Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

SOBÓTKA / ZOBTEN A. BERGE

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE IM. ST. DUNAJESKIEGO / ZOBTENER MUZEUM

Kolekcja zakupiona ze środków pozyskanych za  pośrednictwem
Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”
Muzeum Ślężańskie zakupiło do swoich zbiorów bardzo ciekawy zespół kart pocztowych określany jako kolekcja Roberta Gühmanna. Jej wartość przekraczała możliwości finansowe muzeum, ale zdarzyły się dwa „cudy” – pierwszym była zgoda właściciela na sprzedaż zbioru w ratach, a drugim uzyskanie dofinansowania zakupu ponad połowy zbioru./
Eine Sammlung, eingekauft aus Mitteln, gewonnen durch Vermittlung des Vereins „Slensanen – Lokale Aktivitäten-Gruppe“
Das Zobtener Museum hat für seine Sammlungen eine interessante Kollektion von Ansichtskarten, bezeichnet als Robert Gühmann-Sammlung, eingekauft. Ihr Wert überschritt finanzielle Möglichkeiten des Museums, es sind jedoch zwei Wunder passiert – zum einen stimmte der Besitzer dem Ratenkauf zu, zum zweiten wurde mehr als die Hälfte der Sammlung bezuschusst.


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Dawne wierzenia; Przyroda Masywu Ślęży; Lapidarium/
Was die Menschen früher glaubten; Die Natur des Zobten-Massivs; Lapidarium

Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce            
ul. Św. Jakuba 18
PL 55-050 Sobótka
 www.muzeum.sobotka.pl
(Mi-So und letzter Dienstag im Monat 9-16 Uhr)

SZKLARSKA PORĘBA / SCHREIBERHAU

MUZEUM ENERGETYKI / ENERGIEMUSEUM

Muzeum Energetyki
ul. Jeleniogórska 2
PL 58-580 Szklarska Poręba
(wt 9-12/ Di 9-12 Uhr)

 

MUZEUM KARKONOSKIE, ODDZIAŁ DOM CARLA I GERHARTA HAUPTMANNA / RIESENGEBIRGSMUSEUM, ABT. CARL- UND GERHART-HAUPTMANN-HAUS

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Schronisko; Powrócił Wlastimil Hofman; Kolonie artystyczne Szklarskiej Poręby wczoraj i dziś; Wyroby huty szkła "Józefina" w Szklarskiej Porębie; W królestwie Ducha Gór/
Berghütte;
Wlastimil Hofman ist zurück; Künstlerkolonien in Schreiberhau gestern und heute; Erzeugnisse der Josephinenhütte in Schreiberhau; Im Reich des Berggeistes

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów 
ul. 11 Listopada 28
PL 58-580 Szklarska Poręba Średnia
 www.domhauptmannow.pl
(wt - ndz godz. 9-16/ Di-So 9-16 Uhr)

MUZEUM MINERALOGICZNE / MINERALOGIEMUSEUM

Muzeum Mineralogiczne
ul. Kilińskiego 20
PL 58-580 Szklarska Poręba
 www.sokolowski-muzea.pl
(pn - ndz godz. 10-18/ Mo-So 10-18 Uhr)

 

MUZEUM ZIEMI - SKAŁY I MINERAŁY ŚWIATA / MUSEUM DES BODENS - GESTEINE UND MINERALE DER WELT

Muzeum Ziemi - Skały i minerały świata
ul. Jeleniogórska 9
PL 58-580 Szklarska Poręba
(codziennie 9-17/ Tägl. 9-17 Uhr)

WAŁBRZYCH / WALDENBURG

MUZEUM W WAŁBRZYCHU / MUSEUM IN WALDENBURG

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Wystawy stałe organizowane są przez poszczególne działy: Dział Ceramiki, Dział Geologii, Dział Sztuki, Dział Historii Miasta i Regionu, Dział Oświatowy/
Dauerausstellungen werden durch einzelne Abteilungen im Museum erstellt: Abteilung für Keramik, Abteilung für Geologie, Abteilung für Kunst, Abteilung für Geschichte der Stadt und Region, Abteilung für Bildung

Muzeum w Wałbrzychu
ul. 1-go Maja 9
PL 58-300 Wałbrzych
 www.muzeum.walbrzych.pl
(wt - pt godz. 10-16, sob - ndz godz. 11-17/ Di-Fr 10-16, Sa-So 11-17 Uhr)

GALERIA KSIĄŻKI BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI / BUCHGALERIE DER BIBLIOTHEK ZU DEN ATLANTEN

Galeria Książki PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Rynek 3
PL 58-300 Wałbrzych
 www.atlanty.walbrzych.pl/gk
(pn - pt godz. 10-16/ Mo-Fr 10-16 Uhr)

WROCŁAW / BRESLAU

TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEIN - DOM EDYTY STEIN / EDITH-STEIN-HAUS

