Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

XII Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej

Seminarium Miejsca Pamięci jest cykliczną imprezą, odbywająca się raz w roku, która przeznaczona jest dla zawodowych i społecznych współpracowników miejsc pamięci lub muzeów z krajów Wschodniej i Zachodniej Europy oraz osób, które w swoich projektach, czy też pracy w szkołach i na wyższych uczelniach zajmują się historią dyktatur XX wieku w Europie, jak również innych form totalitarnej dyktatury oraz opozycji wobec niej.  Ideą seminarium jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń na poziomie ogólnoeuropejskim przez przedstawicieli różnych instytucji, którzy w swojej pracy poświęcają się edukacji historycznej z jednej strony z zachowaniem pamięci z drugiej strony.
Temat XII Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 12-15.03.2014:
„Mitologizacja ruchów oporu? Przedstawienie i znaczenie działań opozycyjnych i oporu w muzeach i miejscach pamięci“.

Program, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje w języku polskim znajdziecie Państwo pod:  http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/pl/component/jdownloads/finish/32/514
 http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/731-12-15032013rxii-seminarium-miejsca-pamici

Konferencja „Czy był pakt Ribbentrop- Mołotow?”

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Niemieckiej Republiki Federalnej w Berlinie organizuje konferencję pod tytułem: „Czy był pakt Ribbentrop - Mołotow? Charakter, znaczenie i interpretacja niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji z 23.08.1939r.”

W trakcie konferencji zostaną poruszone kwestie dotyczące pozapolitycznych kalkulacji Niemiec, ZSRR, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski w przededniu wybuchu II. Wojny światowej oraz związanych z nimi wzajemnych pozorów i iluzji oraz instrumentalizacji. Kwestie te będą skorelowane z wewnątrzpolitycznymi skutkami i następstwami, jakie pakt ten miał na przebieg wojny oraz na wydarzenia po jej zakończeniu.
Patronat honorowy objął Władysław Bartoszewski, były minister spraw zagranicznych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw stosunków polsko-niemieckich

Termin: piątek , 21 lutego  - sobota 22 lutego 2014

Miejsce: Centrum seminaryjne Wolnego Uniwersytetu Berlina
Seminarzentrum der Freien Universität Berlin, Otto-von-Simson-Str.
26, 14195 Berlin, Raum L 115

Szczegółowy program w języku niemieckim: :  http://www.polen-news.de/shp-programm.pdf

 http://www.fu-berlin.de/campusleben/kalender/2014/02/20140221-hitler-stalin-pakt.html

Opłata za uczestnictwo 15 Euro (ulgowa 7 Euro, np. studenci)
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  konferenzbuero(at)polen-news.de lub pocztą: Karl Forster, Neue Grottkauer Str. 38, 12619 Berlin

Polsko-niemiecka debata na temat projektu artystycznego Nowa Ameryka

Debata
„Miedzysztukowy - Interartistral"
Wglady - Einblicke II z projektem Nowa Ameryka

25 lutego 2014, godz. 19:00
Haus der EKD
Berlin

Jest to najbardziej innowacyjny polsko-niemiecki projekt artystyczny ostatnich lat : Nowa Ameryka. Twierdzenie na temat nowej rzeczywistości staje się irytującym przesunięciem perspektywy. Ekspedycja w nowe przestrzenie i fascynujące spotkania zmieniających się tożsamości. Należy nastawić się na Nowy Świat, budzący pionierskiego ducha, a powiązana z nim wizja przyszłości zachęca do konkretnego działania!

Szczegółowy program znajdziecie Państwo pod:
 http://www.eaberlin.de/programm_detail.php?vstg_id=10148

Zgłoszenia można kierować na adres:  schaefer(at)eaberlin.de   http://www.eaberlin.de

Nowa  Amerika
obejmuje teren leżący wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (linia Odry i Nysy Łużyckiej), w skład którego wchodzi  obok „Szczettinstan, Terra incognita, Ziemi Lubuskiej – Słubfurt” także część Śląska nosząca nazwę Schlonsk. Autorzy opisują tej kraj związkowy państwa Nowej Ameriki w ten oto sposób: „Jak to często w życiu bywa, namiętne zainteresowanie tajemnicami fizyki stanowi warunek głębokiego zrozumienia Schlonska.
Zakładając, że wszechświat nie jest nieskończony, to na prostym odcinku prowadzącym od środka Ziemi poprzez Schlonsk do najdalszych granic wszechświata, nie sposób znaleźć drugiego takiego miejsca, w którym ekstremalne przestrzenne bogactwo i ciasnota administracyjna leżą tak blisko koło siebie. Napięcie to należy w każdym bądź razie doprowadzić do produktywnej, znajdującej się wszelako na skraju kryzysu, równowagi. Jedna ze szkatułek – Zgörzelic – jest wspaniałym przykładem tego, co dzieje  się, jeśli stara władza robi to, co potrafi najlepiej – zawodzi. (…)”
Kto chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat Schlonska, znajdzie dalszy tekst pod:   http://www.nowa-amerika.net/index.php/de/de-szczettinstan/schlonsk

22. Konferencja młodych ekspertów ds. wschodnioeuropejskich

Konferencja: Granice w Europie Środkowo-Wschodniej: nowe zdefiniowanie, otwarcie, likwidacja?

Organizator: Call for Papers
Termin: 18.-20.07.2014
Miejsce: Berlin

Granice stanowią konstrukty wynikające z różnorodnych wyobrażeń dotyczących uporządkowania rzeczywistości. Wytycza się je, aby oddzielać, ale także aby ustrukturyzować przestrzeń i społeczeństwa, aby móc lepiej zrozumieć świat poprzez kategoryzacje polityczne, ideologiczne, historyczne, religijne, etniczne, językowe, geograficzne, prawne czy gospodarcze lecz także symboliczne.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów wyższych roczników, doktorantów oraz młodych doktorów wszystkich dyscyplin zajmujących się Europą Wschodnią i Eurazją, pragnących przedstawić oraz przedyskutować swoje projekty badawcze.

Konferencja daje możliwość przeglądu aktualnego stanu badań na temat Europy Wschodniej w krajach niemieckojęzycznych oraz okazję do wymiany doświadczeń pod kątem interdyscyplinarnym i utworzenia sieci współpracy.

Konferencja prowadzona będzie w języku niemieckim, artykuły można przesyłać i odczytywać także po angielsku.
Więcej na temat w języku niemieckim:
 http://www.evifa.de/cms/evifa-aktuell/neuigkeiten-und-jobs/details/5697
Linki ze szczegółowymi informacjami:
 http://www.tinyurl.com/forschungsstelle-osteuropa-joe
 http://www.facebook.com/JOE.Tagung
http://www.kompost.uni-muenchen.de/nachwuchsprogramme/index.html