Sztuka prześladowana – Żydowski artysta Heinrich Tischler i jego wrocławskie środowisko

8.4.2017 - 9.7.2017

Jest to wystawa Muzeum Śląskiego w Görlitz, powstała we współpracy z Muzeum Miejskim Wrocławia.

Prezentując wystawę „Sztuka prześladowana”, Muzeum Śląskie zachęca do odkrycia na nowo fascynującego rozdziału ważnej historii wrocławskich Żydów. Ekspozycja poświęcona jest młodemu pokoleniu żydowskich artystów Wrocławia lat 20., którzy nawet w trudnych gospodarczo latach wzbogacali odradzające się życie artystyczne śląskiej metropolii. Dzięki współpracy z Muzeum Miejskim Wrocławia wystawa została już zaprezentowana z powodzeniem w ramach roku Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Teraz w nieco zmienionej formie można ją obejrzeć w Muzeum Śląskim.

Centralne miejsce w ekspozycji zajmuje twórczość Heinricha Tischlera (1892–1938), którego spuściznę Muzeum Śląskie nabyło po dużej części w 2001/02 r. Uzupełniona o dzieła innych twórców wystawa podąża tropem artysty poszukującego własnego języka wyrazu wśród nowczesnych tendencji sztuki tamtego czasu. Szczególne znaczenie mają jego obrazy nawiązujące do świata wiary żydowskiej oraz powstałe w reakcji na prześladowania Żydów po 1933 r., których on sam padł ofiarą. Dzięki wystawie przypomniana zostaje twórczość Tischlera, ale również losy innych żydowskich artystów. 

katalog