Nasza wystawa - Edyta Stein. Portret własny w Kamieniu Pomorskim
Od: 23.08. – 30.11.2013/
Unsere Ausstellung – Edyta Stein. Eigenporträt in Cammin in Pommern.
Termin: 23.08. – 30.11.2013/

Towarzystwo im. Edyty Stein DOM EDYTY STEIN
ul. Nowowiejska 38
PL 50-315 Wrocław
 www.edytastein.org.pl

MUZEUM AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH / MUSEUM DER AKADEMIE FÜR BILDENDE KUNST

Wystawa stała / Dauerausstellung

Zbierane przez 50 lat obiekty ze szkła i ceramiki, plakaty i obrazy stanowią obecnie unikalną kolekcję, w której znaleźć można między innymi prace Alfonsa Mazurkiewicza, Jana Jaromira Aleksiuna, Micha a Urbańca, Jana Cybisa,
Waldemara Cwenarskiego, Stanisława Dawskiego, Eugeniusza Gepperta, Józefa Hałasa, Krystyny Cybińskiej, Zbigniewa Horbowego, Stanisława Kopystyńskiego, Zbigniewa Karpińskiego, Emila Krchy, Antoniego Mehla, Eugeniusza Geta - Stankiewicza, Haliny Pawlikowskiej, Czesława Zubera./
Die über 50 Jahre lang gesammelten Objekte aus Glas, Keramik, sowie Plakate und Bilder stellen derzeit eine einzigartige Sammlung dar, wo u.a. Arbeiten der oben genannten Künstler zu finden sind.

Muzeum ASP we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 19/21
PL 50-416 Wrocław
 www.asp.wroc.pl
(pn - pt godz. 10-16/ Mo-Fr 10-16 Uhr)

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE / ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Archeologia Śląska; Epoka kamienia, wczesna epoka brązu; Epoka brązu i wczesna epoka żelaza; Epoka żelaza i wędrówki ludów; Śląsk średniowieczny/
Archäologie
Schlesiens; Steinzeit und Anfänge der Bronzezeit; Bronzezeit und Anfänge der Eisenzeit; Eisenzeit und Völkerwanderung; Mittelalterliches Schlesien

Muzeum Archeologiczne    
50-136 Wrocław  
ul. Cieszyńskiego 9
tel. (71) 347-16-96 
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ muzeum/archeologiczne.php
(śr - sob godz. 11-17, ndz godz. 11-18/ Mi-Sa 11-17, So 11-18 Uhr)

MUZEUM ARCHIDIECJALNE / ERZDIÖZESANMUSEUM

Wytawy stałe / Dauerausstellungen

Sztuka starożytna; Sztuka średniowieczna; Sztuka nowożytna/
Antike Kunst; Mittelalterliche Kunst; Moderne Kunst

Muzeum Archidiecezjalne
pl. Katedralny 16
PL 50-329 Wrocław
 www.archidiecezja.wroc.pl
(wt - ndz godz. 9-15/ Di-So 9-15 Uhr)

WROCŁAW / BRESLAU

MUZEUM ARCHITEKTURY / ARCHITEKTURMUSEUM

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Wystawy:
Pier Luigi Nervi. Sztuka i nauka budowania
Sto lat Hali Stulecia we Wrocławiu
(25.09.2013 -8.12.2013)
Obie wystawy to wydarzenia towarzyszące wrocławskiemu Sympozjum International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) 2013: Beyond the Limits of Man. Łączy je podziw i szacunek dla rewolucyjnych metod konstrukcyjnych, jakie były dziełem zarówno Maksa Berga, twórcy Hali Stulecia we Wrocławiu, jak i włoskiego architekta Piera Luigi Nerviego, autora takich budowli jak główna siedziba UNESCO w Paryżu, katedra Marii Panny w San Francisco, czy Aula Pawła VI w Watykanie./
Ausstellungen:
Pier Luigi Nervi. Baukunst und Baulehre.
Hundert Jahre der Jahrunderthalle.
(Termin: 25.09. – 8.12.2013)

Beide Ausstellungen bilden Begleitereignisse zum Breslauer Symposium International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) 2013: Beyond the Limits of Man. Das Gemeinsame an ihnen ist Bewunderung und Respekt für revolutionäre Konstruktionsmethoden, die sowohl das Werk von Maks Berg,  Schöpfer der Jahrhunderthalle in Wroclaw als auch von italienischen Architekten Pier Luigi Nervi, Autor  solcher Bauwerke wie der UNESCO-Hauptsitz in Paris, der Dom St. Maria-Himmelfahrt in San Francisco oder Aula des Paul VI. in Vatikan waren.

