Psałterz wrocławski - Europejska sztuka książki w pełnym blasku

3.11. - 25.11.2018

Wydawnictwo Quaternio z Lucerny prezentuje w Muzeum Śląskim w Görlitz po raz pierwszy w Niemczech swoją najnowszą publikację faksymile – cenny Psałterz wrocławski. Powstały ok. 1265 r. rękopis ze słynnego muzeum Fitzwilliam w Cambridge (UK) zachwyca nader bogatą i obfitującą w treści szatą graficzną. Na 147 stronach stworzono w sumie 36 ilustracji kalendarzowych, 28 całostronicowych miniatur, 10 całostronicowych inicjałów ozdobnych, 168 mniejszych miniatur na marginesach oraz inne niezliczone elementy dekoracyjne – wszystko to utrzymane w soczystych barwach, często na błyszczącym złotym tle.

Wykonanie rękopisu zleciła prawdopodobnie Anna Czeska (1201/04–1265), synowa św. Jadwigi, być może z okazji ślubu Henryka III Białego, księcia wrocławskiego, z Heleną Saską. Manuskrypt mógł powstać w klasztorze w Lubiążu, jest to bowiem jedyne miejsce na Śląsku, w którym udokumentowano tworzenie podobnych rękopisów w XIII w. Psałterz wrocławski to imponujące świadectwo wymiany kulturalnej między Wschodem a Zachodem i między Północą a Południem, ponieważ łączą się w nim formy dekoracyjne znane z rękopisów saksońskich, turyngeńskich oraz frankońskich z przedstawieniami francuskimi i włoskimi.

Wystawa w Muzeum Śląskim w Görlitz jest wspaniałą okazją, by przyjrzeć się poszczególnym stronom rękopisu z bliska, podziwiając jego liczne detale, a nawet by przewertować wierny oryginałowi egzemplarz faksymile. Wystawę uzupełniają komentarze autorstwa naukowców biorących udział w projekcie.

Dzięki hojnej darowiźnie wydawnictwa Quaternio z Lucerny faksymile Psałterza wrocławskiego będzie następnie dostępne dla zwiedzających w ramach wystawy stałej.


 

© Psałterz wrocławski | W oparciu o edycję faksymile wydawnictwa Quaternio z Lucerny