Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Wykład - Historia w przestrzeni publicznej

W ramach kolokwium Klausa Zernacka w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Prof. dr Michael G. Müller i prof. dr Robert Traba we współpracy z prof. dr Gertrud Pickhan oraz Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zapraszają na wykład

dr Satoko Inoue (Tokio): Narodowe, regionalne i indywidualne wspomnienia w zwierciadle literatury polskich autorów w Niemczech

Komentarz: dr Malgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Frankfurt/Oder) 17 marca 2014, godz. 18:00 Centrum Badań Historycznych PAN/ Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow

Historia w przestrzeni publicznej obecna jest nie tylko w pomnikach, historycznych debatach, obchodach rocznic, nazwach ulic, muzeach czy też w architekturze. Skutecznym medium do konfrontacji z historią jest również literatura. W dziełach literackich swoje odzwierciedlenie znajdują zarówno przesłanki narodowej polityki historycznej, cechy regionalnych tożsamości jak i indywidualne pojmowanie przeszłości. Polska historia powojenna naznaczona wydarzeniami z okresu wojny, wyznaczeniem nowych granic oraz powstałymi w wyniku komunizmu specyficznymi tendencjami stanowi kompleksowy a zarazem trudny przedmiot badań współczesnej prozy.

Wykład Satoko Inoue poświęcony jest twórczości wybranych polskich literatów mieszkających w Niemczech. Autorka dokonuje analizy ich dzieł i pyta o skonstruowane w nich obrazy przeszłości. Centrum rozważań stanowi literatura emigracyjna w strefie napięć pomiędzy dyskursami: narodowym, regionalnym, kulturowym, indywidualnej pamięci.

Dr. Katarzyna Woniak
Pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie Majakowskiring 47
13156 Berlin

Tel.: +49(30) 486 285 45
Fax: +49(30) 486 285 55
 katarzyna.woniak@cbh.pan.pl
woniak@panberlin.de
www.panberlin.de
http://www.panberlin.de