+48 Grupa Projektowa Dom Tip Top
Zapraszamy na trzecią odsłonę Archi-boxu, czyli w  przestrzeń cyklicznych prezentacji najnowszych zjawisk we współczesnej architekturze, organizowanych w ramach nowego programu Muzeum Architektury. Termin: 24.10.2013 -08.12.2013
+48 Projektgruppe   Haus picobello
Dritte Auflage von Archi-Box, also regelmäßige Präsentation der neuesten Erscheinungen in der gegenwärtigen Architektur. Termin der Ausstellung: 24.10.2013 -08.12.2013


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sala romańska; Architektoniczne rzemiosło artystyczne XII-XX w.; Architektura Wrocławia/
Romanischer Saal; Architektonisches Kunsthandwerk 12.-20. Jh.;Architektur in Breslau; 

Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5
PL 50-156 Wrocław
 www.ma.wroc.pl
(wt godz. 11-17, śr godz. 10-16, czw godz. 12-19, pt/sob/ndz godz. 10-17/
Di 11-17, Mi 10-16, Do 12-19, Fr/Sa/So 10-17 Uhr)

MUZEUM CZŁOWIEKA / MUSEUM DER MENSCHENKUNDE

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Antropogeneza; Ontogeneza i patologie w szkielecie człowieka; Kulturowe obrządki pochówkowe /
Anthropogenese; Ontogenese und Fehlbildungen im Skelett des Menschen; Kulturelle Bestattungsrituale

Muzeum Człowieka
ul. Kuźnicza 35
PL 50-138 Wrocław
 www.antropo.uni.wroc.pl/muzeum_czlowieka
(wt godz. 9-12, śr godz. 12-15, Czw godz. 10-12, pt godz. 9-12/
Di 9-12, Mi 12-15, Do 10-12, Fr 9-12 Uhr)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE / ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Niewyjaśnione dziedzictwo. Ślady niemieckich Żydów na Śląsku
Wystawa fotografii dokumentalnych Piotra Piluka.
Wystawa czynna dla zwiedzających: od 9 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014r. /
Das ungeklärte Erbe. Spuren deutscher Juden in Schlesien.
Ausstellung Dokumentarfotos von Piotr Piluk.
Termin: 9. November 2013 – 31. Januar 2014


Wystawa: „Magia barw. Tradycyjne stroje meksykańskie z kolekcji Elżbiety Komarnickiej.
Na wystawie prezentowana jest kolekcja należąca do Elżbiety Komarnickiej – tłumaczki, która w 1984 roku spędziła w Meksyku 10 miesięcy i podróżując po tym kraju zachwyciła się różnorodnością i barwnością tradycyjnych strojów. Termin: 21 września  - 24 listopada 2013 r./
Ausstellung: „Magie der Farben. Traditionelle mexikanische Volkstrachten aus der Sammlung von Elżbieta Komarnicka.“ In der Ausstellung wird die Sammlung von Elżbieta Komarnicka präsentiert – Übersetzerin/ Dolmetscherin, die 1984 in Mexiko 10 Monate verbrachte und sich beim Bereisen des Landes für Mannigfaltigkeit und Farbenreichtum traditioneller Folkstrachten begeisterte. Termin: 21. September – 24. November 2013


Wystawa stała / Dauerausstellung

Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość /
Die Niederschlesier. Erinnerung, Kultur, Identität

Muzeum Etnograficzne
ul. R. Traugutta 111/113
PL 50-419 Wrocław
 www.mnwr.art.pl
(wt/śr/pt/sob/ndz godz. 10-16 / czw godz. 9-16/
Di/Mi/Fr/Sa/So 10-16, Do 9-16 Uhr)

MUZEUM GEOLOGICZNE IM. HENRYKA TEISSEYRE / GEOLOGISCHES MUSEUM

Muzeum nieczynne na czas remontu/
Das Museum ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Rozwój roślin lądowych; Rozwój świata zwierzęcego; Dokumentacja stratygrafii; Budowa geologiczna Sudetów; Jak powstają skały; Podstawy geotektoniki; Masyw Ślęży /
Die Entwicklung der Landpflanzen; Die Entwicklung der Tierwelt; Dokumentation der Stratigraphie; Der geologische Aufbau der Sudeten; Wie Felsen entstehen; Grundlagen der Geotektonik; Zobtengebirge

Muzeum Geologiczne
ul. W. Cybulskiego 30                                                     http://www.mgeol.ing.uni.wroc.pl/
PL 50-205 Wrocław
(Mo/Do 9-17, Di/Mi/Fr 9-15 Uhr, Sa 9-15 Uhr)

MUZEUM HANNY I EUGENIUSZA GEPPERTÓW / HANNA UND EUGENIUSZ GEPPERT MUSEUM

Mieszkanie Gepperta          
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
PL 50-069 Wrocław
 www.mieszkaniegepperta.pl
(nach telefonischer Vereinbarung 071/343 84 51 Durchwahl 117)

WROCŁAW / BRESLAU

PAŁAC KRÓLEWSKI / KÖNIGSSCHLOSS

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

1000 lat Wrocławia; Komnaty Królewskie; Pokój Beyersdorfów; Sztuka Wrocławia 1850 – 1945; Sztuka Wrocławia po 1945 roku/
1000 Jahre Breslau; Königskammern - ein Komplex von sechs Königsgemächern; Beyersdorfer Zimmer – eines von nur zwei so gut erhaltenen Wohn-Interieur der Breslauer Barockzeit in der Hauptstadt von Niederschlesien;Breslauer Kunst 1850-1945; Breslauer Kunst nach 1945

