współpracy muzeów z Wrocławia, Legnicy Görlitz i Troppau powstał żywy obraz życia codziennego szlachty oraz działalności gospodarczej możnowładców. Przewija się także motyw postaw szlachty w obliczu wyzwań wynikających z kształtowania się kultury mieszczańskiej od końca XVIII w., a także na tle dwóch tragicznych wydarzeń XX wieku.
Trangraniczna sieć powiązań szlacheckich rodów stanowiła ważny czynnik rozwoju na drodze do nowoczesnej Europy. Pałace, dworki szlacheckie, ogrody, obrzędy pogrzebowe na trwale wpisały się w krajobraz nad Szprewą, Nysą czy Odrą. Jak ich potomkowie odczuwają dzisiaj, 70 lat po wywłaszczeniu i wypędzeniu, spotkanie z dawnymi posiadłościami swoich rodzin i z żyjącymi tam ludźmi? Próba odpowiedzi także na te pytania zostanie przedstawiona we wspólnym międzynarodowym projekcie wystawienniczym.

Szczegóły w języku niemieckim pod:

 http://www.kulturforum.info/de/topic/1000014.veranstaltungen.html?id=1020790

Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V.

Berliner Straße 135 | Haus K1
D-14467 Potsdam
T. +49 331 200980
F. +49 331 2009850
 http://www.kulturforum.info
 deutsches(at)kulturforum.info

Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zaprasza na sympozjum jubileuszowe

„Brückner powrócił. Dyskursy o polskości w historii i współczesności: mikro i makroperspektywy”, Jena w dniach 23 - 24 maja 2014

75 lat temu, w dniu 24 maja 1939 roku w wieku 83 lat zmarł Aleksander Bruckner. Pozostawił dorobek naukowy, sięgający swoimi korzeniami austriackiej Galicji i rozwijany w zmieniających się warunkach politycznych i językowych w różnych europejskich ośrodkach edukacyjnych, zwłaszcza we Lwowie, Wiedniu, Lipsku i Berlinie. Z tej okazji Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera organizuje sympozjum, które odzwierciedla różnorodność twórczej działalności  Brücknera w dziedzinie literatury i językoznawstwa, historii kultury i etnologii oraz podnosi kwestie możliwości powiązań tego dorobku w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań w Polsce w początkach XXI wieku.
Zaproszeni są głównie przedstawiciele centralnych dyscyplin badawczych reprezentowanych w Centrum: slawistyki i historii. Dyskusja toczyć się będzie na temat dzisiejszych różnych badań interdyscyplinarnych istotnych z punktu widzenia pojmowania polskości. Głównym tematem jest naświetlenie różnorodnych aspektów dyskursó o polskości – co, kiedy, jak i gdzie było/ jest polskie – w historii i współcześnie-  pod kątem różnych perspektyw.

Miejsce konferencji: Friedrich-Schiller-Universität Jena Rosensäle, Kleiner Sitzungssaal (Raum 101) Fürstengraben 27 07743 Jena


Kontakt: Prof. Dr. Achim Rabus
Aleksander-Brückner-Professur für
Slawistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität
Leutragraben 1
07743 Jena
 achim.rabus(at)uni-jena.de


Szczegółowe inormacje:  http://www.aleksander-brueckner-zentrum.org/veranstaltungen

CALL FOR PAPERS

CALL FOR PAPERS

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów

„COLLOQUIUM DOKTORANTÓW. GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ”, organizowana w ramach „Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse” przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
Opole, 3-4 listopada 2014 r.

(zgłoszenia wraz z abstraktem referatu do 15 lipca 2014r.)

Rok 2014, w którym przypada 10. rocznica rozszerzenia Unii Europejskiej 25. rocznica upadku żelaznej kurtyny jest okazją do licznych uroczystości i podsumowań oraz dokonywania bilansów zmian zainicjowanych polskimi wyborami z 4 czerwca 1989r., aksamitną rewolucją w Czechosłowacji i upadkiem muru berlińskiego. Zmiany te znalazły swój finał 1 maja 2004r. kiedy po piętnastu latach od przełomu, zakończyła się droga powrotna do Europy wielu społeczeństw w regionu Europy Środkowowschodniej. Państwowy Instytut Naukowy „Instytut Śląski”, Muzeum Śląskie w Görlitz oraz Uniwersytet Ostrawski, włączając się obchody 10. rocznicy poszerzenia Unii Europejskiej kraje Europy Środkowowschodniej, serdecznie zaprasza doktorantów nauk społecznych i historycznych do interdyscyplinarnych rozważań na temat miejsca   Polski, Czech i Niemiec w Unii Europejskiej i roli oraz znaczenia Wspólnoty na świecie. Organizatorzy chcieliby przypadające w tym roku rocznice wykorzystać do retrospekcji całego ćwierćwiecza i zastanowienia się, nad tym w jakiej obecnie sytuacji znajduje się Unia Europejska, jakie są dalsze szanse i perspektywy jej rozwoju oraz granice wewnętrzne i zewnętrzne? Celem I. Międzynarodowego Colloquium Doktorantów pt. „Granice Unii Europejskiej”, organizowanego w ramach tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole” jest również  zainicjowanie cyklu trójnarodowych spotkań doktorantów z Polski, Czech i Niemiec na temat najważniejszych zagadnień wzajemnych relacji w wymiarze bi-, multilateralnym oraz ogólnoeuropejskim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.

