W wielkiej biedzie. Pamięć końca wojny w 1945 roku i nowych początków w Görlitz i Zgorzelcu

21.11.2015 – 24.7.2016

Pamięć o wydarzeniach ostatnich tygodni drugiej wojny światowej i trudnej codzienności lat powojennych trwa do dzisiaj. Zwłaszcza w Görlitz/Zgorzelcu można napotkać świadków i materialne ślady tamtego czasu. Rok 1945 oznaczał egzystencjalną cezurę w dziejach miasta. Nieznana do tej pory linia graniczna rozdarła je na dwie części, a nowe stosunki polityczne zmieniły od podstaw życie w Görlitz i Zgorzelcu. Dla ludności miasta i okolic nastały lata biedy i udręki.

W roku obchodów rocznicowych zakończenia drugiej wojny światowej Muzeum Śląskie w Görlitz zainicjowało publiczny projekt wystawienniczy. Ogłosiło w mediach apel skierowany do wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć o swoich przeżyciach i zaprezentować pochowane pamiątki. Przy udziale świadków historii, instytucji i stowarzyszeń powstała wystawa tworząca przestrzeń dla przywołanej pamięci. Opowiada ona o ucieczce i wygnaniu, o ciasnocie w prowizorycznych miejscach zakwaterowania, o walce z głodem, o utracie ojca, ale też o pomocy innych krewnych i chwilach beztroskich dziecięcych zabaw. W tle tych indywidualnych przeżyć zarysowuje się nowy polityczny układ sił, który zainstalowany został po obu stronach Nysy.