Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

                                                                                                     GLIWICE / GLEIWITZ

MUZEUM W GLIWICACH / MUSEUM IN GLEIWITZ

Wystawy czasowe/ Sonderausstellungen

Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii.
Unikalna wystawa, prezentująca nigdy wcześniej nie udostępniany publiczności dorobek gliwickiego odkrywcy, badacza i twórcy, który 10 lat swego burzliwego życia spędził w Australii… Miejsce: Willa Caro. Wystawa czynna od 20 września do 8 grudnia 2013 r./
Naturalist, also Wilhelm von Blandowski in Australien.
Eine einzigartige Ausstellung, die der breiten Öffentlichkeit nie zuvor zugänglich gemachten Gedankengut und Schaffen des Gleiwitzer Entdeckers, Forschers und Künstlers präsentiert, der 10 Jahre seines stürmischen Lebens in Australien verbrachte… Ort: Villa Caro
. Die Ausstellung dauert bis zum 8. Dezember 2013.


Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Miejsce: Radiostacja, ul. Tarnogórska 129
Wystawa czynna: od 7 września do 30 listopada 2013 r. /
Deportationen von Oberschlesiern in die UdSSR im Jahre 1945
Ort: Radiostacja (Der Sender), ul. Tarnogórska 129
Dauer der Ausstellung: 7. September – 30. November 2013

Wystawa „Fajanse z Delft. Kolekcja Profesora Wojciecha Kowalskiego.”
Wystawa czynna  od 18 października do 31 grudnia 2013 r. Wernisaż 18.10.2013 o godz. 18.00/
Ausstellung: „Fayencen aus Delft. Sammlung des Professors Wojciech Kowalski.”
Termin: 18. Oktober – 31. Dezember 2013. Vernissage am 18.10.2013 um 18 Uhr


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

„Słusznie słyną dziś Gliwice”- przestrzenna aranżacja, dzięki której zwiedzający mogą aktywnie poznawać nie tylko historię odlewnictwa artystycznego w Gliwicach, ale również dzieje tutejszego przemysłu oraz samego regionu i miasta. Jedna z pierwszych nowoczesnych, interaktywnych i multimedialnych
ekspozycji muzealnych na Śląsku. (
od 1.10.2012 - Muzeum w Gliwicach – Oddział Odlewnictwa Artystycznego ,  Gliwice ul. Bojkowska 37, Centrum Edukacji i Biznesu/
"Gleiwitz ist zu Recht bekannt" - ein räumliches Arrangement, wo die Besucher nicht nur die Geschichte des Eisenkunstgusses in Gleiwitz, sondern auch die Geschichte der hiesigen Industrie sowie der Region und Stadt selbst erkunden können. Eine der ersten modernen, interaktiven und multimedialen Ausstellungen in Schlesien (ab 1.10.2012 - Museum in Gleiwitz, Abteilung Eisenkunstguss, Gliwice ul. Bojkowska 37, Zentrum für Bildung und Business)

Gliwice miasto wielu kultur - Wystawa ukazuje historię miasta poprzez chronologicznie ułożony wybór zagadnień: Historia Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej,
Od średniowiecza po czasy nowożytne
/
Gleiwitz - eine Stadt vieler Kulturen – die Ausstellung zeigt die Geschichte der Stadt durch eine chronologische Übersicht von Ereignissen und Fragen: Die Geschichte von Gleiwitz und die Urgeschichte des Gleiwitzer Landes, Vom Mittelalter bis hin zur Neuzeit

Radiostacja Gliwice/ Der Sender Gleiwitz

Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców / Wohnräume der Villa eines Oberschlesischen Industriellen aus dem 19. Jh.
(Willa Caro/ Villa Caro)

 

Willa Caro / Villa Caro
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice
 www.muzeum.gliwice.pl
(wt: 11.00–16.00, śr: 9.00–15.00, czw: 10.00–16.00, pt: 12.00–18.00, sob: 12.00–17.00 ndz: 11.00–17.00/ Di 11-16, Mi 9-15, Do 10-16, Fr 12-18, Sa 12-17, So 11-17 Uhr)

Zamek Piastkowski / Piastenschloss
ul. Pod Murami 2
PL 44-100 Gliwice
(
wt: 11.00–16.00, śr: 9.00–15.00, czw: 10.00–16.00, pt: 12.00–18.00, sob: 12.00–17.00 ndz: 11.00–17.00/ Di 11-16, Mi 9-15, Do 10-16, Fr 12-18, Sa 12-17, So 11-17 Uhr)

Oddział Odlewnictwa Artystycznego / Abteilung Eisenkunstguss
ul. Robotnicza 2
PL 44-100 Gliwice
(Di/So 10-16 Uhr)

Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gliwice / Museum der Rundfunkgeschichte und der Medienkunst, Radiosender Gleiwitz
ul. Tarnogórska 129
PL 44-100 Gliwice
(wt-sob 9-16/ Di/So 9-16 Uhr)

Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastowskim / Zentrum für kulturelle Information und regionale Bildung im Piastenschloss
(Di 11-16, Mi 9-15, Do 10-16, Fr 12-18, Sa 12-17, So 11-17 Uhr)

GŁOGÓW /GLOGAU

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE-HISTORYCZNE / ARCHÄOLOGISCH HISTORISCHES MUSEUM

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

Wystawa: „Stanisław Mazuś - w obronie piękna”
Wernisaż wystawy odbędzie się 14 listopada 2013 o godz. 17:00. Wystawa czynna będzie od 14 listopada do grudnia 2013r./
Ausstellung: „Stanisław Mazuś -  zur Verteidigung der Schönheit”
Die Vernissage findet am 14. November um 17 Uhr statt. Termin der Ausstellung bis Dezember 2013.

7 listopada w ramach obchodów 75 ROCZNICY NOCY KRYSZTAŁOWEJ W GŁOGOWIE, odbył się wernisaż wystawy: „Głogowscy Żydzi – z dziejów społeczności żydowskiej Głogowa od XIII do XX w.“/
Am 7. November, im Rahmen der Gedenkfeier anlässlich des 75. Jahrestages der Kristallnacht in Glogau, fand die Vernissage der Ausstellung „Glogauer Juden – aus der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Glogau seit dem 13. bis zum 20. Jahrhundert“statt.