Pałac Królewski
ul. Kazimierza Wielkiego 35
PL 50-077 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/muzeum/palac_krolewski.php
(wt- pt godz. 10-17, sob - ndz godz. 10-18/ Di-Fr 10-17 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr)

 

MUZEUM MIEJSKIE / STADTMUSEUM

Muzeum Miejskie Wrocławia
Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

 

MUZEUM MILITARIÓW / MILITÄRMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sala dawnej broni; Sala broni palnej; Hełmy wojskowe; Broń biała /
Saal der altertümlichen und historischen Waffen; Schusswaffensaal; Soldatenhelme; Hieb- und Stichwaffen

Muzeum Militariów
ul. Cieszyńskiego 9
PL 50-136 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(śr -sob godz. 11-17, ndz godz. 10-18/ Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

 

MUZEUM MINERALOGICZNE / MINERALOGISCHES MUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Minerały świata; Minerały Polski /
Mineralien aus aller Welt; Mineralien aus Polen

Muzeum Mineralogiczne
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
(Mo-Fr 10-15 Uhr)                                                            www.muzmin.ing.uni.wroc.pl
Oddz./Abteilung ul. Kuźnicza 22
(pon - sob godz. 10-15/ Mo-Sa 10-15 Uhr)

 

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU / NATIONALMUSEUM BRESLAU

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Wystawa: „Skarb średzki”
Korona, zapona, zawieszki oraz inne elementy skarbu średzkiego ponownie będzie można oglądać we wrocławskim Muzeum Narodowym.
Najcenniejszą częścią skarbu jest korona.   Jest ona klejnotem kobiecym zamówionym z okazji ślubu, na co wskazuje motyw pierścieni – oznaka małżeńskiego zobowiązania i symbol dobrej wróżby. Prawdopodobnie jej ostatnią właścicielką była Blanka de Valois, pierwsza żona Karola IV, zmarła w 1348 roku, a więc niedługo przed domniemanym czasem ukrycia i utraty skarbu.
Termin: 5 października – 29 grudnia 2013/
Ausstellung: „Goldschatz von Neumarkt“
Krone, Schnalle, Anhängsel sowie andere Elemente des Goldschatzes von Neumarkt kann man erneut in dem Nationalmuseum Breslau bewundern.
Das wertvollste Element des Schatzes bildet die Krone. Es ist ein weibliches Kleinod, bestellt anlässlich der Hochzeit, was das Motiv von Ringen – Anzeichen der ehelichen Verpflichtung und Symbol einer guten Prophezeiung andeutet. Vermutlich gehörte sie zuletzt Blanca Margarete von Valois an, der ersten Ehefrau Karls IV. , verstorben im Jahre 1348, also kurz bevor der Schatz vermutlich versteckt wurde und anschließend verloren ging.
Termin: 5. Oktober – 29. Dezember 2013


Wystawa: „Czesław Zuber. Refleksy i refleksje”
Niezwykle barwne, pełne ekspresji rzeźby szklane Czesława Zubera - jednego z najważniejszych na świecie współczesnych artystów-szklarzy.  Zaprezentowanych zostanie 25 szklanych obiektów oraz bogata dokumentacja fotograficzna.
Termin: 18 września  – 3 listopada 2013/
Ausstellung: „Czesław Zuber. Reflexe und Reflektionen“
Außergewöhnlich farbige, ausdrucksvolle Glasskulpturen von Czesław Zuber – eines der weltweit bekanntesten gegenwärtigen Glas-Künstlers. Zur Ausstellung wurden 25 Glasobjekte sowie eine reiche Foto- Dokumentation gewählt.
Termin: 18. September – 3. November 2012Sztuka w służbie samurajów - 25 czerwca 2013 - listopad 2014
Die Kunst im Dienste von Samurai – 25. Juni 2013 – November 2014

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sztuka śląska XII-XVI w.; Sztuka śląska XVI-XIX w.; Sztuka polska XVII-XIX w.; Polska sztuka współczesna; Sztuka Wschodu; Sztuka europejska XV - XX w./
Schlesische Kunst des 12.-16. Jh.; Schlesische Kunst des 16.-19. Jh.; Polnische Kunst des 17.-19. Jh.; Polnische Gegenwartskunst; Die Kunst des Ostens; Europäische Kunst im 15. - 20. Jhr.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
 www.mnwr.art.pl
(śr-pt godz. 10-16,ostatni wtorek miesiąca godz. 10-16, sob-ndz godz. 10-17/, letzter Dienstag im Monat 10-16 Uhr, Mi,Do,Fr 10-16, Sa-So 10-17 Uhr, nieczynne/ geschlossen: 31.10., 1.11.,11.11., 24.12.,25.-26.12.)

