Sztuka czasu wojny 1914–1918: Artyści ze Śląska między hurrapatriotyzmem i pragnieniem pokoju

11.5.-31.10.2015

Z okazji rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej Muzeum Śląskie w Görlitz prezentuje w swej nowej wystawie czasowej sztukę okresu wojny. Eksponowane prace obrazowo ilustrują początkowy entuzjazm wojenny, ale również lęki i straszliwe doświadczenia, które po 1916 roku zrodziły wołanie o pokój. Tworząc przegląd różnorodnych form działalności artystycznej, ekspozycja pragnie stać się impulsem do przemyśleń na temat aktualny tak wówczas, jak i dzisiaj. Obejmuje ona blisko 200 prac 23 twórców, którzy działali na Śląsku lub w inny sposób związani byli z regionem. Podobnie jak w innych regionach, również tutejsze kręgi twórcze początkowo niemal bez wyjątku podzielały powszechny entuzjazm. Zaledwie pojedynczy artyści już na początku wojny głosili sceptycyzm i wyrażali lęk przed nadchodzącymi wydarzeniami. Większość jednak uznawała służbę wojskową lub wspieranie niemieckiej propagandy wojennej za swój patriotyczny obowiązek.

Realizację tej szczególnej wystawy muzeum zawdzięcza przede wszystkim wspaniałomyślności prywatnych właścicieli depozytów, a także zaangażowaniu stowarzyszenia wspierającego. Wiele prac zostanie zaprezentowanych publicznie po raz pierwszy. Są to między innymi: obrazy profesora wrocławskiej akademii Maxa Wislicenusa (1861–1957), przedstawiające tereny wojenne na wschodzie, trzy teki graficzne żydowskiego artysty Heinricha Tischlera (1892–1938), a także wiele wojennych rysunków Ivo Hauptmanna (1886–1973), który w czasie wojny pozostawał w bliskim kontakcie ze swym słynnym ojcem, poetą Gerhartem Hauptmannem z Jagniątkowa.

katalog