Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

NOWA SÓL / NEUSALZ

MUZEUM MIEJSKIE / STADTMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Militaria; Wnętrza mieszczańskie; Przyroda doliny Odry; Nowa Sól - powstanie miasta; Historia wynalazków /
Militär; Bürgerliche Räume; Die Natur der unteren Oder; Neusalz - Entstehung der Stadt; Geschichte der Erfindungen

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20
Pl 67-100 Nowa Sól
 www.muzeum.nowasol.net
(wt- sob godz. 9-16, ndz godz. 11-15/ Di-Sa 9-16, So 11-15 Uhr)

NYSA / NEISSE

MUZEUM W NYSIE / MUSEUM IN NEISSE

 

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Eksponat listopada - rzeźba przestawiająca św. Katarzynę Aleksandryjską Liturgiczny obchód ku czci tej świętej dziewicy i męczennicy przypada na dzień 25 listopada /
Ausstellungsstück des Monats – Skulptur des Heiligen Katharina von Alexandrien. In der katholischen, anglikanischen und evangelischen Kirche ist ihr Gedenktag am 25. November.


Wystawa: Barbara Chomiczuk-Sroka - Malarstwo
Czynna od 4 października do 1 grudnia 2013
Ausstellung: Barbara Chomiczuk-Sroka – Malerei
Termin: 4. Oktober – 1. Dezember 2013


„Lipsk-Berlin-Wrocław w Nysie”  - Wystawa malarstwa współczesnego grupy Milchglaskino Wystawa czynna od 7 września do 1 grudnia 2013 r./
„Leipzig-Berlin-Wroclaw in Neisse“ – Ausstellung der gegenwärtigen Malerei der Milchglaskino - Gruppe.
Die Ausstellung dauert im Zeitraum: ab dem 7. September 2013 bis zum 1. Dezember 2013.


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Za drzwiami domu mieszczańskiego w Nysie 1860-1960; Pradzieje Ziemi Nyskiej; Kultura materialna Ziemi Nyskiej; Nyskie rzemiosło artystyczne i pamiątki miejskie; Militaria; Galeria malarstwa obcego XV–XIX w.; Sztuka i rzemiosło artystyczne XVI–XIX w.; Procesy czarownic na pograniczu nysko-jessenickim/
Hinter den Türen eines bürgerlichen Hauses in Neisse 1860-1960; Urgeschichte des Neisse-Landes; Materielle Kultur des Neis.ser-Landes; Neisser Kunsthandwerk und städtische Erinnerungsstücke; Militaria; Galerie der fremden Malerei 15.-19. Jhr.; Kunst und Kunsthandwerk 16.-19. Jhr.; Hexenverfolgungen in der Grenzregion Neisse-Jesenice (Aßling)

Muzeum w Nysie
ul. bpa Jarosława 11
Pl 48-300 Nysa
 www.muzeum.nysa.pl
(Di/Do/Fr 9-15, Sa/So 10-15 Uhr)

OCHLA / OCHELHERMSDORF

MUZEUM ETNOGRAFICZNE / ETHNOGRAFISCHES MUSEUM

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung


Wystawa „Gobeliny Leokadii Adamowicz“
Czas trwania wystawy: październik- grudzień 2013/
Ausstellung „Gobeline von Leokadia Adamowicz“
Termin: Oktober – Dezember 2013

Winiarstwo Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej/
Weinherstellung des Grenzlandes der 2. Republik Polen


Wystawa stała / Dauerausstellung

Obiekty Budownictwa Ludowego (Skansen); Kultura łowiecka; Pracownia rzeźbiarza
/Objekte der Volksbauweise (Freilichtmuseum)

Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
ul. Muzealna 5
PL 66-006 Ochla
 http://www.muzeumochla.pl                                                                           
(IV-X X-IV 10-15 Uhr)

OPOLE / OPPELN

MUZEUM DIECEZJALNE / DIÖZESANMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Rzemiosło artystyczne Śląska; Rzeźba gotycka na Śląsku Opolskim /
Schlesisches Kunsthandwerk; Gotische Plastik im Oppelner Schlesien

Muzeum Diecezjalne
ul. Kardynała B. Kominka 1a
PL 45-032 Opole
 www.diecezja.opole.pl
(Di/Do 10-12 u. 14-17, 1. So im Monat 14-17 Uhr)

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO / MUSEUM DES OPPELNER SCHLESIENS

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Dzieje papieru i Papiernictwa
Otwarcie wystawa 4 października 2013 r.
Wystawa ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju/
Die Geschichte des Papiers und der Papierherstellung.
Eröffnung der Ausstellung: 4. Oktober 2013. Die Ausstellung aus den Sammlungen des Papiermuseums in Bad Reinerz.