Wystawa: „Roma i Telemach Pilitsidis - malarstwo”. Są to obrazy olejne jednych z najbardziej znanych głogowskich artystów. Termin:  13 września do 15 listopada 2013r./
Ausstellung: „Roma und Telemach Pilitsidis – Malerei.“ Ölgemälde einiger der bekanntesten Künstler aus Glogau. Termin: 13. September – 15. November 2013

Wystawa „Lać brąz czy kuć żelazo” ma na celu zapoznanie nas z wybranymi tematami, które odnoszą się do tych zagadnień od epoki brązu do XIII wieku.
Do zwiedzania wystawy zapraszamy od września 2013./
Ausstellung „Sollte man Bronze gießen oder Eisen schmiedenz". Das Ziel ist es, den Besuchern ausgewählte Themen näher zu bringen, die sich auf diese Fragen seit der Bronzezeit bis zum 13. Jahrhundert beziehen. Die Ausstellung dauert ab September 2013


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

"Woda w życiu miasta" - główną atrakcją wystawy jest łódź dłubanka,
prawdopodobnie z przełomu XVIII-XIX wieku., którą znaleziono w 2000 roku na brzegu Odry  /
"Wasser im Leben der Stadt" - die Hauptattraktion der Ausstellung ist ein Boot, ein Einbaum, wahrscheinlich aus der Wende des 18. und 19. Jhrs., gefunden am Oderufer im Jahre 2000 (ab 23.02. 2012)


Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1
PL 67-200 Głogów
 www.glogow.pl/mah
(śr- ndz - godz. 10-17, cz - godz. 11-18, Mi-So 10-17, Do 11-18 Uhr)

GŁUBCZYCE / LEOBSCHÜTZ

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ / MUSEUM LEOBSCHÜTZER LAND

Wystawa stała / Dauerausstellung

Ekspozycja historiczna i etnograficzna / Historische und ethnografische Ausstellung

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
ul. Rynek 1
PL 48-100 Głubczyce
 www.powiatglubczycki.pl
(wt-pt - godz. 10-15.30, druga i czwarta niedziela miesiąca godz. 12-15.30/ Di-Fr 10-15.30, jd. 2. u. 4. So. im Monat 12-15.30 Uhr)

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY / ST. ANNABERG

MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO / MUSEUM DER SCHLESISCHEN AUFSTÄNDE

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

"Fauna Parku Krajobrazowego Góra św. Anny"/
"Tierwelt des Landschaftsparks St. Annaberg"

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Wystawa historyczna "Opole. Gród - miasto - stolica regionu";Na granicy Górnego Śląska. Panorama powstań śląskich; Historia Leśnicy i Góry Św. Anny/
Historische Ausstellung "Oppeln. Ansiedlung - Stadt - Region-Hauptstadt";  An der Grenze Oberschlesiens. Panorama der Schlesischen Aufstände; Die Geschichte von Leschnitz und des St. Annabergs 

Muzeum Czynu Powstańczego
Oddział Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Leśnicka 28
PL 47-154 Góra św. Anny
 www.muzeum.opole.pl
(wt-pt - godz. 9-15, sob - godz. 10-16, ndz - godz. 11-17/ Di-Fr 9-15 Uhr, Sa 10-16 Uhr, So 11-17 Uhr)

GÖRLITZ

MUSEUM DER FOTOGRAFIE/ MUZEUM FOTOGRAFII

Dauerausstellung/ Wystawa stała

Fotografietechnik und Fotografiegeschichte in Görlitz/
Technika fotografii i historia fotografii w Görlitz

Museum der Fotografie Görlitz e.V.
Löbauer Straße 7
02826 Görlitz
 www.fotomuseum-goerlitz.de
(Di-So 12-18 Uhr/ wt-ndz godz. 12.00-18.00)

SCHLESISCHES MUSEUM ZU GÖRLITZ/ MUZEUM ŚLĄSKIE W GÖRLITZ

Sonderausstellungen/ Wystawy czasowe

Die Holzschnitzschule in Bad Warmbrunn – gestern und heute
Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunstlyzeum des Stanisław-Wyspiański-Schulverbandes für Kunsthandwerk in Jelenia Góra
30.11.2013-21.4.2014
Ausstellungseröffnung Freitag, 29.11.2013, 19.00 Uhr /
Szkoła snycerska w Cieplicach – wczoraj i dziś.
Wystawa czasowa we współpracy z Liceum Plastycznym z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
Otwarcie wystawy 29.11.2013 (piątek) godz. 19.00
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 30.11.2013r. - 21.4.2014r.


Dauerausstellung/ Wystawy stałe

Landschaften und Städte; Schlesien in der alten Zeit; Schlesien wird preußisch; Die Provinz im Umbruch; Der schwierige Weg zur Moderne; Vom Kaiserreich zur Republik; Schlesien im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg; Untergang und Neubeginn/
Pejzaże i miasta: Śląsk w dawnych czasach; Pruski Śląsk; Prowincja w okresie przełomu; Trudna droga do nowoczesności; Od cesarstwa do republiki; Śląsk w czasach narodowego socjalizmu i w okresie 2. wojny światowej; Upadek i nowy początek

Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstr. 8
02826 Görlitz
 www.schlesisches-museum.de
(Di-So 10-17 Uhr/ wt-ndz godz. 10.00-17.00)

SENCKENBERG MUSEUM FÜR NATURKUNDE/ MUZEUM PRZYRODNICZE SENCKENBERG

Sonderausstellungen / Wystawy czasowe

Ausstellung: „Im Land der Gräser und wilden Pferde – Biologische Forschungen in der Mongolei“ zeigt die Geschichte der Kooperation, vermittelt aktuelle Forschungsthemen und nicht zuletzt Eindrücke von der faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt der Mongolei. Besucher können die Exotik des Landes im Herzen Asiens selbst erleben und Schneeleopard, Saigaantilope oder Ohrenigel aus nächster Nähe bewundern. In einer echten mongolischen Jurte kann man es sich gemütlich machen und beim Expeditionsfilm von 1962 nachempfinden, was die Wissenschaftler damals erlebt haben. Und im Forschercamp erfährt man mehr über Themen und Perspektiven der Görlitzer Mongolei-Forschung.
Die Ausstellung dauert vom 13. Juli bis 17. November 2013/
„W kraju traw i dzikich koni – badania przyrodnicze w Mongolii”
Wystawa czynna w terminie: 13.07. – 17.11.2013 r.

Schwerelos - Die Welt im Wasser - Fotografien von Armin und Birgit Trutnau.
Termin:15.09.2013 bis 02.02.2014
Nieważkość – Świat w wodzie. Fotografie Armina i Birgit Trutnau.
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 15.09.2013r.  do  02.02.2014r.


