Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Wydarzenia w Muzeum Śląskim w maju i w czerwcu

25.05. do 9.11.2014 Wystawy tematyczne o historii szlachty

Muzeum Śląskie w Görlitz  we współpracy z Muzeum Historii Kultury w Görlitz przedstawiają dwie wystawy na temat historii szlachty na Śląsku i Łużycach Górnych. Obie wystawy stanowią część wielkiego polsko-niemieckiego projektu wystawienniczego przygotowanego wspólnie z muzeum z Miedzi w Legnicy oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Pod tytułem „Trwanie wśród przemian“ rozpościera się w barbakanie Kaisertrutz  w Görlitz panorama historii szlachty zamieszkałej na Śląsku i Łużycach Górnych obejmująca okres ostatnich 250 lat. W Schönhofie zaprezentowana została wystawa towarzysząca pt.:  „Rycerze, junkrzy, szlachcice” opowiadająca o historii szlachty na Łużycach Górnych w średniowieczu i wczesnej modernie. Ponad 50 kolekcjonerów z Polski i z Niemiec użyczyło nam swoich zbiorów.
Oba muzea oferują oprócz wymienionych wystaw także bogaty program towarzyszący. Oprócz propozycji jednorazowych imprez i wydarzeń kulturalnych odbywają się cykliczne oprowadzania po wystawach oraz wykłady na temat historii szlachty:
W każdą niedzielę, o godzinie 14.00, oprowadzanie po wystawie w barbakanie Kaisertrutz (począwszy od 25 maja)
W każdą środę „Krótkie oprowadzanie 12 po 12” po wystawie w Muzeum Śląskim  (począwszy od 4 czerwca)
W każdy czwartek, o godz. 16.00, wykład w ramach kolegium „Szlachta Śląska i Łużyc Górnych”, Muzeum Śląskie w (początek 5 czerwca)

WYCIECZKI

Referent ds. kultury przy Muzeum Śląskim zaprasza na całodniowe wycieczki organizowane w związku z wystawami czasowymi ‘Szlachta na Śląsku” w Legnicy i Wrocławiu. Zawsze w soboty 14.6., 28.6., 06.9., 27.9.2014. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod:  http://www.schlesisches-museum.de/index.php?id=5187

Dla rowerzystów pragnących odkrywać szlacheckie pejzaże Łużyc po obu stronach Odry, proponujemy udział w wyprawach rowerowych „Rowerem do szlachty”. Terminy wypraw: 27.5., 03.6., 18.7., 27.7., 20.9.2014. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod: 
http://www.schlesisches-museum.de/index.php?id=5189

Arne Franke zaprasza na kilkudniowe podróże studyjne związane tematycznie z motywem przewodnim wystawy.
Terminy:  30.06. – 04.07.2014 oraz 01.09. – 06.09.2014
Szczegółowe informacje z zakładce „Wycieczki“.

-------
Piątek, 30.05. godzina 14.00, miejsce spotkania: Muzeum Śląskie

Duet wystawowy
Pierwsze oprowadzanie po wystawach na temat historii szlachty w barbakanie Kaisertrutz oraz w Schönhofie.

-----
Kino w  Schönhofie -  Odczyt i projekcja filmu

Poniedziałek, 2.06.2014 r. godz. 19.00
Wejście do Muzeum od strony ulicy Brüderstr. 8

Odczyt: Zapiski kamerdynera w domu hrabiego Schaffgotscha

Kamerdyner Jacob Graf (1768 – 1845) jest przodkiem rodziny osiadłej w Görlitz, w której zachowały się jego zapiski z lat 1791 – 1816. Stanowią one świadectwo wydarzeń życia codziennego oraz zdarzeń w kontekście polityki światowej, jakie rozegrały się w życiu jego „panów” - hrabiego Johanna Nepomuka (1732 – 1808) i Leopolda Gottharda Schaffgotscha (1764 – 1834) w Cieplicach. Jacob Graf opowiada o życiu przedstawicieli swojego stanu, ich ekonomicznych bolączkach, swoich spotkaniach z „Francuzikami” oraz swoich relacjach z hrabiowską rodziną.

Projekcja filmu: Schaffgotschowie. Zapomniana rodzina szlachecka.

Film Andrzeja Klamta we współpracy z Uniwersytetem w Pasawie oraz z Komisją Historyczną Śląska, 2007, 35 minut.

Film opowiada historię śląsko-czeskiego rodu szlacheckiego i ukazuje jednocześnie obyczaje panujące w niewielkim stopniu dotychczas znanych Niemczech okresu przedwojennego. Dwoje głównych bohaterów filmu to Sophie von Aretin (zd. Schaffgotsch) oraz Hans-Ulrich von Schaffgotsch.