LALKARIUM
Wystawa ze zbiorów Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
Wystawa będzie dostępna od 8 listopada 2013 do 28 lutego 2014/
PUPPENAUSSTELLUNG
Ausstellung aus den Sammlungen des Oppelner Puppentheaters

Termin: 8. November 2013 bis 28. Februar 2014

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Opole - gród, miasto, stolica regionu; Pradzieje i wczesne średniowiecze Opolszczyzny; Jan Cybis - malarstwo; Kamienica czynszowa przy ul. św. Wojciecha 9 w Opolu; W kręgu farmacji; Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku; Porcelana tułowicka - dar Antoniego Bilońskiego; Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku; Makieta Opola z poł. XVIII w. - część stałej wystawy historycznej/
Oppeln - Burg, Stadt, regionale Hauptstadt; Die Urgeschichte und das Frühmittelalter des Oppelner Schlesiens; Werke von Jan Cybis - Malerei; Das Mietshaus an der Adalbertstrasse 9 Oppeln; Ringsum Pharmazie; Galerie der polnischen Malerei des 19. und 20. Jhrs.; Tillowitzer Porzellan - die Schenkung von Antoni Biloński; Die Kunst des Oppelner Milieus nach 1945; Das Modell von Oppeln aus der Hälfte des 18. Jhrs. - Teil der historischen Dauerausstellung

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Mały Rynek 7
PL 45-023 Opole
 www.muzeum.opole.pl
(wt- pt godz. 9-16, sob - ndz godz. 11-17/ sob Di-Fr 9-16, Sa-So 11-17 Uhr)

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Ozimska 10
PL 45-057 Opole
(wt godz. 9-16/ Di 9-16)

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ / MUSEUM DES OPPELNER DORFES

Wystawa stała / Dauerausstellung

Wystawa: "Zabytkowa architektura wsi  Śląska opolskiego", na którą składają się zdjęcia uczestników konkursu fotograficznego
Termin: od 30 października 2013 r./
Ausstellung: „Alte Architektur des Dorfes des Oppelner Schlesiens“, die aus Fotos der Teilnehmer des Fotowettbewerbes besteht.
Termin: ab 30. Oktober 2013


Muzeum Wsi Opolskiej
ul. Wrocławska 174
PL 45-835 Opole
 www.muzeumwsiopolskiej.pl
(pn - pt godz. 10-15/ Mo-Fr 10-15 Uhr)

PACZKÓW / PATSCHKAU

MUZEUM GAZOWNICTWA / GASWERK-MUZEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Gazomierze; Lampy i kinkiety; Sprzęt domowy; Urządzenia przemysłowe; Dokumentacja; Gaz w reklamie / Gasometer; Lampen und Wandleuchten; Haushaltsgeräte; Industriegeräte

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
ul. Pocztowa 6
PL 48-370 Paczków
 www.muzeumgazownictwa.pl
(Mo-Fr 8-14 Uhr)

 

PRASZKA / PRASCHKAU

MUZEUM W PRASZCE / MUSEUM IN PRASCHKAU

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Prof. dr hab. Konrad Jażdżewski; W dawnej aptece; Przyroda okolic Praszki; Pradzieje Praszki; Praszka w dokumencie historycznym; Praszka w plebiscycie i III powstaniu śląskim; Kultura ludowa okolic Praszki; Przemysł Praszki przeszłość i teraźniejszość/

Prof. Dr. habil. Konrad Jażdżewski; In einer alten Apotheke; Die Natur in der Praschkauer Umgebung; Praschkauer Urgeschichte; Praschkau in historischen Dokumenten; Praschkau während der Volksabstimmung und des Dritten Schlesischen Aufstands; Die Volkskultur in der Praschkauer Umgebung; Die Praschkauer Industrie - Vergangenheit und Gegenwart

Muzeum w Praszce
pl. Grunwaldzki 15
PL 46-320 Praszka
 www.praszka.pl 
(wt – pt godz. 9.00 - 15.00, śr. do 17.00, sob 9.00-13.00, niedz 9.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu/ Di-Fr 9-15, Mi bis 17, Sa 9-13, So 9-13 Uhr nach vorheriger telefonischer Anmeldung)