WROCŁAW / BRESLAU

MUZEUM POCZTY I TELKOMUNIKACJI / POST- UND TELKOMMUNIKATIONSMUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Wystawa: Marszałek Józef Piłsudski i Legiony Polskie
Termin: 8.11. 2013 – 7.01.2014/
Ausstellung: Marschall Józef Piłsudski und Polnische Legionen
Termin: 8.11. 2013 – 7.01.2014


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Historia Poczty Polskiej; Szyldy i skrzynki pocztowe; Polskie znaczki pocztowe; Konne pojazdy pocztowe; Telegraf i telefon; Radio i telewizja/
Geschichte der Polnischen Post; Postschilder und Briefkästen; Polnische Briefmarken; Postkutschen; Telegraf und Telefon; Rundfunk und Fernsehen

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Kasińskiego 1
PL 50-954 Wrocław
 www.muzeum.wroclaw.pl 
(pn - sob godz. 10-15, śr godz. 10-17, ndz godz. 11-16, wt nieczynne/ Mo-Sa 10-15, Mi 10-17, So 11-16 Uhr, Di - geschlossen)

 

MUZEUM PRZYRODNICZE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO / MUSEUM FÜR NATURKUNDE DER UNIVERSITÄT BRESLAU

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Świat zwierząt; Świat roślin; Układ kostny kręgowców; Owady i człowiek / Die Tierwelt; Die Pflanzenwelt; Die Knochenstruktur von Wirbeltieren; Insekten und der Mensch

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
PL 50-335 Wrocław
 www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl
(wt - pt godz. 9-15, sob - ndz. godz. 10-16/ Di-Fr 9-15, Sa-So 10-16 Uhr)

MUZEUM RADIA / RADIOMUSEUM

Wystawa stała / Dauerausstellung

Historia radia - zbiory eksponatów i fotografie od lat 20. XX wieku do współczesności / Die Geschichte des Radios - Sammlung von Ausstellungsstücken und Fotografien aus den 20-er Jahren des 20. Jhs. bis heute

Muzeum Radia
ul. Karkonoska 10
PL 50-015 Wrocław
(wt/pt godz. 12-18/ Di/Fr 12-18 Uhr)

MUZEUM SZTUKI CMENTARNEJ / MUSEUM DER GRABSTEINKUNST

Muzeum Sztuki Cmentarnej
Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu
ul. Ślężna 37/39
PL 50-301 Wrocław
 www.mmw.pl/muzeum/sztuki-cmentarnej.php
(codziennie 10-18/ tgl. 10-18 Uhr)

 

MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ / MUSEUM FÜR MEDAILLENKUNST

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Medalierstwo na ziemiach polskich XVI-XX w.; Dawne medalierstwo Śląskie; Ordery i odznaczenia polskie; Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa; Leopolitana/ Medaillenkunst auf polnischem Gebiet im 16.-20. Jh.; Alte schlesische Medaillenkunst; Orden und polnische Abzeichen; Panorama des alten Lemberg; Leopolitana

Muzeum Sztuki Medalierskiej
ul. Kiełbaśnica 5
PL 50-108 Wrocław
 http://www.mnwr.art.pl/ www.mmw.pl/muzeum/sztuki-medalierskiej.php
(wt - pt godz. 10-17, sob-ndz godz. 10-18/ Di-Fr 10-17, Sa-So 10-18 Uhr)

WROCŁAW / BRESLAU

MUZEUM SZTUKI MIESZCZAŃSKIEJ / MUSEUM DER BÜRGERLICHEN KUNST

Wystawa czasowa / Sonderausstellung


Fotografia dzikiej przyrody 2012
Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer  of the Year 2012, organizowanego przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz  BBC Worldwide.
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 06.11.2013 do 01.12.2013/
Fotografie der wilden Natur
Die Ausstellung bilden Siegesarbeiten  des Foto-Wettbewerbes Wildlife Photographer  of the Year 2012, organisiert durch das Naturhistorisches Museum Natural History Museum in London und BBC Worldwide.
Termin: 06.11.2013 -  01.12.2013

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Galeria Sławnych Wrocławian; Wrocławska Sztuka Złotnicza / Galerie berühmter Breslauer; Breslauer Goldschmiedekunst

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
Stary Ratusz (altes Rathaus)
Rynek
50-106 Wrocław
 www.mmw.pl/muzeum/sztuki-mieszczanskiej.php
(śr-sob godz. 11-17, ndz godz. 10-18/ Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

SYNAGOGA POD BIAŁYM BOCIANEM

Fundacja Bente Kahan / Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej
ul.Włodkowica 5
50-072 Wrocław
(pn - pt godz. 10-14, ndz godz. 14-16/ Mo-Fr 10-14, So 14-16 Uhr)
 www.fbk.org.pl

 

MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO / MUSEUM DER UNIVERSITÄT BRESLAU