Jubiläumsausstellung - „Wir sind ein Völklein wie gemacht, das Weltall zu ergründen“  - 200 Jahre Naturforschende Gesellschaft und Museum für Naturkunde Görlitz/
Wystawa jubileuszowa – „Jesteśmy niewielką wspólnotą jak się patrzy do zbadania wszechświata” – 200-lecie towarzystwa badaczy przyrody Muzeum Przyrodniczego w  Görlitz

Dauerausstellungen / Wystawy stałe

Vivarium; Erdgeschichte der Oberlausitz; Tiere und Pflanzen der Oberlausitz; Regenwald; Savanne; Bodensäule/
Wiwarium; historia Ziemi na Łużycach Górnych; Fauna i flora Łużyc Górnych, Las tropikalny; Sawanna; Słup gleby

Senckenberg Muzeum für Naturkunde    
Am Museum 1
02826 Görlitz
 www.naturkundemuseum-goerlitz.de
(Di-Fr 10-17, Sa-So 10-18 Uhr/ wt-pt godz. 10.00 -17.00, sob.-ndz godz. 10.00 - 18.00)

SPIELZEUGMUSEUM/MUZEUM ZABAWEK

Sonderausstellung / Wystawa czasowa

Superhelden – Superschurken
Er wird 80 und rettet immer noch die Welt: Superman. Anlässlich des Jubiläums zeigt das Spielzeugmuseum Görlitz ab 8. Juni eine Sonderausstellung mit Actionfiguren. Die Ausstellung dauert vom 8. Juli bis zum 24. November 2013
/
Super-bohaterowie – super łotry
Superman skończy niedługo 80 lat a ciągle ratuje świat.  Z okazji tego jubileuszu Muzeum Zabawek w Görlitz prezentuje od 8 lipca wystawę czasową z figurkami filmów akcji. Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 8.07. – 24.11.2013 r.

Dauerausstellungen /Wystawa stała

Blech, Plaste und Holz – DDR-Spielzeug im Wandel der Zeit/
Blacha, plastik i drewno – zabawki z czasów NRD w zmieniających się czasach

Spielzeugmuseum
Rothenburger Str. 7
02826 Görlitz
 www.spielzeugmuseum-goerlitz.de
(Mi, Do, Fr 10-12 u. 14-16 Uhr, Sa-So 14-17 Uhr/ śr-pt godz. 10.00-12.00 i 14.00-16.00, sob.-ndz godz. 14.00-16.00 )

HIDDENSEE/ WYSPA HIDDENSEE

GERHART HAUPTMANN HAUS / DOM GERHARTA HAUPTMANNA

Dauerausstellung / Wystawa stała

Lebens- und Arbeitsstätte Gerhart Hauptmanns auf Hiddensee/
Mieszkanie i gabinet Gerharta Hauptmanna na wyspie Hiddensee

Gerhart Hauptmann Haus
Kirchweg 13
18565 Kloster/Hiddensee
 www.gerhart-hauptmann.org
(Mai-Okt. täglich 10-17 Uhr, Nov. -März Di/Sa 11-14 Uhr, April Mo/Sa11-16 Uhr, Dez.-Feb. 11-14 Uhr/ maj-październik codziennie godz. 10.00-17.00, listopad-marzec wt-sob. godz. 11.00-14.00, kwiecień pon.-sob. godz. 11.00-16.00, grudzień-luty godz. 11.00-14.00)

JAGNIĄTKÓW / AGNETENDORF

DOM GERHARTA HAUPTMANNA / GERHART-HAUPTMANN-HAUS

Wystawy czasowe/ Sonderausstellungen

Wystawa: „Cirillo del’Antonio i tradycje snycerskie Cieplic”
Otwarcie wystawy: 18 listopada 2013r. o godz. 12.00.
Wystawa czynna dla zwiedzających do 28.02.2014 r./
Ausstellung: „Cirillo del’Antonio und Holzschnitztraditionen in Bad Warmbrunn”
Eröffnung der Ausstellung: 18. November 2013 um 12 Uhr. Termin: bis zum 28.02.2014


Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"
ul. Michałowicka 32
PL 58-570 Jelenia Góra-Jagniątków
 www.muzeum-dgh.pl
(X-IV Di-So wt-ndz 9-16, V-IX wt-ndz Di-So 9-17 Uhr)

JAWOR / JAUER

MUZEUM REGIONALNE / REGIONALMUSEUM

Aktualności / Aktuelles

„Jaworskie Pierniki” – 15 listopada 2013r. o godz. 17.00  – otwarcie nowej ekspozycji stałej poświęconej tradycji wypieku piernika w Jaworze /
„Pfefferkuchen aus Jauer” – am 15. November 2013 um 17 Uhr – Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Tradition des Pfefferkuchen-Backens in Jauer.

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej; Izba Dolnośląska; Dawne Rzemiosło; Skarbiec Sudetów; Przekraczanie Niemożliwego; Ziemia Jaworska w pradziejach
Galerie schlesischer Sakralkunst; Niederschlesische Stube; Altes Handwerk; Schatzkammer der Sudeten; Das Überschreiten des Unmöglichen; Das Jauer Land in Urzeiten

Muzeum Regionalne w Jaworze 
ul. Klasztorna 6
PL 59-400 Jawor
 www.muzeumjawor.pl
(okres zimowy śr-ndz godz. 10-16/ Winterzeit Mi-So 10-16 Uhr, okres letni
śr -ndz. godz. 10-17/ Sommerzeit Mi-So 10 - 17 Uhr)

JELENIA GÓRA / HIRSCHBERG

MUZEUM KARKONOSKIE / RIESENGEBIRGSMUSEUM

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Wystawa: "Beauty is Mystery. Piękno to tajemnica" - Wystawa monograficzna Sama Havadtoy. Termin: 8 listopada – 15 grudnia 2013
Ausstellung: "Beauty is Mystery. Schönheit ist Geheimnis" - Monographische Ausstellung von Sam Havadtoy. Termin: 8. November – 15. Dezmeber 2013

Wystawa: "Sztuka rosyjska lat 20. - 30. XX wieku. Rysunki, akwarele, gwasze i porcelana propagandowa“. Wystawa z prywatnej kolekcji rodziny Żerlicynów – Żarskich. Wystawa czynna: od 6 września do 3 listopada 2013/
Ausstellung: „Russische Kunst der 20-er und 30-er Jahre des 20. Jhs. Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen und Propaganda-Porzellan.“ Die Ausstellung aus der privaten Sammlung der Familie Żerlicyn – Żarski.
Termin: 6. September – 3. November 2013


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Wystawa szkła artystycznego/ Kunstglasausstellung

Model Kościoła Łaski w Jeleniej Górze - drewniany model ewangelickiego kościoła Łaski w Jeleniej Górze wykonany przez jego architekta Martina Frantza. / Modell der Gnadenkirche in Jelenia Gora (Hirschberg) - Holzmodell der evangelischen Gnadenkirche, ausgeführt durch ihren Architekten Martin Frantz.

