Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Konferencja naukowa – „25 lat wolnych wyborów w Polsce i pokojowej rewolucji w NRD – Czego uczy nas historia na dziś i na przyszłość?


W dniach 07. - 08.04.2014 odbyła się w Lipsku w Forum Historii Współczesnej Lipsk (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig) konferencja naukowa „25 lat wolnych wyborów w Polsce i pokojowej rewolucji w NRD – Czego uczy nas historia na dziś i na przyszłość?”


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ Solidarność należy przyjąć jako punkt wyjścia przemian w całej Europie środkowej, stanowiący przykład dla innych ruchów opozycyjnych. Dlatego słusznie się mówi o tym, że Solidarność była prekursorem, oddziaływującym na inne części Europy. Celem konferencji jest upowszechnienie na szczeblu globalnym świadomości historycznej o znaczeniu wydarzeń, które rozpoczęły się w Polsce. Spotkanie ze świadkami historii, tworzącymi ruchy opozycyjne w Polsce i NRD, służyć powinno wspólnej refleksji nad wydarzeniami roku 1989, które doprowadziły z jednej strony do ostatecznego przezwyciężenia systemu komunistycznego w Polsce, z drugiej natomiast zapoczątkowały pokojowe rewolucje w NRD i Europie środkowej.

Na program konferencji składały się zarówno wykłady i rozmowy naukowców ze świadkami historii, jak i pokazy filmów. Wypowiedzi świadków historii były uzupełnione o głosy historyków.

W ramach konferencji odbyłi się wręczenie Medali Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności zasłużonym członkom opozycyjnego ruchu obywatelskiego w byłej NRD, a także uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Solidarności przy Augustusplatz w centrum Lipska.

Konferencja odbyła się z inicjatywy Filii Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie, we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (Gdańsk), Centrum Badawczego Historii Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku (GWZO), Forum Historii Współczesnej Lipsk (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig), Komitetu Obywatelskiego Lipsk (Bürgerkomitee Leipzig) we współpracy z Ewangelicką parafią św. Mikołaja w Lipskim Centrum Kompetencyjnym Europy Środkowo-Wschodniej Lipsk (KOMOEL).

Patronat honorowy nad konferencją objął: ambasador RP w RFN, dr Jerzy Margański, premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonia,  Stanisław  Tillich oraz nadburmistrz miasta Lipsk Burkhard Jung.

Więcej na ten temat:  http://leipzig.polnischekultur.de/index.php?navi=013&id=1055
------------------------------------------------------------------------
Polnisches Institut Berlin / Filiale Leipzig Markt 10
04109 Leipzig
Tel. (0341) 702 61-0
Fax (0341) 702 61-27
E-Mail  lipsk(at)instytutpolski.org
Homepage < http://leipzig.polnischekultur.de>

Konferencja w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu

Zaproszenie dla referentów na XIX Seminarium Śląskie nt. „Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce”.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje w dniach 24-27 września 2014 r. XIX Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim będzie  „Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce”.

Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy naukowców z całej Europy.
Formularze rejestracyjne dla naukowców znajdziecie Państwo pod:
 http://www.haus.pl/aktualnosci-447.html

Termin przesyłania dokumentów do 30 kwietnia 2014r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres:  patrycja.wiencek(at)haus.pl

lub pocztą na adres:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole/Poland
Tel.: 48 77 402 51 05
Fax. 48 77 402 51 15

Zaproszenie na konferencję Akademii Europy Środkowej w Bad Kissingen „Koniec starej Europy Środkowo-Wschodniej 1914 - początek nowej Europy Środkowo-Wschodniej 2014?”


Retrospekcje i perspektywy – międzynarodowa konferencja dla młodych naukowców z dziedziny polityki, gospodarki i administracji w terminie od 1 do 4 maja 2014r. w Centrum edukacyjnym i ośrodku szkoleniowym „Der Heiligenhof” w Bad Kissingen (Bawaria).

Akademia Europy Środkowej e.V. zaprasza osoby zainteresowane na międzynarodową konferencję do Bad Kissingen. Rok 2014 jest rokiem europejskiej historii współczesnej, między innymi dlatego, że wspominamy „pierwotną katastrofę” XX wieku, rozpoczęcie I wojny światowej. Wszystkie kolejne katastrofy (II wojna światowa, holocaust, wypędzenie, przesunięcia granic, podział Niemiec i Europy, komunizm w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, zimna wojna itd.) miały swoją przyczynę w tym wydarzeniu.

Celem konferencji jest porównanie okresu sprzed I wojny światowej z polityczną rzeczywistością w dzisiejszych czasach. Czy istnieją w układzie sił konstelacje, które dzisiaj są podobne? Czy problemy ówczesne i dzisiejsze są podobne? Jaką rolę odgrywają dzisiaj Niemcy jako potęga gospodarcza w środku Europy zachowując polityczną rezerwę? Czy pokój w Europie jest dzisiaj pewny? Czy możliwy jest ponowny wybuch wojny?

Referentami  będą wybitne osobistości ze świata polityki, nauki i mediów.

Językiem, którym posługiwać się będziemy podczas konferencji, będzie język niemiecki.
Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować do kwietnia na adres: 'Akademie Mitteleuropa', Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen, Tel. 0971-714 70, Fax: 0971-714 747 lub mailowo:  info(at)heiligenhof.de