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Aula Leopoldina; Oratorium Marianum; Wieża Matematyczna; 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 / Aula Leopoldina; Oratorium Marianum; Mathematischer Turm; 300 Jahre Breslauer Universität 1702-2002

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego             
pl. Uniwersytecki 1
Sala Longchampsa
PL 50-137 Wrocław
 www.muzeum.uni.wroc.pl   
(pn - ndz godz. 10.30-15.30, śr nieczynne/ Mo-So 10.30–15.30, Mi geschlossen)

PANORAMA RACŁAWICKA / PANORAMA VON RACŁAWICE

Panorama Racławicka
ul. Purkyniego 11
PL 50-155 Wrocław
 www.panoramaraclawicka.pl
(wt-ndz godz. 9-16 (kasa) do 20 muzeum/ Di-So 9-16 Uhr (Kasse) bis 20 Uhr Museum)

CENTRUM POZNAWCZE W HALI STULECIA

Centrum Poznawcze jest miejscem, w którym splata się historia i innowacje przyszłości. Ta niezwykła edukacyjna przestrzeń przedstawia zwiedzającym historię Hali Stulecia, genezę jej powstania i przemian na przestrzeni lat, wprowadzając jednocześnie w świat architektonicznych projektów jutra. Dotykowe ekrany i mapy, interaktywna podłoga, makiety budowli, ponad 600 zdjęć i różnorodnych wizualizacji, interaktywne gry i zabawy nie tylko dla najmłodszych, to wszystko prezentowane jest w klimatycznie zaaranżo­wanych wnętrzach, przy użyciu najwyższej jakości sprzętu audiowizualnego.
Celem Centrum Poznawczego jest przybliżenie zwiedza­jącym obiektu klasy UNESCO jakim jest Hala Stulecia, oraz przyległych do niej malowniczych Terenów Wystawowych. Założeniem wystawy jest również stworzenie przestrzeni przyjaznej dla nowych modeli edukacji, otwierających na twórcze, samodzielne myślenie i uważne obserwowanie najbliższego otoczenia.
/

Das Entdeckungszentrum ist ein Ort, wo Geschichte und Zukunftsinnovationen zusammenspielen. Dieser außergewöhnliche Bildungsraum präsentiert den Besuchern die Geschichte der Jahrhunderthalle, die Genese ihrer Entstehung und Veränderungen im Laufe der Jahre, wobei er gleichzeitig in die architektonische Welt der Entwürfe von Morgen einführt.
Berührungsempfindliche Bildschirme und Karten, ein interaktiver Fußboden, Gebäudemodelle, über 600 Fotografien und verschiedene Visualisierungen, interaktive Spiele und Aufgaben nicht nur für die Jüngsten, all dies wird in geschmackvoll arrangierten Räumlichkeiten unter Verwendung der modernsten Audiovideo-Technik präsentiert. Ziel des Entdeckungszentrums ist es, den Besuchern die Jahrhunderthalle als UNESCO-Objekt von Weltrang sowie das an diese anschließende malerische Ausstellungsgelände näherzubringen.

Hala stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
 http://www.centrumpoznawcze.pl
(pn - pt godz. 9-18, sob-ndz godz. 11-19/ Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa-So 11-19 Uhr

MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Wystawa Jiříego Kovandy: „Jeszcze tu nie byłem” jest pierwszą w pełni retrospektywną ekspozycją artysty i pierwszą tak dużą prezentacją jego sztuki w Polsce.
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 8.11.13–20.12.13/
Die Ausstellung von Jiří Kovanda: „Hier war ich noch nicht” stellt die erste völlig retrospektive Ausstellung des Künstlers sowie die erste so große Präsentation seiner Kunst in Polen dar. Termin: 8.11.13–20.12.13

Wystawa: Piotr Skiba — Vulgar Display of Power
Termin: 21.11.13–5.1.14/
Ausstellung: Piotr Skiba — Vulgar Display of Power
Termin: 21.11.13–5.1.14


Wystawa: Eva Kotátková „Fazy snu”
Termin:  8.11.13–5.1.14/
Ausstellung: Eva Kotátková „Traum-Phasen“
Termin:  8.11.13–5.1.14

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Archiwum Jerzego Ludwińskiego – stała wystawa. Temrin:  26.7.13–31.12.15/
Das Archiv von Jerzy Ludwiński – Dauerausstellung Termin: 26.7.13–31.12.15


MWW
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
 www.muzeumwspolczesne.pl
(pn godz. 10-18, śr-ndz godz. 12-20, wt nieczynne/ Mo 10-18 Uhr, Mi-So 12-20 Uhr, Di geschlossen)

ZABRZE / HINDENBURG

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

Anna Kowalczyk-Klus „Kolor rysunku”
Wernisaż wystawy odbędzie się 19 listopada 2013 r. o godz. 18.00/
Anna Kowalczyk-Klus „Die Farbe der Zeichnung”
Vernissage der Ausstellung Finder am 19. November 2013 um 18 Uhr statt.