Wnętrze chałupy wiejskiej - Wystawa przedstawia chałupę wiejską o charakterystycznej  dla jeleniogórskiego regionu konstrukcji w XVIII/XIX wieku z wyposażonym wnętrzem, typowymi meblami i innymi przedmiotami  używanymi w gospodarstwie domowym w ubiegłych wiekach /
Innenräume einer Bauernhütte - die Ausstellung zeigt das Innere einer Bauernhütte mit der für die Hirschberger Region charakteristischen Konstruktion im 18./19. Jhr., mit typischer Einrichtung, typischen Möbeln und sonstigen in vergangenen Jahrhunderten gebräuchlichen Gegenständen

Z historii Jeleniej Góry i regionu/
Aus der Geschichte von Hirschberg und der Region

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Matejki 28
PL 58-500 Jelenia Góra
 www.muzeumkarkonoskie.pl
czas zimowy/ Winterzeit: X-IV
wtorek-piątek 9:00-16:00/ Di-Fr 9.00 - 16.00 Uhr
sobota-niedziela 9:00-17:00/ Sa-So 9.00 - 17.00 Uhr
Sonntag Eintritt frei, Montag geschlossen)

MUZEUM PRZYRODNICZE / NATURKUNDEMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Motyle Karkonoszy i świata, Od gadów do ptaków, Ptaki mórz, Ptaki egzotyczne Starego i Nowego Świata, Ptaki Gór/
Die Schmetterlinge des Riesengebirges und der Welt, Von Reptilien bis Vögel, Vögel der Meere, Exotische Vögel der Alten und Neuen Welt,
Vögel des Gebirges

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
ul. Wolności 268
PL 58-560 Jelenia Góra
 www.muzeum-cieplice.pl
(wt-pt godz. 9-18, sob-ndz godz 9-17, okres zimowy: wt-ndz godz 9-16 /
Di-Fr 9-18, Sa/So 9-17 Uhr, Winterzeit: Di-So 9-16 Uhr)

 

SKANSEN UZBROJENIA WOJSKA POLSKIEGO / FREILICHTMUSEUM DER POLNISCHEN ARMEE

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Karkonoskie militaria; Wystawa broni ciężkiej, Sprzęt radiolokacyjny/ Riesengebirgsmilitaria; Ausstellung schwerer Waffen; Radartechnisches Gerät

Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego
Oddział Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
ul. Sudeckiej 83
PL 58-500 Jelenia Góra
 www.militaria-muzeum.pl
(codziennie 9-16/ tgl. 9-16 Uhr)

KAMIENNA GÓRA / LANDESHUT

MUZEUM TKACTWA DOLNOŚLĄSLKIEGO / MUSEUM DER NIEDERSCHLESISCHEN WEBEREI

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

„U podnóża gór” -  wystawa składająca się z prac zgłoszonych na XXXIX Międzynarodową Wystawę Sztuki Włókna - Kowary 2012. Wystawa czynna od 14 września 2013r. /
„Am Fuße der Berge“ -  die Ausstellung besteht aus Arbeiten, die für die 39. Internationale Ausstellung der Fadenkunst – Kowary 2012 gemeldet wurden. Termin: seit 14. September 2013

Wystawa „Donikąd zmierzam...”, na której zaprezentowane zostały tkaniny artystyczne unikatowe, wykonane przez Ewę Bartosz-Mazuś, artystkę z Zakopanego, która zajmującą się szeroko pojętą sztuką włókna. Wystawa czynna od 4 września 2013r. /
Ausstellung „Nirgendwohin begebe ich mich…“, wo Einzelstücke von Kunst-Geweben präsentiert werden, gemacht durch Ewa Bartosz-Mazuś, Künstlerin aus Zakopane, die sich mit Fadenkunst im weitesten Sinne beschäftigt.


Wystawa:  F.V. Grünfeld - historia fabryki w Kamiennej Górze
Wystawa prezentuje historię działalności kamiennogórskiego przedsiębiorcy i fabrykanta F.V. Grünfelda./
Ausstellung: F.V. Grünfeld  - Geschichte der Fabrik in Landeshut. Die Ausstellung präsentiert die Geschichte des Landeshuter Unternehmers und Fabrikanten F.V. Grünfeld.

"Śląscy laboranci. Historia ziołolecznictwa w Karkonoszach"; wystawa czynna od 17 maja 2013r.
„Schlesische Laboranten. Geschichte der Pflanzenheilkunde im Riesengebirge“ – die Ausstellung ab 17. Mai 2013

„Atrybuty Świętych”
- wystawa obejmuje wizerunki Osób Boskich i świętych oraz popularyzuje bogatą ikonografię świętych oraz legendy o żywotach świętych; wystawa czynna od maja 2013r.
„Attribute von Heiligen” – die Ausstellung umfasst Abbildungen von Gottes Personen und Heiligen und popularisiert eine reiche Ikonographie  der Heiligen sowie Legenden über Heiligenleben; die Ausstellung ab Mai 2013

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów tkactwa ludowego; W izbie; Salon mieszczański/
Aus der Geschichte der Volkswebekunst; In der Stube; Kleinbürgerliches Wohnzimmer

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
pl. Wolności 11
PL 58-400 Kamienna Góra
 www.muzeumtkactwa.pl
(pn-pt godz. 8.30-15.30, sob-ndz godz. 9.40-15/ Mo-Fr 8.30 – 15.30 Uhr, Sa-So 9.40 - 15 Uhr)

KARPACZ / KRUMMHÜBEL

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI / MUSEUM FÜR SPORT UND FREMDENVERKEHR

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Wystawa: „Gerhart Hauptmann i Karkonosze”
Ausstellung: „Gerhart Hauptmann und Riesengebirge”


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Geneza i rozwój turystyki w Karkonoszach; Z dziejów sportów zimowych; Ochrona przyrody / Genese und Entwicklung der Touristik im Riesengebirge, Geschichte der Wintersportarten im Riesengebirge; Naturschutz

