Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji. Mord na pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940–1945

4.5. – 30.6.2019

Tematem wystawy zorganizowanej przez Fundację Saksońskich Miejsc Pamięci | Miejsce Pamięci Pirna-Son­nenstein jest ciemny i do tej pory mało znany rozdział śląskiej historii: mord na pochodzących ze Śląska cho­rych psychicznie i upośledzonych umysłowo w okresie nazistowskiej dyktatury. Ludzie ci, napiętnowani jako istoty „niewarte życia”, poddawani przymusowej ste­rylizacji, od 1940 roku byli systematycznie uśmiercani. Większość mordów przeprowadzono w Saksonii.  

Z samego Śląska 1.575 pacjentów zamordowano w ko­morze gazowej zakładu Pirna-Sonnenstein w 1941 roku. Do końca wojny w saksońskich zakładach leczniczo-opiekuńczych kilkuset ludzi zmarło z głodu lub z prze­dawkowania leków. Ale i na Śląsku mordowano chorych. Na specjalnych oddziałach dziecięcych zakładów leczni­czych we Wrocławiu i Lublińcu lekarze zabijali młodzież i dzieci uznane za nieodwracalnie upośledzone.

W obozach koncentracyjnych Auschwitz i Groß-Rosen dokonywano selekcji więźniów niezdolnych do pracy, a następnie uśmiercano ich w zakładach Pirna-Sonnenstein i Bernburg.

Wystawa jest częścią projektu sfinansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Do­tychczas można było ją obejrzeć w Miejscu Pamięci Pirna-Sonnenstein, w saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu oraz w Muzeum Groß-Rosen w Rogoźnicy. Wystawie towarzyszy zbiorowa publikacja naukowa.


Foto: Elisabeth Richter (1912–1941), pacjentka zakładu leczniczo-opiekuńczego w Lublińcu, zamordowana w zakładzie Pirna-Sonnenstein. Fot. Archiwum Fundacji Saksońskich Miejsc Pamięci | Miejsce Pamięci Pirna-Sonnenstein