MUZEUM MIESKIE / Stadtmuseum

Muzeum Miejskie w Zabrzu   
ul. 3 go Maja 91
PL 41-800 Zabrze
 www.muzeum-miejskie-zabrze.pl

 

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO / BERGBAUMUSEUM HINDENBURG

Wystawy stałe / Dauerausstellungen 

Ze świata kultury górniczej; Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym; Tajemnice lasu karbońskiego; Łączność kopalniana; Z górniczą lampą przez wieki; Kopaliny ziem polskich; Węgiel jako surowiec chemiczny; Węgiel źródłem energii; W kręgu myśli i talentu. Uczeni i szkolnictwo górnicze w Polsce; Izba i kuchnia górnicza, wnętrza mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku; U górnika gro muzyka; Górnicze stroje; Barbara Święta o górnikach pamięta; Od kilofa i łopaty do maszyn zespołowych/
Aus der Welt der Bergkultur; Die Geschichte der Technik im polnischen Kohlebergbau; Geheimnisse des Karbonwaldes; Fernmeldewesen im Bergbau; Mit der Bergbaulampe durch die Jahrhunderte; Bodenschätze Polens; Kohle als chemischer Rohstoff; Kohle als Energiequelle; Im Kreise vom Denken und Talent. Lehre und Ausbildung im Bergbau Polen; Bergarbeiterkammern und -küche, Wohnungsausstattungen um die Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jh.; Beim Bergmann spielt die Musik; Bergmannstrachten; Die Heilige Barbara denkt an die Bergleute; Von Spitzhacke und Schaufel zu Maschinen

Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. 3-go Maja 19
PL 41-800 Zabrze
 www.muzeumgornictwa.pl
(wt/śr/pt godz. 9-15, czw godz. 9-18, sob godz. 10-14, ndz godz. 12-17/
Di/Mi/Fr 9-15, Do 9-18, Sa 10-14, So 12-17 Uhr)

 

SKANSEN "KRÓLOWA LUIZA" / FREILICHTMUSEUM "KÖNIGIN LUISE"

Skansen Górniczy "Królowa Luiza"
Oddział Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. Wolności 410
41-800 Zabrze
 www.muzeumgornictwa.pl
(pn-pt godz. 8-14, ndz od godz. 11/ Mo-Fr 8-14, So ab 11 Uhr)

ZGORZELEC

MIEJSKI DOM KULTURY / STÄDTISCHES KULTURHAUS

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

Jak wyglądały monety średniowiecznych księstw polskich, czeskich i niemieckich? Można się tego dowiedzieć dzięki wystawie „Skarb z Głogowa”, którą od 23 września można oglądać w Zgorzelcu w Miejskim Domu Kultury. Wystawę przygotowało Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie./
Wie sahen Münzen mittelalterlicher polnischer, tschechischer und deutscher Fürstentümer aus? Dies kann man in der Ausstellung „Schatz aus Glogau“ erkunden, die man seit dem 23. September 2013 in dem Städtischen Kulturhaus Zgorzelec besuchen kann. Die Ausstellung wurde durch das Archäologisch-historisches Museum Glogau vorbereite
t

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
ul. Parkowa 1
PL 59-900 Zgorzelec
 www.mdk.zgorzelec.com
(śr-pt godz. 14-18.30, sob-ndz godz. 12-18/ Mi-Fr 14-18.30; Sa-So 12-18 Uhr)

DOM JAKUBA BOEHME / JAKOB BÖHME HAUS

Dom Jakuba Boehme
ul.Daszyńskiego 12
PL 59-900 Zgorzelec
 www.free.art.pl/euroopera/de_domjakubaboehme.htm
(wt-czw godz. 10-14, pt-ndz godz. 12-17/ Di-Do 10-14; Fr-So 12-17 Uhr)

MUZEUM ŁUŻYCKIE / LAUSITZ-MUSEUM

Wystawa stała / Dauerausstellung

Izba Łużycka XVIII-XIX w.; Na nowym wśród obcych; / Lausitzer Stube im 18. und 19. Jhr.; Auf Neuland unter Fremden

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu
ul. Daszyńskiego 15
59-90 Zgorzelec
 www.muzeum.zgorzelec.eu/cms
(pn - pt godz. 9-17, sob-ndz godz 13-17/ Mo-Fr 9-17, Sa-So 13-17 Uhr)

ZIELONA GÓRA / GRÜNBERG

MUZEUM ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ PRZY WIMBP IM. C. NORWIDA

Muzeum Ilustracji Książkowej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
ul. Wojska Polskiego 9
PL 65-077 Zielona Góra
 www.wimbp.zgora.pl
(Mo/Do 10-18, Di/Mi 10-15, So 10-16 Uhr)

MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ / MUSEUM DES LEBUSER LANDES

