Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Niemieckie dziedzictwo kulturowe na Śląsku
Drogi i perspektywy badań

Publikacja:
Anna Mańko-Matysiak, Eef Overgaauw, Tobias Weger (red.): Niemieckie dziedzictwo kulturowe na Śląsku. Drogi i perspektywy badawcze. (pisma Instytutu Federalnego ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej) 2014. 303 strony, liczne ilustracje ISBN 978-3-486-75425-4. € 39,95
Tytuł oryginału: Das deutsche Kulturerbe in Schlesien. Wege und Perspektiven der Forschung (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 51).

Zamówienia:
Zamówienia można dokonać w handlu branżowym lub bezpośrednio w wydawnictwie:
Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Abt. History, Rosenheimer Str. 143, 81671 München
Bestellfax: +49 (0) 89 76902-350
email:  customerservice(at)degruyter.com

W Polsce od dłuższego czasu przyjęło się przekonanie, przyjmujące niemieckie dziedzictwo kulturowe w należących do roku 1945 do Niemiec pruskich prowincjach wschodnich za część własnej historii. Dziedzictwo to rozumiane jest nie tylko jako część niemieckiej, lecz także polskiej historii. Ponadto uzyskało ono stałe miejsce w szerszym kontekście stosunków polsko-niemieckich oraz europejskiej historii kultury. Na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych proces ten doprowadził do wzrostu znaczenia niemieckiego dziedzictwa kulturowego jako przedmiotu badań naukowych.

Artykuły antologii podsumowującej wyniki konferencji w Berlinie (wiosna 2012) badają tę tendencję na przykładzie Śląska; poruszają kwestie i ukazują perspektywy badawcze w dziedzinach nauk historycznych, filologicznych i etnologicznych.

Spis treści (fragmenty):
Anna Mańko-Matysiak, Eef Overgaauw, Tobias Weger: Wstęp

Różnorodne sposoby pojmowania Śląska:

Tobias Weger: Obraz Śląska w Niemczech.

Marcin Miodek: Regionalne dziedzictwo kulturowe w obrazie propagandowym „odzyskanego” Śląska lat 1945-1948/49 w polskiej prasie regionalnej na przykładzie gazet Pionier i Słowo Polskie.

Marek Hałub: Wrocław na drodze do europejskiego miejsca pamięci z perspektywy naukowo-historycznej 2002-2012.

Markus Bauer:  Pamięć dwojaka. Sprawozdanie robocze z polsko -niemieckiego projektu wystawienniczego na temat śląskich miejsc pamięci.

Julita Zaprucka: Muzeum Miejskie im. Gerharta Hauptmanna jako miejsce pamięci.

Kultura rzeczowa i świat obrazów
Anna Bober-Tubaj: Znaczenie ceramiki bolesławieckiej – współpraca pomiędzy Bolesławieckim Muzeum Ceramiki a Muzeum Śląskim w Görlitz.