Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Konferencja „Smart Cities” – we Wrocławiu

AHK Polska, jako jeden z partnerów organizowanego przez Instytut Regionów Europy(IRE) wydarzenia zaprasza na konferencję ekspertów

„Smart Cities” - Wyzwania i koncepcje rozwiązań dla mobilności miejskiej w miastach Europy uwzględniając ich historyczny aspekt kulturalny
Data: piątek, 14 marca 2014, godz.  9.00 – 15.30
Miejsce: Sala Wielka, Ratusz, Wrocław


Celem tego wydarzenia jest analiza obecnej sytuacji komunikacyjnej w miastach europejskich, przedstawienie problemów i perspektyw, przykładów dobrych praktyk, innowacyjnych planów transportu miejskiego i możliwości rozwiązań technologicznych oraz stworzenie impulsu dla nowych działań, projektów i współpracy.
W konferencji wezmą udział eksperci i przedstawiciele instytucji europejskich, samorządowych, agencji rządowych, stowarzyszeń, instytucji, środowisk naukowych, gospodarczych i przemysłowych.
Udział w Welcome Evening w dniu 13 marca 2014, jak również w spotkaniu w dniu 14 marca 2014, jest możliwy wyłącznie po przesłaniu zgłoszenia na załączonym formularzu (Wrocław-Program)

Kontakt:
Iwona Makowiecka Kierownik Biura Regionalnego
Pl. Solny 20 50-063 Wrocław
tel. +48 71 79 48 335
 imakowiecka(at)ahk.pl

Program w języku polskim:
 http://ir000044.host.inode.at/de/wp-content/uploads/Wroclaw-Program-PL.pdf

Sympozjum w HAUS SCHLESIEN
W terminie 4 – 5 lipca 2014r.


Centrum dokumentacyjno- informacyjne zajmujące się krajoznawstwem Śląska w HAUS SCHLESIEN (Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde) wspólnie z historykiem – panią dr Inge Steinsträßer oraz referentem ds. Kultury przy Muzeum Śląskim – panią Annemarie Franke oraz partnerami kooperacyjnymi wyznania katolickiego i ewangelickiego z regionu  nadreńskim zorganizują wspólną konferencję poświęconą sytuacji kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku po 1945 roku, a więc poświęconą szczególnemu rozdziałowi śląskiej historii okresu powojennego, rozdziałowi w znacznej mierze niezbadanemu a rozgrywającemu się za „żelazną kurtyną” z perspektywy zachodnio-niemieckiej.
Uczestnicy sympozjum -  naukowcy katoliccy i ewangeliccy oraz świadkowie historii z Polski i Niemiec, rozpatrywać będą problemy ekumenizmu w warunkach tamtego okresu historii. Dopełnienie konferencji stanowić będzie niewielka wystawa dotyczące tego niezwykle ciekawego okresu lat 1945 - 1958.
Szczegóły i program w języku niemieckim można uzyskać pod numerem telefonu 02244-886 232 lub mailowo  kultur(at)hausschlesien.de

Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde
Dollendorfer Straße 412
D-53639 Königswinter
Telefon +49 2244 886 231
Fax + 49 2244 886 230
 kultur(at)hausschlesien.de
 www.hausschlesien.de

Pamięć o podzielonej Europie – już 25 lat

Muzealizacja, medializacja, komercjalizacja.


Konferencja Komisji ds. etnologii niemieckiej i wschodnioeuropejskiej we współpracy z Instytutem Filmoznawstwa, Teatrologii i Kulturoznawstwa empirycznego, specjalizacja antropologia kultury/etnologia, Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w Moguncji oraz Towarzystwa Etnologii w Nadrenii Palatynacie

Termin: 6-8.11.2014
Miejsce: Uniwersytet im. Johanna Gutenberga w Moguncji


Przez dobrych czterdzieści lat granice dzieliły Europę w XX w. na część zachodnią i wschodnią. Podziału tego doświadczyli w zdecydowany sposób nie tylko Niemcy mieszkający po jednej i drugiej stronie wewnątrz-niemieckiej granicy. Również Niemcy, którzy pozostali we wschodniej Europie jako mniejszość zostali w wyniku podziału oddzieleni od strony zachodniej, także oni nie mogli swobodnie projektować swoich biografii, podróżować itd. Dzisiaj, prawie 25 lat po wydarzeniach, które zakończyły tę izolację, wydawać by się mogło, że podział Europy stał się historią, o której świadczą jedynie przetrwałe gdzie niegdzie materialne pozostałości.

Jednak spojrzenie pod kątem geograficznym, skoncentrowanie się na materialnie istniejących  miejscach pamięci jest mylące. Skierowanie uwagi na inne płaszczyzny pamięci i wspominania ukaże nam, że przedstawiane są przede wszystkim doświadczenia biograficzne. Począwszy od projektów świadków tamtych czasów poprzez fora na temat pamięci w Internecie aż po szeroki wachlarz rozważań w formie filmowej lub literackiej obserwujemy w obszarze medialnym liczne aktualne tendencje na ten temat, których punktem wyjścia są indywidualne biografie.

W związku z tym podczas konferencji skoncentrujemy się na zbadaniu z perspektywy etnologicznej tej stale rosnącej tendencji medializacji biograficznych doświadczeń oraz zapytamy o powstające przestrzenie wspominania i pamięci wokół kulturowego fenomenu granicy.
Prosimy o nadsyłanie abstraktów (maks. 1.000 znaków) – wykład 30 minutowy do dnia 15.03.2014r. na adres:

Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde c/o Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa Goethestr. 63 79100 Freiburg i. Br.  Tilman.Kasten(at)ivde.bwl.de

Artykuły zostaną opublikowane po konferencji.