Prosimy o nadsyłanie propozycji własnych referatów.
Dodatkowe pytania proszę kierować na adres:

 m.mazurkiewicz(at)instytutslaski.com


Sprawy organizacyjne:
- języki podczas konferencji: polski, niemiecki, czeski
- zgłoszenia (na formularzu zgłoszeniowym) do dnia 30 czerwca 2014 r.
O potwierdzeniu udziału w konferencji poinformujemy do dnia 15 lipca 2014 r.
Program szczegółowy zostanie ustalony do 1 września 2014r.


Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
 m.mazurkiewicz(at)instytutslaski.com
lub
Marek Mazurkiewicz
Piastowska 17
45-081 Opole
POLEN
„I Internationales Colloquium der Doktoranden”

Forum specjalistyczne z okazji 10 rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej

Podczas 15. Niemieckich Dni Pomocy Dzieciom i Młodzieży w dniach 3 – 5 czerwca 2014 w Berlinie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza na forum specjalistyczne. W czwartek,  5 czerwca o godz. 10.15, odbędzie się dyskusja na temat: „Poznaliśmy sąsiada i co dalej? Wpływ polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży na ich uczestników”

Warszawski Instytut Spraw Publicznych z Warszawy oraz Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Freiburga (Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung)  zaprezentują i poddadzą dyskusji nowe studium pod tym samym tytułem.

Miejsce: Teren targów w Berlinie Messegelände Berlin, Halle 7.3a, Raum Berlin 2, Messedamm 22, 14055 Berlin.

10 rocznica rozszerzenia Unii Europejskiej to dobra okazja do rozważań na temat zmian, jakie zaszły w stosunkach polsko-niemieckich od 2004 roku.
W dniu 7 maja 2014r. w  Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się Spotkanie tematyczne zorganizowane przez Deutsches Kulturforum östliches Europa (Niemieckie Forum Kultury Europy środkowej i Wschodniej) pt.: Geteilte Städte/Podzielone miasta

»Natychmiast zostawiłabym moje stoisko z szaszłykami i podjęłabym pracę po drugiej stronie Nysy«. Tak – według Gazety Lubuskiej z kwietnia 2004 roku – wypowiedziała się jedna ze sprzedających na polskim bazarze w Gubinie. Dla wielu Polaków rozszerzenie UE w dniu 1. maja 2004 r. związane było z nadzieją, że otwarcie niemieckiego rynku wpłynie na zwiększenie szans zarobkowych ludności polskiej na terenach przygranicznych. Jednakże w październiku 2008 roku Märkische Oderzeitung donosiła, że w dalszym ciągu istnieją ograniczenia dla wolnego przypływu siły roboczej, które utrudniają średnim przedsiębiorstwom rozwój działalności transgranicznej.
Na przykładzie kilku realizowanych projektów, które zajmują się kulturowo-historycznymi aspektami współpracy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, chcemy przeanalizować, czy te projekty doprowadziły do zacieśnienia międzynarodowej wymiany oraz zbadać ich skuteczność i stały wpływ na grupy docelowe.

Program i bliższe informacje na stronie:  

 http://www.kulturforum.info/de/topic/1000014.veranstaltungen.html?id=1020778

 

 http://kulturportal-west-ost.eu/events/thementag-geteilte-staedte-podzielone-miasta-deutsch-polnische-beziehungen-an-oder-und-neisse-nach-1


Pressekontakt

 Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.
Ariane Afsari
Berliner Straße 135 | Haus K1
D-14467 Potsdam
T. +49 331 20098-38
F. +49 331 20098-50
E-Mail:  afsari(at)kulturforum.info
 www.kulturforum.info