PRUDNIK / NEUSTADT

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ / MUSEUM DES NEUSTÄDTER LANDES

Aktualności / Aktuelles

Wątkiem malowane – wystawa prac tkackich
Autorami prac są artyści wrocławskiej grupy „Wątek”. Termin: od 12.10.2013 r.
Mit Faden bemalt – Ausstellung der Webereiarbeiten
Autoren der Arbeiten sind Künstler der Breslauer Gruppe „Wątek” (Faden). Termin: ab 12. Oktober 2013

Bogusław Wład – malarstwo
Wystawę można oglądać do od 27 września do 30 listopada 2013 r. /
Bogusław Wład – Malerei
Termin: 27. September – 30. November 2013


13 września 2013 r. otwarta została wystawa stała na temat historii Prudnika pt. „Trzy źródła – jedno miasto”. /
Am 13. September 2013 wurde eine neue Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt Neustadt „Drei Quellen – eine Stadt“ eröffnet.


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Prudnicka fabryka tekstylna; Etnografia; Przesiedlenia; Ginące zawody; Militaria; Jak to było z lnem; Hann Bakuła/
Textilfabrik in Neustadt O.S. Ethnografie; Umsiedlungen; Aussterbende Handwerksberufe; Militaria; Wie es mal mit Leinen war; Hanna Bakuła - polnische Künstlerin

Muzeum Ziemi Prudnickiej                                                                                 
ul. B. Chrobrego 5
PL 48-200 Prudnik
 www.prudnik.pl
(wt - pt godz. 8-16, w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00 - 16.00/ Di-Fr 8-16, 2. u. 4. So im Monat 10-16 Uhr)

RACIBÓRZ / RATIBOR

MUZEUM W RACIBORZU / MUSEUM RATIBOR

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Wystawa interaktywna "Świat Zmysłów" z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na wystawie zostaną zainstalowane moduły edukacyjne umożliwiające widzom
samodzielne przeprowadzanie prostych eksperymentów i poznanie tajników
funkcjonowania podstawowych narządów zmysłów: słuchu, wzroku, powonienia i dotyku. Ekspozycja złożona będzie z trzech części
tematycznych: „Receptory", „Mono czy stereo", „Iluzje". Wystawę „Świat Zmysłów" będzie można od 4 października do 30 listopada 2013 r. /
Interaktive Ausstellung „Die Welt der Sinne“ aus dem Jagiellonen- Museum in Krakow. In der Ausstellung werden Bildungsmodule installiert, die den Besuchern ermöglichen, selbst einfache Experimente durchzuführen sowie Geheimnisse zur Funktionsweise der Grundsinnesorgane: Gehöhrsinn, Sehvermögen, Geruchsinn und Tastsinn zu hinterfragen.
Die Ausstellung setzt sich aus drei Thementeile zusammen: „Rezeptoren“, Mono oder Stereo“,  „Illusionen“. Termin: 4. Oktober – 30. November 2013


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Odkrycia w kościele ss. dominikanek; W Domu Ozyrysa;  Sztuka dawna; Cyna śląska; Rok obrzędowy nad Górną Odrą; Dawne techniki dentystyczne; Śladami człowieka prahistorycznego; Racibórz w średniowieczu; Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Samborowicach 1200 - 400 p.n.e/
Entdeckungen in der Dominikanerinnenkirche; Im Hause des Osiris; Alte Kunst; Schlesisches Zinn; Festtagsbrauchtum im Jahreskreis an der Oberen Oder; Frühe Zahntechnik; Die Wege des Urzeitmenschen; Ratibor im Mittelalter; Gräberfelder von Feuerbestattungen der Lausitzer Kultur in Schammerwitz 

Muzeum w Raciborzu
ul. Rzeźnicza 15 (Hauptverwaltung)
ul. Gimnazjalna 1 (Ausstellungen)
ul. Chopina 12 (Ausstellungen)
PL 47-400 Racibórz
 www.muzeum.raciborz.pl
(wt - pt godz. 9-16, sob  ndz godz 10-14/ Di-Fr 9-16, Sa-So 10-14 Uhr)