-Wstęp: 6 Euro, ulgowy 3,50 Euro

Zapowiedź:
Kolejne prelekcje w "Kinie w Schönhofie" zaplanowano jako imprezy towarzyszące do wystaw w następujących terminach: poniedziałek, 07 lipca 2014: „Niczego nie musimy żałować. Naoczni świadkowie opowiadają o wydarzeniach z 20 lipca 1944 r. i Kręgu z Krzyżowej." Dokument z czasów NRD-owskich z roku 1984. Zaproszeni goście: Eberhard Görner, reżyser i autor.

------

Kawa & Kultura – oczywiście po śląsku
Wybitne śląskie szlachcianki


Środa, 4.06.2014, godz. 15.00

Wiele dam ze szlacheckich rodów oprócz swojej roli matki, pani domu i opiekunki domowego ogniska wykorzystywało swoją inteligencję i siłę przebicia do działań na polu polityki i problemów społecznych. Ślady ich aktywności zostały w ciągu ostatnich lat ponownie odkryte i pielęgnowane są obecnie przez lokalne oraz polsko-niemieckie inicjatywy dziedzictwa kulturowego. Annemarie Franke opowie o Friederike von Reden, Marianne von Oranien, Johannie von Schaffgotsch, Daisy von Pless, Evie von Tiele-Winckler und Freyi von Moltke.

-Wstęp: 10 € (wykład, poczęstunek: kawa ciasto, bilet wstępu na wystawę muzealną) – rezerwacja pod numerem telefonu: +49 3581 8791 0
------

Kolegium z cyklu: „Szlachta Śląska i Łużyc Górnych”,  wykład inauguracyjny wygłosi dr Markus Bauer

Czwartek, 5.06.2014, godz. 16.00

Muzeum Śląskie
Wykład inauguracyjny pana Markusa Bauera

- Wstęp: 3 Euro, ulgowy, 2 Euro

-----
Kolegium z cyklu: „Szlachta Śląska i Łużyc Górnych”

Czwartek, 12.06.2014, godz. 16.00

Muzeum Śląskie

Wykład wygłosi Matthias Donath: Pałace na Łużycach Górnych
- Wstęp: 3 Euro, ulgowy, 2 Euro

Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstr. 8 / Untermarkt 4
02826 Görlitz
tel 03581 / 8791-0
fax 03581 / 8791-200
 www.schlesisches-museum.de

Bliżej nieba - Pogrzeb Tadeusza Różewicza

Źródło: Rzeczpospolita
 http://www.rp.pl/artykul/1105501.html

24 kwietnia 2014 roku w wieku 92 lat zmarł Tadeusz Różewicz. Jego ostatnią wolą, wyrażoną w liście do Zbigniewa Kulika – dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu w roku 2003, była prośba, by urna z jego prochami spoczęła na cmentarzu przy ewangelicko-augsburskim kościele Wang w Karpaczu. W swoim liście Różewicz sformułował swoją „Ostatnią wolę i prośbę” pisząc „Pragnę być pochowany w ziemi, która stała się bliska mojemu sercu, tak jak ziemia gdzie się urodziłem". Prosząc miejscowego pastora, by wspólnie z księdzem kościoła  rzymsko-katolickiego „którego jestem członkiem przez chrzest św. i bierzmowanie" odmówił odpowiednie modlitwy, dodał, że „może przyczyni się to do dobrego współżycia tych dwóch – rozdzielonych wyznań i zbliży do siebie kultury i narody, które żyły i żyją na tych ziemiach.”
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28.04.2014 we Wrocławiu na cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej, dzień później urna z prochami poety spoczęła w Karpaczu.

Gdy Zbigniew Kulik pytał go dlaczego podtrzymuje swą decyzję o pochówku koło Wangu odpowiedział krótko: "tam jest bliżej nieba".

Wmurowanie kamienia węgielnego

6 maja 2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec/Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen. 

Budowę Centrum zlokalizowano na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A, gdzie 15 stycznia 1941 r. miało miejsce prawykonanie w całości utworu „Kwartet na koniec czasu”. Centrum stworzy możliwości upamiętnienia wydarzeń II Wojny Światowej ze szczególnym podkreśleniem jenieckiej działalności artystycznej.

Patronat honorowy objęła mister kultury i sztuki Wolnego Państwa Saksonii pani prof. Sabine von Schorlemer. Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne stanowi jeden z największych wspólnych projektów na saksońsko-polskim pograniczu, jego budowę umożliwiają środki unijne pochodzące z programu Ziel3.

Budowa Centrum stworzy możliwość spotkań na styku trzech granic mieszkańców wielu narodów, skorzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej. W pracach organizowanych w Centrum uczestniczyć będą pedagodzy, artyści, dzieci i młodzież. Jedną z ciekawszych form pobytu będą kilkudniowe warsztaty edukacyjno – kulturalne z udziałem dzieci oraz młodzieży z różnych krajów Europy.

 http://wordpress.themusicpoint.net/?tag=europaeisches-zentrum-fuer-bildung-und-kultur

Meetingpoint Music Messiaen
Demianiplatz 40
D – 02826 Görlitz
Tel.: +49 (0) 3581 66 12 69

PAUZA NA SZTUKĘ 2014 - Multimedialny festiwal muzyki i sztuki dla dzieci i młodzieży
środa, 11 czerwca 2014, od godz. 10.00 do 24.00Teatr Görlitz i plac wokół niego
 
PAUZA NA SZTUKĘ – multimedialny festiwal muzyki i sztuki dla dzieci i młodzieży z polsko-czesko-niemieckiego rejonu w Teatrze Görlitz.