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Otwarcie wystawy „Kolekcja Złotego Grona 1963-1981“ ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ekspozycja przygotowana z okazji jubileuszu 50-cio lecia ZŁOTEGO GRONA – jednej z najważniejszych imprez plastycznych w powojennych dziejach sztuki polskiej. Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 25.10.2013r. do 28.02.2014r./
Eröffnung der Ausstellung „Kollektion  der goldenen Traube 1963-1981“ aus den Sammlungen des Museums des Lebuser Landes. Die Ausstellung wurde anlässlich des 50. Jubiläums der Goldenen Traube vorbereitet – einer der wichtigsten Kunstveranstaltungen in den Nachkriegszeiten der polnischen Kunst. Termin:25.10.2013 -  28.02.2014

Otwarcie wystawy fotografii Pawła Janczaruka pt. "100 otworków w technikach." Tym razem znany zielonogórski fotografik zaprezentuje 100 zdjęć, wykonanych kamerą otworkową, jednakże każda odbitka zrealizowana została w innej technice. Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 30.10.2013r. do styczeń 2014r.   /
Eröffnung der Ausstellung von Paweł Janczaruk „100 Löcher in Techniken“. Diesmal präsentiert der bekannte Fotografiker aus Zielona Gora 100 Fotos, die mithilfe der Lochkamera gemacht wurden. jedoch. Jeder Abzug wurde jedoch in einer anderen Technik durchgeführt. Termin: 30.10.2013 - Januar 2014

Zielonogórskie szopki bożonarodzeniowe – wystawa pokonkursowa
6 XII – I 2014
Weihnachtskrippen aus Grünberg – Ausstellung nach dem Wettbewerb. Termin: 6.12.2013 – Januar 2014

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Muzeum Wina; Galeria witraży Marii Powalisz-Bardonskiej; Sala Zegarowa; Galeria piastowskich ksiażąt Śląska Lubuskiego; Sztuka sakralna Śląska Lubuskiego;
Galeria Tadeusza Kuntzego; Muzeum Zielonej Góry; Galeria Mariana Kruczka
Muzeum Dawnych Tortur; 
Galeria Złotego Grona; Galeria dyrektorów muzeum w Zielonej Górze; Kajetan Sosnowski - wieża asymetryczna/
Weinmuseum ; Die Glasmalereigalerie von Maria Powalisz Bardonska; Der Uhrensaal; Die Galerie der Piasten des Lebuser Schlesiens;
Sakralskulpturen des Lebuser Schlesiens; Die Galerie von Tadeusz Kuntze; Museum der Stadt Grünberg; Die Galerie Marian Kruczek; Foltermuseum; Die Galerie "Die goldene Traube"; Die Galerie der Leiter des Museums in Grünberg; Kajetan Sosnowski - asymmetrischer Turm

Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
 www.mzl.zgora.pl
śr/czw/pt godz. 11-17, sob godz. 10-15, ndz godz. 10-16/ (Mi/Do/Fr 11-17, Sa 10-15, So 10-16 Uhr)

ZIĘBICE / MÜNSTERBERG  

MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWO DOMOWEGO / MUSEUM FÜR HAUSHALTSGERÄTE

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Kuchnia; Salonik mieszczański; Sala etnograficzna; Gabinet barokowy; Kolekcja żelazek; Gabinet barokowy; Kolekcja J. Langera; Kolekcja rzeźby; Kolekcja broni; Kolekcja szkła; Ekspozycja o Ziębicach/
Küche; Bürgerlicher Salon;
Ethnografischer Saal; Barock-Kabinett; Bügeleisen-Sammlung;  Die Sammlung von J. Langer;Skulptur-Sammlung; Waffensammlung; Glas-Sammlung; Ausstellung über Münsterberg

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Rynek - Ratusz 44
PL 57-220 Ziębice
 www.muzeumziebice.pl
(wt - pt godz. 10-16, sob - ndz godz. 12-16/ Di-Fr 10-16, Sa-So 12-16 Uhr)

ŻAGAŃ / SAGAN

MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W ŻAGANIU / DAS MUSEUM DER KRIEGSGEFANGENENLAGER

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Franciszek Walter - pierwszy powojenny burmistrz Żagania; Izba Keplera;  "The Wooden Horse" (Drewniany Koń); Tunel „DICK“;  Życie kulturalne w obozach jenieckich; Lotnicy polscy w Stalagu Luft III; Lotnicy Czechosłowaccy w obozie Stalag Luft III/
Franciszek Walter - der erste Nachkriegs-Bürgermeister von Sagan; Kepler-Stube; "The Wooden Horse" (Holzpferd); Der Tunnel „DICK“; Das kulturelle Leben in Kriegsgefangenenlagern; Polnische Flieger in Stalag Luft III; Tschechoslovakische Flieger im Kriegsgefangenenlager Stalag Luft III

Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
ul. Lotników Alianckich 6
PL 68-100 Żagań
 www.muzeum.eline2.serwery.pl
(wt - pt godz. 10-16, sob - ndz godz. 10-17/ Di-Fr 10-16, Sa-So 10-17 Uhr)