RATINGEN-HÖSEL

OBERSCHLESISCHES LANDESMUSEUM/ MUZEUM ZIEMI GÓRNOŚLĄSKIEJ

Sonderausstellungen / Wystawy czasowe

Oscar Troplowitz (1863-1918)
Anlässich des 150. Geburtstages von Oscar Troplowitz stellt das Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen Leben und Wirken dieser bedeutenden Persönlichkeit aus Schlesien vor. Nivea-Creme, Leukoplast-Pflaster, Labello Lippenpflegestift, Tesa-Film und auch das Unternehmen Beiersdorf kennt fast jeder. Damit untrennbar verbunden ist Oscar Troplowitz (1863 – 1918), ein Apotheker, Unternehmer und Kunstmäzen jüdischer Herkunft aus Gleiwitz. Er baute die Firma Beiersdorf zu einem Unternehmen aus, das heute weltweit tätig ist. Der Erfinder der Nivea-Creme war ein Oberschlesier!
Termin: ab dem 27.9.2013 bis zum 26.1.2014
/
Oscar Troplowitz (1863-1918)
Z okazji jubileuszu 150-lecia urodzin Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen przedstawia życie i działalność tej znakomitej osobowości ze Śląska. Prawie każdy chyba zna kremy Nivea, pomadkę do ust Labello, plastry Leukoplast czy taśmę klejącą tesa oraz firmę Beiersdorf. Z tymi właśnie pojęciami nierozłącznie związana jest postać Oscara Troplowitza, aptekarza, przedsiębiorcy i mecenasa sztuki żydowskiego pochodzenia z Gliwic.
Wystawa czynna w terminie: 27.9.2013 r. do 26.1.2014 r.

Fahren, Gleiten, Rollen - Mobil sein im Wandel der Zeit
Termin: ab dem 24.11.2013 bis zum 05.10.2014/
Jeździć, szybować, toczyć się -  mobilność w zmieniających się czasach.
Wystawa czynna od 24.11.2013r. do 05.10.2014r
.

Dauerausstellungen / Wystawy stałe

Oberschlesien vor der Industrialisierung; Oberschlesien und die Industrie; Oberschlesien in der Politik des 20. Jahrhunderts; Joseph von Eichendorff/
Górny Śląsk przed industrializacją; Górny Śląsk a przemysł; Górny Śląsk w polityce XX w.; Joseph von Eichendorff

Oberschlesisches Landesmuseum (OSLM)
Bahnhofstr. 62
D-40883 Ratingen-Hösel
 www.oslm.de
(Di-So 11-17 Uhr/ wt-ndz godz. 11.00-17.00)

REICHENBACH

SCHLESISCH-OBERLAUSITZER MUSEUMSVERBUND/ ŚLĄSKO-GÓRNOŁUŻYCKI ZWIĄZEK MUZEÓW

 

DORFMUSEUM MARKERSDORF/ MUZEUM WIEJSKIE W MARKERSDORF

Sonderausstellungen / Wystawy czasowe

Heimliche Hausbewohner
Wer wohnt außer uns Menschen eigentlich noch in unseren Häusern? Oft sehen wir diese heimlichen Mitwbewohner nicht, hören sie nur oder bemerken ihr Dasein durch Löcher im Lieblingspullover, Fraßspuren an den Kartoffeln und Äpfeln oder Holzmehlhäufchen unter und neben dem Schreibtisch.Die Sonderausstellung stellt einige der kleinen Bewohner vor. Sonderausstellung im Dorfmuseum Markersdorf  15.09.- 24.11.2013/
Ukryci mieszkańcy domów
Kto oprócz nas, ludzi, mieszka jeszcze w naszych domach? Często nie widzimy tych ukrytych stworzeń, słyszymy lub jedynie spostrzegamy ich bytność w dziurach ulubionego swetra, śladach nadgryzień w ziemniakach i jabłkach czy też kupkach mączki drzewnej pod i obok biurka.

Wystawa czasowa przedstawia kilku takich mieszkańców. Wystawa czynna w terminie: 15.09.- 24.11.2013 r.