Museum für Sport und Tourismus in Karpacz                 
ul. Kopernika 2
PL 58-540 Karpacz
 www.muzeumsportu.dolnyslask.pl
(wt-ndz godz. 9-17, Di-So 9-17 Uhr)

KARPACZ GÓRNY/ BRÜCKENBERG

MUZEUM ZABAWEK / SPIELZEUGMUSEUM

Wystawa czasowa/ Sonderausstellung

Wystawa rzeźb Ryszarda Zająca pt. Naive – Ethnic – Archaik. Termin: od 27 września 2013
Skulpturenausstellung von Ryszard Zając unter dem Titel: Naive – Ethnic – Archaik. Termin: ab dem 27. September 2013

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Lalki Cesarzowej i Cesarza; Lalki z biskwitu z Niemiec / Kaiserin- und Kaiserpuppen des 19. Jhrts.; Puppen aus Biskuit-Porzellan aus Deutschland 

Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3
PL 58-540 Karpacz
 www.muzeumzabawek.pl http://www.karpacz.org/?id=muzeum_zabawek
(wt-pt godz. 9-16.30, sob - ndz godz. 10-17.30/ Di - Fr 9-16.30, Sa/So 10-17.30 Uhr)

KATOWICE / KATTOWITZ

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH / SCHLESISCHES MUSEUM ZU KATTOWITZ

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Vivat Insita. Na granicy iluzji - malarstwo Reginy Jędrzejkowskiej
Termin:11 października 2013 - 5 stycznia 2014 roku/
Vivat Insita. An der Grenze zur Illusion – Malerei von Regina Jędrzejkowska
Termin: 11. Oktober 2013 – 5. Januar 2014


Archeologiczna autostrada

Badania archeologiczne wyprzedzające budowę autostrad to jedne z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych. Prace wykopaliskowe dostarczyły olbrzymiej ilości nowych źródeł do poznania dawnych dziejów ziem współczesnej Polski. Jednym z terenów, gdzie natrafiono na olbrzymią ilość pozostałości z dawnych czasów, jest odcinek autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem
Termin: 25 września 2013 – 7 stycznia 2014/
Archäologische Autobahn
Archäologische Untersuchungen, die dem Bau von Autobahnen vorausgegangen sind, stellen eines der größten Forschungsunternehmen in der Geschichte der polnischen Archäologie dar. Die Ausgrabungen lieferten eine enorme Anzahl neuer Quellen zur Erkenntnis vergangener Zeiten des Areals gegenwärtigen Polens. Eines der Gebiete, wo man auf bemerkenswert viele Überreste aus vergangenen Zeiten gestoßen ist, bildet die Strecke der Autobahn A4 zwischen Krakow und Tarnau.
Termin: 25. September 2013 – 7. Januar 2014


Metropolia. Michał Cała.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie 90 barwnych fotografii autorstwa Michała Cały w ramach nowego projektu „Metropolia” realizowanego w różnych miejscowościach Górnego Śląska i Zagłębia latach 2004–2013. Zamysłem prezentacji jest ukazanie skali i form transformacji, jaką przechodzi nasz region. Najbardziej dotyka to najstarszych elementów miast, bowiem ich przeobrażenia następują najszybciej. Zmienia się ich charakter, w miejsce dominujących w strukturze urbanistyczno-architektonicznej elementów przemysłowych wkraczają nowe rozwiązania, akcentowane wizualnymi desygnatami.
Wystawa czynna dla zwiedzających w dniach: 5 września 2013 – 7 stycznia 2014/
Metropolia. Michał Cała.
Die Ausstellung zeigt ein neues Fotoprojekt von Michał Cała mit dem Titel „Metropolia” (Metropole), welches in den Jahren 2004–2013 in ausgewählten Städten Oberschlesiens und des obeschlesischen Steinkohlenbeckens realisiert wurde. Die Idee für dieses Projekt” – so der Künstler – „ging mit der Einsicht einher, dass mit dem Strukturwandel der Montanindustrie nach 1989 die Städte Oberschlesiens und des obeschlesischen Steinkohlenbeckens ihre industrielle Prägung zunehmend einbüßen und Großstädten in anderen Ballungsräumen ähnlich werden (auch wenn ihr individueller Charakter dennoch aufrechterhalten werden kann)”.
Die Ausstellung vom 5. September 2013 bis zum 7. Januar 2014


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Galeria Malarstwa Polskiego 1800-1945; Galeria Malarstwa Polskiego po 1945; Sztuka przez dotyk. Scieżki zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego; Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku; W drukarni Jana Eichhorna
/Galerie der polnischen Malerei 1800-1945; Galerie der polnischen Malerei nach 1945; Kunst durch Berührung. Wege der Besichtigung der Galerie der polnischen Malerei; Die schlesische Industrie in der Rüstungsproduktion im 19. und 20. Jahrhundert; In der Drukerei von Jan Eichhorn

Muzeum Śląskie
Al. W. Korfantego 3
PL 40-005 Katowice
 www.muzeumslaskie.pl 
(wt-śr godz. 10-18, czw godz. 10-19, pt 12-16, sob 12-18, ndz 12-17/
Di/Mi 10-18, Do 10-19, Fr 12-16, Sa 12-18, So 12-17 Uhr)

MUZEUM HISTORII KATOWIC / MUSEUM FÜR DIE GESCHICHTE DER STADT KATTOWITZ

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Wystawa: Wydobyte z zacisza -
tytuł wystawy można przetłumaczyć: wydobyte z wnętrza ludzkiej duszy – duszy kobiecej. Kobieta w twórczości Judyty Bernaś jest wyjątkowa. Czas trwania wystawy:18 września – 29 listopada 2013 r./
Heraubekommen aus der Abgeschiedenheit
Der Titel ist zu übersetzen als: herausbekommen aus dem Inneren der menschlichen Seele – der weiblichen Seele. Die Ausstellung präsentiert die Frau als ein außerordentliches Wesen. Termin der Ausstellung: 18. September – 29. November 2013


Śląska szkoła plakatu. Profesorowie i uczniowie katowickiej uczelni artystycznej (1947-2000)
Czas trwania wystawy: 4.12.2013 – 16.02.2014/
Plakatschule aus Schlesien. Professoren und Schüler der Kattowitzer Kunstakademie (1947-2000). Termin der Ausstellung: 4.12.2013 – 16.02.2014