Od 2004 r. MEETINGPOINT we współpracy z Teatrem Gerharta Hauptmanna w Görlitz oraz stowarzyszeniem Kulturkombinat 15° oferuje platformę dla młodych wykonawców, którzy przez cały dzień mają szansę zaprezentować swoją sztukę – od muzyki, przez teatr, malarstwo aż po taniec.
Dla dzieci i młodzieży z Euroregionu festiwal stwarza wyjątkową szansę nie tylko do wystąpienia i pokazania swoich talentów przed trójnarodową publiką. Młodzi artyści sami mają możliwość zetknięcia się ze sztuką w wykonaniu swoich rówieśników z sąsiednich krajów, spotkania się i poznania. Corocznie w festiwalu bierze udział ok. 500 młodych uczestników z przedszkoli, szkół, świetlic i innych instytucji z Polski, Niemiec i Czech.
Do udziału w festiwalu PAUZA NA SZTUKĘ – zarówno jako wykonawcy, jak i goście - zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, świetlice, grupy zajęć popołudniowych i świetlicowych!
Więcej informacji tutaj:
 http://wordpress.themusicpoint.net/?p=4583&lang=pl

Meetingpoint Music Messiaen
Demianiplatz 40
D – 02826 Görlitz
Tel.: +49 (0) 3581 66 12 69

Dyskusja panelowa w Niemieckim Muzeum Historycznym (Deutsches Historisches Museum)


Temat centralny Krym

W dniu 29 kwietnia 2014r.  w Niemieckim Muzeum Historycznym (Deutsches Historisches Museum) odbyła się w dyskusja panelowa na temat historycznych i etnicznych przyczyn geopolitycznego konfliktu na Krymie.

Dramatyczne wydarzenia na Krymie i rzeczywiste przyłączenie półwyspu do Federacji Rosyjskiej poruszają kwestie, które można zrozumieć jedynie uwzględniając historyczne tło stosunków pomiędzy Rosją, Ukrainą a Krymem.
Sprawozdanie z tego wydarzenia znajduje się w języku niemieckim pod:  http://www.sfvv.de/de/veranstaltungen/brennpunkt-krim


Na bieżąco będziemy zamieszczać sprawozdania dotyczące imprez organizowanych przez Fundację „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” (Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“

 http://www.sfvv.de/de/veranstaltungen/haytarma


W dniu 19 maja odbyła się projekcja filmu „Haytarma. Pierwszy film fabularny na temat deportacji Tatarów krymskich w roku 1944”.

18 maja przypada 70. rocznica zbiorowej deportacji Tatarów krymskich. Wtedy na rozkaz Stalina dokonano eksterminacji prawie połowy ludności. W swoim wielokroć nagrodzonym  filmie pt. „Haytarma” („Powrót”) reżyser Akthem Seitablaev przepracowuje problem tej zbrodni na podstawie losów pilota Ahmeta Khan Sultana. Film oparty jest na faktach i powstał z udziałem świadków historii. Jest to pierwszy film wyprodukowany przez Tatarów krymskich i jednocześnie pierwszy firm fabularny traktujący o deportacji Tatarach krymskich.

Obecnie 280.000 Tatarów krymskich, którzy wracali do swojej ojczyzny od lat 90-tych ubiegłego wieku, bojkotują referendum o przyłączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej i chcą pozostać częścią Ukrainy. Represje, groźby i prześladowania kierownictwa politycznego Tatarów krymskich właśnie się zaczęły.


Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 206 29 98-0
Fax: +49 (0)30 206 29 98-99
E-Mail:  info(at)sfvv.de

 

Program stypendialny Kształtujmy Europę -  edukacja apolityczna w akcji

Centrala Federalna Kształcenia Politycznego we współpracy z Fundacją Roberta Boscha przyznaje po raz siódmy także na rok akademicki 2014/2015 stypendia w ramach programu: Kształtujmy Europę -  edukacja apolityczna w akcji. Adresatami są młodzi specjaliści z dziedziny edukacji politycznej z Bułgarii, Estonii, Grecji, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Czech, Turcji, Węgier i Cypru.
Zapraszamy maksymalnie 16 stypendystów do hospitalizowania niemieckich instytucji zajmujących się kształceniem politycznym. Celem programu jest wspieranie wymiany oraz budowanie sieci w zakresie edukacji politycznej.

Wszystkie informacje oraz formularze znajdują się pod:  www.bpb.de/inaktion

< .>http://www.bpb.de/inaktion>.


Termin składania podań upływa 3 czerwca 2014 r.