Dornröschen
Sonderausstellung im Dorfmuseum Markersdorf
1970 verfilmte die DEFA das beliebte Märchen auf Schloss Hartenfels in Torgau und schuf einen wunderbaren Märchenklassiker mit prachtvollen Kostümen und flotter Musik. Zu sehen sind in der Ausstellung unter anderem Originalkostüme aus dem Film. Termin: 01.12.2013- 06.04.2014/
Śpiąca Królewna
Wystawa czasowa w Muzeum Dorfmuseum Markersdorf
W roku 1970 wytwórnia DEFA sfilmowała na zamku Hartenfels w Torgau tę ulubioną baśń. Powstał cudowny klasyk ze wspaniałymi kostiumami i skoczną muzyką. Na wystawie można podziwiać między innymi oryginalne kostiumy użyte podczas produkcji filmu.
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 01.12.2013r. - 06.04.2014
r.

Dorfmuseum Markersdorf
Kirchstr. 2
D 02829 Markersdorf
(Di-Fr 10-16, Sa-So 10-17 Uhr/ wt-pt godz. 10.00-16.00, sob.-ndz godz. 10.00-17.00)
 www.museumsverbund-ol.de

 

GRANITABBAUMUSEUM KÖNIGSHAIN/ MUZEUM WYDOBYCIA GRANITU W KÖNIGSHAIN

Sonderausstellung / Wystawa czasowa

Ausstellung: „Mit Napoleon unterwegs“
im Granitabbaumuseum Königshainer Berge vom 21.04. – 31.10.2013
200 Jahre ist es her, dass Napoleon in Görlitz und Umgebung weilte. Noch heute zeugen viele Bezeichnungen, Namen und Denkmale in der Region von diesem „Besuch“. Ob Napoleon-Brücke oder Kanonenbusch, Flecks-Denkmal oder Duroc-Denkmal. Woher kommen die Bezeichnungen, warum stehen Denkmale dort, wo wir sie heute noch finden. Die Ausstellung gibt Aufschluss in Wort und Bild.
/
„W drodze z Napoleonem”
Wystawa czynna w terminie: 21.04. – 31.10.2013 r.
Mija właśnie 200 lat od momentu, gdy w Görlitz i okolicy przebywał Napoleon. Wiele określeń, nazw i zabytków w regionie świadczy o tej „wizycie” Wystawa ukazuje te ślady obrazem i słowem.

Dauerausstellung / Wystawa stała

Die Steinarbeiter in den Königshainer Bergen
ab 15.4.2012 im Granitabbaumuseum Königshainer Berge/
Robotnicy pracujący w kamieniu w górach wokół Königshain
Wystawa czynna od 15.4.2012 r.

Granitabbaumuseum Königshain
02829 Königshain
(Mo-Fr 10-15, Sa-So 14-17 Uhr/ pn-pt godz. 10.00-15.00, sob.-ndz godz. 14.00-17.00)
 www.museumsverbund-ol.de

 

ACKERBÜRGERMUSEUM REICHENBACH /

Dauerausstellung/ Wystawa stała

Ausstellung im Ackerbürgermuseum Reichenbach "Malen - das war sein Leben"
Die Ausstellung widmet sich Fritz Haselbach, der 1910 in Reichenau bei Zittau geboren wurde -   ab 12.5.2012/
„Malowanie – to było jego życie”. Wystawa poświecona życiu i twórczości Fritza Haselbach, który urodził się w Żytawie (Zittau) w roku 1910. Wystawa czynna od: 12.5.2012 r.

Ackerbürgermuseum Reichenbach
Görlitzer Str. 25
D 02894 Reichenbach
(Di-So 13-17 Uhr/ wt-ndz godz. 13.00-17.00)
 www.museumsverbund-ol.de

 

SCHLOSS KROBNITZ/ ZAMEK KROBNITZ

Schloss Krobnitz / Zamek Krobnitz

Sonderausstellung / Wystawa czasowa

Ausstellung: „Napoleon und die Frauen“
im Schloss Krobnitz vom 12.05. – 03.11.2013
Napoleon I. ist bekannt für viele Dinge: Kriege, wissenschaftliche Expeditionen, Politik. Frauen hingegen zählen nicht dazu. Und doch hat er viele – bekannte – Frauen seiner Zeit beschäftigt: als Ehefrau, Geliebte, politische Gegnerin, Kritikerin. Wer waren diese Frauen, was zeichnete sie aus? Erfahren Sie mehr über Joséphine de Beauharnais, Luise von Preußen, Madame de Staël, Gräfin Maria Walewska und weitere./
„Napoleon i kobiety”
Napoleon I. znany był z wielu rzeczy: wojen, ekspedycji naukowych, polityki. Jednak kobiety nie wliczają się w ten poczet. Mimo że poruszał wiele  - znanych – kobiet swojej epoki:  żonę, kochankę przeciwniczkę polityczną, krytyka. Kim były te kobiety, czym się wyróżniały? Możemy dowiedzieć się więcej na temat Joséphine de Beauharnais, Luise von Preußen, Madame de Staël, hrabiny Marii Walewskiej i innych. Wystawa w Zamku Krobnitz czynna w terminie: 12.05. – 03.11.2013 r.