Wystawa: Powijaki, chusty, wózki. Wielkie podróże małego człowieka.
Na podejście do wychowania dzieci i na opiekę nad nimi miały wpływ obowiązujące w różnych okresach teorie wychowawcze, tworzone przez ówczesne autorytety medyczne i społeczne. Wystawa ma na celu pokazanie, jaki wpływ na przenoszenie dziecka miały zmieniające się koncepcje wychowawcze. Termin: 28.11.2013 r. do 09.02.2014 r. Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic/
Ausstellung: Windeln, Tücher, Kinderwagen. Große Reisen eines kleinen Menschen.
Die Auffassung von Kindererziehung in unterschiedlichen Zeiten war beeinflusst von Theorien, verbreitet durch damalige Autoritäten im Bereich Medizin bzw. Sozialwissenschaften. Das Ziel der Ausstellung ist es zu zeigen, welchen Einfluss auf die Transportweise der Kinder wechselnde Erziehungskonzeptionen hatten.
Termin: 28.11.2013 bis 09.02.2014 Ethnologie-Abteilung des Museums für die Geschichte der Stadt Kattowitz


Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów Katowic 1299 - 1990; Wnętrza mieszczańskie; Kościół pw. św. Michała Archanioła, Lapidarium, Mistrzowie Grupy Janowskiej; Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków; Paweł Steller - katowiczanin z wyboru; U nos w doma na Nikiszu; Woda i mydło najlepsze bielidło/
Aus der Geschichte von Kattowitz 1299 - 1990; Kleinbürgerliche Innenräume; die Erzengel-Michael-Kirche; Lapidarium; Meister der Janowska-Gruppe; Barbara und Stanisław Ptak- Museum, Paweł Steller - Wahlheimat Kattowitz; Bei uns zu Haus zu Nikischschacht; Wasser und Seife sind die besten Bleichmittel

Muzeum Historii Katowic
ul. Ks. J. Szafranka 9
PL 40-025 Katowice
 www.mhk.katowice.pl
(wt-czw godz. 10-15, śr-pt godz. 10-17.30, sob-ndz godz. 11-14/
Di/Do 10-15, Mi/Fr 10-17.30, Sa/So 11-14 Uhr)

KĘDZIERZYN-KOŹLE / KANDRZIN-COSEL

MUZEUM TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ / MUSEUM DER GESELLSCHAFT DES COSELER LANDES

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Koźle średniowieczne, Twierdza Kozielska, Wystawa etnograficzna, Technika XX wieku, Kolekcja obrazów, starych mebli i zegarów /
Das mittelalterliche Cosel, Die Coseler Festung, Ethnografische Ausstellung, Technik des 20. Jhs., Sammlungen von Gemälden, alter Möbel und Uhren

Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej
ul. J.I. Kraszewskiego 5a
PL 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 www.tzk.alfsoft.net/tzk/news.php  
(Mo/Fr 10-15, Mi 10-17 Uhr)

KLUCZBORK / KREUZBURG

MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA / JAN-DZIERŻON-MUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Grafika i Okolice
Ekspozycję jest rezultatem III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Wystawa czynna od 5 listopada 2013r. /
Graphik und Umgebung
Die Ausstellung stellt das Ergebnis des 3. Internationalen Kunstwettbewerbes dar, veranstaltet durch das Jugend-Kulturhaus in Kreuzburg. Termin: ab 5.11.2013

I mięczak może mieć powód do dumy...
Wystawa przygotowana przez Muzeum Śląska Opolskiego.
Wystawa czynna dla zwiedzających od 9 października  do końca grudnia 2013 roku./
Sogar ein Weichtier hat allen Grund, stolz zu sein …
Ausstellung, vorbereitet durch das Museum des Oppelner Schlesiens.
Termin: ab 9. Oktober bis Ende Dezember 2013

 

Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku.
Wystawa czynna dla zwiedzających od 24 października 2013 r. do końca stycznia 2014 r. roku/
Aus Thorn bis zu den Sternen. Eine Erzählung über Mikołaj Kopernik.
Termin der Ausstellung: ab 24. Oktober 2013 bis Ende Januar 2014

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Historia, etnografia i archeologia regionu, Pszczelarstwo dawne i nowe, Ule / Geschichte, Ethnografie und Archäologie der Region, Imkerei einst und heute, Bienenstöcke

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku    
ul. Zamkowa 10
PL 46-200 Kluczbork
 www.muzeum.kluczbork.pl
(wt-pt godz. 10-15.30, ndz godz. 10-13.30/ Di-Fr 10-15.30, So 10-13.30 Uhr)

KŁODZKO / GLATZ

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ / MUSEUM DES GLATZER LANDES

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

American West
Wystawa fotografii Wiesława Pikula
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 19.10.2013 - 31.12.2013 /
American West
Fotoausstellung von Wiesław Pikul.
Termin: 19.10.2013 - 31.12.2013

Z dziejów Kłodzka. Wystawa potrwa do 31.12.2013/
Aus der Geschichte von Glatz. Die Ausstellung bis zum 31.12.2013

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej;Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i XX w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej/
Glatzer Glaskunst der Gegenwart vor dem Hintergrund der Glashandwerkstradition im Glatzer Land; Mechanische Uhren aus dem Schlesien des 19. und 20. Jhs.

Muzeum Ziemi Kłodziej w Kłodzku                      
ul. Łukasiewicza 4
PL 57-300 Kłodzko
 www.muzeum.klodzko.pl
(wt-pt godz. 10-16, sob - ndz godz. 11-17/ Di-Fr 10-16, Sa/So 11-17 Uhr)

KÖNIGSWINTER-HEISTERBACHERROTT

MUSEUM FÜR SCHLESISCHE LANDESKUNDE IM HAUS SCHLESIEN/ MUZEUM KULTUROZNAWSTWA ŚLĄSKA W DOMU ŚLĄSKIM

Sonderausstellungen / Wystawy czasowe

Pfefferkuchen
Pfefferkuchen! Das ist wie ein Klang aus glücklicher Kinderzeit, wie ein Gruß von Jahrmarkt, Vogelwiese, Christfest herüber… Das ist eine Gabe aus redlicher Gesinnung und gutem Stoff, aus zünftiger Bemühung und bodenständiger Überlieferung alten Handwerks. Das ist, wenn man will, ein kindliches Stück Heimat dort, wo Deutschland am schmackhaftesten ist.
Termin: 9. November 2013 bis 2. Februar 2014/
Wystawa: Piernik
Piernik! Dźwięk tego słowa przywołuje szczęśliwe dzieciństwo, brzmi jak pozdrowienia z jarmarku, wesołego miasteczka, jasełek. To podarunek składający się z  rzetelnego nastawienia i dobrego materiału, z solidnego trudu i rodzimej tradycji dawnego rzemiosła. To jest takie uczucie, jakby się chciało przywołać kawałek stron rodzinnych z dzieciństwa tam, gdzie Niemcy są najpyszniejsze.
Wystawa czynna dla zwiedzających w terminie: 9 listopada 2013r. do 2 lutego 2014r.