Ausstellung: „Herr Gott. Du bist unsere Zuflucht für und für. Grenz- und Zufluchtskirchen erzählen schlesische Geschichte“
im Schloss Krobnitz v. 06.04. - 01.12.2013
Wystawa: „Panie Boże. Ty na zawsze jesteś naszą ucieczką. Kościoły graniczne i ucieczkowe opowiadają śląską historię”. Na Zamku Krobnitz w terminie: 06.04. - 01.12.2013

Am Friedenstal 5
D 02894 Krobnitz b. Reichenbach
 www.oberlausitz-museum.de
(Di-So 10-17 Uhr/ wt-ndz godz. 10.00-17.00)

ROGOŹNICA / GROSS-ROSEN

MUZEUM GROSS-ROSEN / MUSEUM GROSS-ROSEN

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

Wystawa: „Bronić każdej grudki ziemi – Bataliony Chłopskie 1940-1945.” Wystawa przedstawia różnorodne formy działalności konspiracyjnego ruchu ludowego, zarówno w zakresie walki cywilnej, jak akcji bojowych, w tym pomocy dla ludności polskiej wysiedlanej z Zamojszczyzny. Wystawa jest dostępna dla odwiedzających Muzeum od 1.10.2013 r.  do 31.01.2014r. /
Ausstellung: „Jeden Erdklumpen verteidigen – Bauernbataillone 1940-1945.“ Die Ausstellung präsentiert unterschiedliche Aktivitäten der Untergrund-Volksbewegung, sowohl beim Zivilkampf als auch Kampfeinsatz, darunter bei der Hilfeleistung für polnische Landbevölkerung zwangsumgesiedelt aus der Gebiete um Zamość. Termin: 1.10.2013 – 31.01.2014

Wystawa fotografii „KL Gross-Rosen – Pamiętajmy” od 10 kwietnia 2013r.
Footoausstellung „KL Gross-Rosen – wir sollen uns erinnern“ -  vom 10.04.2013

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

„KL Gross-Rosen 1941 – 1945″; „AL Riese – filie KL Gross-Rosen w Górach Sowich”; „Zaginione człowieczeństwo”; Barak tzw. francuski; „Zostały rzeczy, pamięć, żal...”/
„Das Konzentrationslager Gross-Rosen von 1941 bis 1945”; „AL Riese – Außenlager des KL Gross-Rosen im Eulengebrige“; „Verlorene Menschlichkeit”;
„Die sog. französische Baracke“; „Es blieben Gegenstände, Gedenken und Trauer…”

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Rogoźnica
PL 58-152 Goczałków
 www.gross-rosen.pl
(codziennie godz. 8-16/ tgl. 8–16 Uhr)

RYBNIK

MUZEUM W RYBNIKU / MUSEUM IN RYBNIK

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

Przez dziurkę od klucza...
wystawa domków dla lalek z kolekcji Anety Popiel-Machnickiej. Otwarcie wystawy 16.09. 2013 o godz. 17.00. Wystawa czynna dla zwiedzających w dniach 16.09. – 17.11. 2013 r./
Durch das Schlüsselloch …
Ausstellung von Puppenhäusern aus der Sammlung von Aneta Popiel-Machnicka.
Die Eröffnung der Ausstellung am 16.09.2013 um 17.00 Uhr. Die Ausstellung kann in dem Zeitraum: 16.09. – 17.11. 2013 besucht werden.


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Rybnik nasze miasto; Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 r.;
Wyrobisko górnicze/

Unsere Stadt Rybnik; Handwerkerzünfte in den Städten Oberschlesiens bis 1939; Abbauraum im Bergbau

Muzeum w Rybniku
Rynek 18
PL 44-200 Rybnik
 www.muzeum.rybnik.pl
(wt, czw, pt, sob, ndz godz. 9-15, śr godz. 9-18/ Di, Do, Fr, Sa, So 9-15, Mi 9-18 Uhr)