Licht und Landschaft. Aquarelle von Wolf Röhricht (1886-1953)
07. September  2013 bis 09. März 2014/
Światło i pejzaż. Akwarela Wolfa Röhrichta (1886-1953)

Termin wystawy: 7.09.2013  – 09.03.2014r.

Auch in diesem Jahr zeigt die traditionelle Ausstellung „Weihnachtliches Brauchtum in Schlesien“ unter dem Motto "Macht Euch auf den Weg" bis zum 26. Januar wieder eine große Vielfalt von Krippen: Krippen die so klein sind, dass sie in eine Nussschale passen, und Krippenfiguren die einen guten halben Meter messen.
Termin: 1. Dezember 2013 bis 26. Januar 2014/
Również w tym roku na tradycyjnej wystawie „Zwyczaje bożonarodzeniowe na Śląsku“  pod hasłem „Szykujcie się do drogi“ zaprezentowane zostaną najprzeróżniejsze szopki. Do 26 stycznia będzie można podziwiać szopki mieszczące się w łupinie od orzecha a także figurki mierzące dobre pół metra.
Wystawa czynna dla zwiedzających od 1 grudnia 2013 r. do 26 stycznia 2014r.
 

Dauerausstellungen / Wystawy stałe

Der große Ausstellungsraum - Dieser Raum entstand neu Anfang der 1990er Jahre. Er nimmt die Form der vormaligen Zehntscheune auf, darum ist eine freiliegende Deckenkonstruktion sichtbar.  Hier werden in Wand- und Standvitrinen Kunstschätze aus fünf Jahrhunderten präsentiert.

Volkskunde - Im kleinen Ausstellungsraumsraum wird die Geschichte Schlesiens lebendig. Dazu werden Münzen und Medaillen präsentiert, sind Karten und Gemälde mit Ansichten des Riesengebirges zu sehen. Trachten und Textilien stehen für  die ländliche Lebensweise.

Kunst, Kultur und Geschichte im großen Ausstellungsraum - Im vorderen Bereich des Ausstellungsraums werden wechselnde Sonderausstellungen gezeigt. Herausragende Themen der letzten Jahre waren: Käthe-Kruse-Puppen, der Literat Joseph Freiherr von Eichendorf, der Baumeister Carl Gotthard Langhans und Porzellane schlesischer Manufakturen./
Duża pomieszczenie wystawiennicze – w gablotach ściennych i stojących zaprezentowane są dzieła sztuki z pięciu stuleci.

Etnologia – w małym pomieszczeniu wystawienniczym ożywa historia Śląska. Prezentowane są monety i medale, kartki i obrazy z widokiem Karkonoszy. Stroje ludowe i tkaniny przedstawiają wiejski sposób życia. 

Sztuka, kultura i historia w dużym pomieszczeniu wystawienniczym. Prezentowane są tu zmieniające się wystawy czasowe. Wybitne tematy ostatnich lat to: Lalki Käthe-Kruse, Literat Joseph Freiherr von Eichendorf, Budowniczy Carl Gotthard Langhans oraz Porcelana ze śląskich manufaktur.

Haus Schlesien
Dollendorfer Straße 412
D 53639 Königswinter-Heisterbacherrott
 www.hausschlesien.de
(Di-Fr 13-17, Samstag, Sonn- und Feiertags 11-18 Uhr/
wt-pt godz. 13.00-17.00, sob., ndz i święta godz. 11.00- 18.00)

KRZYŻOWA / KREISAU

FUNDACJA KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO / STIFTUNG KREISAU FÜR EUROPÄISCHE VERSTÄNDIGUNG

Wystawa stała / Dauerausstellung

Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycjii antytotalitarnej w XX wieku./
In der Wahrheit leben. Aus der Geschichte von Widerstand und Opposition im 20. Jahrhundert. Die Dauerausstellung verbindet das Gedenken an den Kreisauer Kreis mit der Erinnerung an den Kampf gegen totalitäre Diktaturen des 20. Jahrhunderts in anderen europäischen Ländern.

Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
PL 58-112 Grodziszcze
 www.krzyzowa.org.pl

LEGNICA / LIEGNITZ

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY / KUPFERMUSEUM

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Dawna moda dziecięca XVII-XX w.
Dlaczego małym dzieciom zakładano gorsety, jak ubierali swoje pociechy miłośnicy literatury i jaki wpływ na modę miały konkretne wydarzenia historyczne - na te i inne pytania można będzie znaleźć odpowiedź oglądając tę wystawę. Prezentowane eksponaty pochodzą z okresu od XVII do XX wieku.
Termin: 4 października - 28 grudnia 2013/
Frühere Kindermode 17. – 20. Jhr.
Warum hat man kleinen Kindern Korsette angezogen, wie kleideten ihre Kinder Literaturfreunde und wie konkrete historische Ereignisse die Kindermode beeinflussten – auf diese und andere Fragen finden Sie Antwort beim Besuchen dieser Ausstellung. Die präsentierten Ausstellungsstücke stammen aus dem Zeitraum vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.
Termin: 4. Oktober – 28. Dezember 2013

Ginące zawody -  Kotlarstwo - Wystawa czasowa została przygotowana dzięki spotkaniu dwu kolekcjonerskich pasji - prywatnej i muzealnej.
Wystawa czynna od 14.09.2013 r. do lutego 2014r./
Aussterbende Handwerksberufe – Kupferschmied. Die Sonderausstellung wurde dank der Begegnung von zwei Sammelleidenschaften – der privaten und der musealen – vorbereitet.
Die Ausstellung dauert im Zeitraum: ab dem 14. September 2013 bis Februar 2014.

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Akademia Rycerska w Legnicy. Dzieje gmachu i instytucji; Legnica. In ictu oculi (Legnica. W mgnieniu oka) Wystawa pokazuje dzieje miasta i jego mieszkańców od średniowiecza po współczesność; Lapidarium; Kaplica zamkowa św. św. Benedykta i Wawrzyńca; Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu; Mauzoleum Piastów;/
Ritterakademie in Liegnitz. Geschichte des Gebäudes und der Institution
; Liegnitz  In ictu oculi (Liegnitz im Nu) - die Ausstellung zeigt die Geschichte der Stadt und ihrer Einwohner seit Mittelalter bis zur Gegenwart; Lapidarium; Schlosskapelle der hl. Benedikt und Laurentius; Museum der Liegnitzer Schlacht in Wahlstatt; Piasten-Mausoleum; 

Muzeum Miedzi w Legnicy
ul. Partyzantów 3
PL 59-200 Legnica
 www.muzeum-miedzi.art.pl
(wt-sob godz. 11-17/ Di-So 11-17 Uhr)

LUBIĄŻ / LEUBUS

FUNDACJA LUBIĄŻ / STIFTUNG LEUBUS

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Odra/ Die Oder

Drogi na i przez Śląsk/ Wege nach und durch Schlesien

Sama słodycz! 200 lat cukrownictwa na Śląsku/ Reichlich Süß! 200 Jahre Rübenzuckerproduktion in Schlesien

Na wieczną pamiątkę. Śląska sztuka nagrobna/ Zum ewigen Gedächtnis. Schlesische Grabkunst

Klasztor Cystersów w Lubiążu
Pl. Klasztorny
PL 56-110 Lubiąż
 www.fundacjalubiaz.org.pl o.  www.hausschlesien.de/leubus
(IV-IX: 9-17 Uhr, X-III: 10-15 Uhr)

ŁAMBINOWICE / LAMSDORF

MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU / ZENTRALES KRIEGSGEFANGENENMUSEUM IN LAMSDORF-OPPELN

Aktualności/ Aktuelles

Otwarcie wystawy Domu Spotkań z Historią w Warszawie pt. Janusz Korczak - król dzieci.
Wystawa prezentuje sylwetkę wybitnego człowieka - Żyda i Polaka, który poczuwał się do podwójnej przynależności kulturowej i narodowej, lekarza, pisarza, wychowawcy, działacza społecznego i myśliciela.
Wystawę można będzie zwiedzać do końca grudnia 2013 r./
Eröffnung der Ausstellung Des Hauses der Begegnungen mit der Geschichte Warschau unter dem Titel – Janusz Korczak – der König der Kinder.
Die Ausstellung präsentiert die Figur des außerordentlichen Menschen – Juden und Polen, der sich der doppelten kulturellen und nationalen Zugehörigkeit bewusst war. Arzt, Schriftsteller, Erzieher, Aktivist und Denker. Termin: 12.11.2013 – Ende Dezember 2013


Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

„Bóg się rodzi, moc truchleje… Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”. Wystawa jest poświęcona świętom niezwykle ważnym w kręgu kultury chrześcijańskiej. Ich rodzinny charakter powodował, że w obozach jenieckich był to czas trudny, pełen tęsknoty, wspomnień, wzruszeń i oczekiwań/
„Gott steigt auf die Erde nieder… Das Weihnachtsfest in deutscher und sowjetischer Kriegsgefangenschaft während des zweiten Weltkrieges”
Die Ausstellung wird den im christlichen Kulturkreis besonders wichtigen Feiertagen gewidmet. Der familiäre Charakter dieses Festes trug dazu bei, dass diese Zeit für die Kriegsgefangenen äußerst schwierig war, voller Sehnsucht, Erinnerungen, Ergriffenheit und Erwartungen.

„Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Wczoraj i dziś”
Wystawa ma charakter jubileuszowy. W kilku działach pokazuje muzeum od momentu jego utworzenia./
„Zentrales Kriegsgefangenenmuseum in Łambinowice-Opole. Vergangenheit und Gegenwart”. Die Ausstellung hat Jubiläumscharakter. In mehreren Teilen präsentiert sie das Museum seit seiner Entstehung.

„Korespondencja polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej 1939–1945”
Ekspozycję tworzy bardzo interesujący i cenny zbiór ponad 400 kart pocztowych oraz listów, których nadawcami bądź adresatami byli polscy żołnierze przetrzymywani w niemieckiej niewoli./
„Die Korrespondenz polnischer Kriegsgefangenen in deutscher Gefangenschaft in den Jahren 1939-1945". Die Ausstellung präsentiert eine sehr interessante und wertvolle Sammlung von über 400 Postkarten und Briefe, deren Absender oder Empfänger polnische Soldaten in deutscher Gefangenschaft waren.

"Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe" / Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Porträt-Skizzen"

„Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945)”/ „Zur Bedeutung des Buchs in den Kriegsgefangenenlagern im Dritten Reich und in den besetzten Ländern (1939-1945)”

„Łambinowice ołówkiem i pędzlem dzieci”/ „Łambinowice, von Kindern mit Bleistift und Pinsel festgehalten”

„Malarstwo jeńców wojennych” /„Die Malerei von Kriegsgefangenen”

„Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”/ „Auf einer unmenschlichen Erde. Polnische Kriegsgefangene in UdSSR”

„Polski teatr w obozach jenieckich Wehrmachtu (1939–1945)”/
„Das polnische Theaterschaffen in den Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht (1939-1945)”

„W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu”/
„Im Zerrspiegel. Kriegsgefangene in den Wehrmachtlagern”

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

W niewoli niemieckiej; Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945; Jeńcy polscy w ZSRR
/ In deutscher Gefangenschaft; Gefangenenlager in Lamsdorf/Łambinowice 1870-1945; Polnische Gefangene in der UdSRR

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
ul. Muzealna 4
48-316 Łambinowice
 www.cmjw.pl
(pn - pt godz. 9-17, ndz hodz. 10-17/ Mo-Fr 9-17, So 10-17 Uhr)

ŁOMNICA / LOMNITZ

PAŁAC ŁOMNICA / SCHLOSS LOMNITZ

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Das Tal der Schlösser und Gärten - Das Hirschberger Tal in Schlesien - Ein gemeinsames Kulturerbe; Geschichte der Gutsherrschaft und Gutshöfe im Hirschberger Tal; Der Gutshof Lomnitz im Wandel der Jahrhunderte

 

Pałac Łomnica    
ul. Karpnicka 3
PL 58-508 Jelenia Góra 14
 www.schloss-lomnitz.pl
(1.XI. - 21.XII. i 4.I. - 31.III. - 11-17 Uhr)